Dela sidan på sociala medier

Allmänna utskottet

Det allmänna utskottet i Grästorp har hand om frågor som rör den allmänna verksamheten i kommunen.

Allmän verksamhet, som finns i Kommunens Hus, arbetar kommunövergripande med kommunens olika verksamheter, politisk organisation, samhällsplanering, folkhälsa, färdtjänst, kommunala beslut med mera.

Den tekniska verksamheten, som till exempel har hand om gator, renhållning, vatten, avlopp och byggnader, hör också till allmänna utskottet.

Även personalfrågor och sådant som rör pensionsfrågor tas upp i det allmänna utskottet.

 

Ordinarie ledamöter i allmänna utskottet 2019-2022

Ordförande
Kent Larsson (M)
Ås Solbacka 2
467 92 Grästorp
Telefon: 0708-86 99 50
E-post: Kent Larsson

Vice ordförande
Maria Toll (C)
Särestad Rudberga 13
467 91 Grästorp
Telefon: 0703-03 12 22
E-post: maria.toll@grastorp.se

Ledamot
Svante Classon (C)
Tengene Tingstaden 2
467 92 Grästorp
Telefon: 0706-36 37 68
E-post: svante.classon@grastorp.se

Ledmot
Göran Enström (S)
Målaregatan 4
467 40 Grästorp
Telefon: 0703-17 21 14
E-post: Göran Enström

Ledamot
Sven-Olof Bergqvist
Jon Jespersgatan 39
467 30 Grästorp
E-post: sven-olof.bergqvist@telia.com

Ledamot
Kent Hansson (M)
Smedgatan 1
467 40 Grästorp
Telefon: 0707-99 82 08
E-post: Kent Hansson

Ledamot
Olivia Larsson (KD)
Tengenevägen 32
467 35 Grästorp
Telefon: 076-118 15 33
E-post: olivia.larsson@kristdemokraterna.se

Ersättare i Allmänna utskottet

Annica Johansson (M)
Petter Johansson (S)
Tobias Leverin (C)