Dela sidan på sociala medier

Valnämnden

Här hittar du ledamöterna som sitter i valnämnden i Grästorp 2019-2022.

Ledamöter enligt beslut av kommunfullmäktige i enlighet med valberedningens förslag:

Valnämndens ordförande
Katharina Larsson (L)

Vice ordförande
Annette Quass (O)

Ledamot
Linda Fridlund (SD)

Ledamot
Angela Rigland (C)

Ledamot
Torbjörn Waltersson (S)