Dela sidan på sociala medier

Utskott

I Grästorps kommun finns det utskott som ska följa upp hur kommunens olika verksamheter fungerar. Utskotten lyder under kommunstyrelsen.

Ledamöter

Här hittar du samtliga ledamöter i alla utskott.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmänna utskottet

Det allmänna utskottet i Grästorp har hand om frågor som rör den allmänna verksamheten i kommunen.

Allmän verksamhet, som finns i Kommunens Hus, arbetar kommunövergripande med kommunens olika verksamheter, politisk organisation, samhällsplanering, folkhälsa, färdtjänst, kommunala beslut med mera.

Den tekniska verksamheten, som till exempel har hand om gator, renhållning, vatten, avlopp och byggnader, hör också till allmänna utskottet.

Även personalfrågor och sådant som rör pensionsfrågor tas upp i det allmänna utskottet.

Bildningsutskottet

Det är bildningsutskottet som har hand om frågor som handlar om barn och utbildning i Grästorps kommun.

Sociala utskottet

Det sociala utskottet i Grästorp ansvarar för frågor som har med den sociala servicen att göra.