Dela sidan på sociala medier

Överförmyndarnämnden

Här hittar du ledamöterna som sitter i överförmyndarnämnden i Grästorp 2019-2022.

Fattar beslut i ärenden som rör överförmyndarens verksamhet i ärenden som inte kan delegeras till överförmyndaren.

Det är länsstyrelsen som utövar tillsyn av överförmyndarorganisationen i Grästorp.

Läs mer om överförmyndare i Grästorp

Kommunfullmäktige har utsetts följande ledamöter:

Ordförande
Kent Larsson (M)
E-post: Kent Larsson

Vice ordförande
Tobias Leverin (C)
E-post: Tobias Leverin

Andre vice ordförande
Petter Johansson (S)
E-post: Petter Johansson