Dela sidan på sociala medier

Bildningsutskottet

Det är bildningsutskottet som har hand om frågor som handlar om barn och utbildning i Grästorps kommun.

Ordinarie ledamöter bildningsutskottet 2019-2022

Ordförande
Tobias Leverin (C)
Flo Stora Gertorp 1
467 96 Grästorp
Telefon: 0703-33 99 90
E-post: tobias.leverin@grastorp.se

Vice ordförande
Robert Fransson (M)
Jon Jespersgatan 5
467 30 Grästorp
Mobiltelefon: 073-204 54 58
E-post: robert.i.fransson@gmail.com

Ledamot
Niclas Toll (C)
Ankarevägen 2
467 92 Grästorp
Telefon: 0723-10 30 30
E-post: niclas.toll@grastorp.se

Ledamot
Fredrik Johansson (M)
Jon Jespersgatan 49
467 30 Grästorp
Telefon: 072-7380900
E-post: fredrikmathias@icloud.com

Ledamot
Eva Tengeland (M)
Kolsbogården 20
467 91 Grästorp
Mobiltelefon: 0768-48 60 23
E-post: Eva Tengeland

Ledamot
Petter Johansson (S)
Österbergs väg 9
467 32 Grästorp
Telefon: 0733172115
E-post: petter.johansson@grastorp.se

Ledamot
Riona Hansson (SD)
Flo Mossen 4
467 92 Grästorp
Telefon: 076-1717201
E-post: Riona Hansson

Ersättare i bildningsutskottet

Henrik Svensson (M)
Rose-Marie Edvardsson (C)
Kristina Eriksson (S)