Dela sidan på sociala medier

Utskott

I Grästorps kommun finns det utskott som ska följa upp hur kommunens olika verksamheter fungerar. Utskotten lyder under kommunstyrelsen och är organiserade på så vis att de speglar kommunens inriktningsdokument.

Ledamöter

Här hittar du samtliga ledamöter i alla utskott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Samhällsutvecklingsutskottet inkl. personalutskottet

Samhällsutvecklingsutskottet har hand om kommunövergripande frågor och behandlar bland annat kommunens olika verksamheter, politisk organisation, samhällsplanering, folkhälsa, färdtjänst och kommunala beslut.

Samhällsbyggnadsverksamheten, som till exempel har hand om gator, renhållning, vatten, avlopp och byggnader, hör också till samhällsutvecklingsutskottet.

Personalfrågor och sådant som rör pensionsfrågor tas upp i personalutskottet, som också hör till samhällsutvecklingsutskottet.

Välfärdsutvecklingsutskottet

Välfärdsutvecklingsutskottet har hand om frågor som rör barn och utbildning samt social service i Grästorps kommun.