Dela sidan på sociala medier

Delegationsordning KS

En delegationsordning beskriver hur beslut kan fattas. Här hittar du delegationsordningen för kommunstyrelsen i Grästorp.

I kommunen är det kommunstyrelsen och de olika nämnderna som ansvarar för kommunens olika verksamheter.

Bland annat av praktiska skäl anser lagstiftaren (Sveriges riksdag) att det inte är rimligt att alla beslut i en kommun ska fattas av kommunstyrelsen eller av de olika nämnderna. De har därför enligt kommunallagen rätt att delegera beslutanderätten till ett utskott eller åt en ledamot, ersättare eller anställd hos kommunen.

När ett beslut är fattat på delegation är det fortfarande den som gett delegationen som fullt ut ansvarar för beslutet.

Du hittar delegationsordningen under våra styrande dokument.