Dela sidan på sociala medier

Val 2022

Foto: Fialotta Bratt

Söndag den 11 september är det allmänt val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Förtidsröstningen startar den 24 augusti. Kommunen ansvarar för att genomföra valet, till exempel att se till att det finns röstmottagare och platser där du kan rösta.

Vem kan rösta?

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

 • senast på valdagen fyller 18 år.
 • är svensk medborgare.
 • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige.

Vid val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige har du rösträtt om du:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
 • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen

Förtidsröstning

Du kan förtidsrösta från den 24 augusti fram till valdagen. Röstningslokal vid förtidsröstning är Röda rummet i kommunens hus, Jon Jespersgatan 28 i Grästorp. Röda rummet ligger bredvid medborgarkontoret.

Om du inte har ditt röstkort med dig hjälper vi dig att skriva ut ett dublettröstkort. Kontakta gärna kommunen innan via mail eller telefonnummer, så har vi ditt dublettröstkort utskrivet och klart till dig när du kommer.

För att förtidsrösta behöver du ta med ditt röstkort och id-handling. Saknar du id-handling kan en annan person intyga din identitet. Den personen måste i så fall visa sin id-handling eller vara känd av röstmottagaren.

Öppettider för förtidsröstningen

 • Måndag 9-19
 • Tisdag 9-15
 • Onsdag 9-15
 • Torsdag 9-19
 • Fredag 9-15

Lunchstängt mellan 12-13

 • Lördag - söndag 9-13

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller lokal för förtidsröstning. Sista dagen att göra i ordning rösten är på valdagen. För att rösta med bud behöver du ett bud och ett vittne. Budröstningsmaterial finns att hämta i lokaler där det går att rösta.

Du kan rösta med bud av följande anledningar: sjukdom, ålder, funktionsnedsättning, intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt. Om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren som bud.

Ambulerande röstmottagare

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunen ordna med en ambulerande röstmottagare. Det är valnämnden som utser vilka som ska vara ambulerande röstmottagare.

Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av:

 • sjukdom,
 • ålder eller
 • funktionsnedsättning.

Du kan boka ambulerande röstmottagare från den 24 augusti när förtidsröstningen öppnar fram till och med valdagen 11 september klockan 14:00. Därefter tas inga fler bokningar.

Boka tid för ambulerande röstmottagare genom att kontakta medborgarkontoret på telefon 0514-582 30 eller e-post medborgarkontoret@grastorp.se

Valdistrikt och vallokaler

På valdagen den 11 september kan du rösta i din vallokal. I Grästorp är alla vallokaler placerade i kommunens hus, Jon Jespersgatan 28. Vallokalerna är öppna mellan 08:00-20:00.

Distrikten i Grästorp har fördelats på följande lokal i Kommunens hus:

Distrikt landsbygd (404) – Familjehuset agera

Distrikt södra (906) – Samlingssalen

Distrikt Norra (503) – Restaurang Jon Jesper

Efter att vallokalerna har stängt kl. 20:00 på valdagen så är det rösträkning och denna är offentlig.

Onsdagsräkning

För att bibehålla valhemligheten sparas ett antal röster till onsdagsräkningen. Onsdagsräkningen är öppen för allmänheten. Valnämnden genomför onsdagsräkningen den 14 september klockan 08.30 i Kommunens hus, röda rummet. Röda rummet ligger bredvid medborgarkontoret.