Dela sidan på sociala medier

Information för politiker och partier

Här finns information för politiker och partier inför valet 2022.

Partivalsedlar och namnvalsedlar 

Valsedlar för de partier som i de två senaste valen fått mer än en procent av rösterna i hela landet, samt de partier som anmält deltagande hos Valmyndigheten (VL kap 6 § 8) skickas ut av Valmyndigheten.

Inlämning av övriga namnvalsedlar och partivalsedlar görs på medborgarkontoret. Senast 23 augusti behöver vi ha namnvalsedlar och/eller partivalsedlar för att kunna garantera att de finns med från förtidsröstningens första dag. Inlämnade valsedlar distribueras till samtliga vallokaler på valdagen.

I alla val- och röstningslokaler ska det också finnas blanka valsedlar. Valsedlarna ska placeras i insynsskyddade valsedelställ i alfabetisk ordning efter partiernas namn.

Valaffischering

Regler för valaffischering i Grästorp är fastslagna av kommunstyrelsen.

Utbildningar och information

SKR - hot, hat och våld mot förtroendevalda

Under 2022 fortsätter SKR att sprida kunskap och utbilda förtroendevalda samt tillsammans med kommuner och regioner utveckla det förebyggande arbetet mot hot, hat och våld. SKR samarbetar också med andra aktörer och tar fram förslag till åtgärder för att värna det demokratiska samtalet.

Webbutbildning i tre steg

Bland det viktigaste du som förtroendevald, nominerad politiker och valarbetare kan göra är att lära dig mer om riskerna och hur du kan hantera dem. Kunskaperna i den här kursen är till nytta för dig men också för kollegor som drabbats och där du kan vara den som ger stöd och råd.

Utbildningen består av tre steg som tar 5-10 minuter vardera att gå igenom. Till varje steg hör ett par frågeställningar, att fundera över på egen hand eller tillsammans med partikamrater. På en avslutande sida finns länkar till källor och vidare läsning.

Polisens arbete med valåret 2022

Här kan du läsa om polisens uppdrag under valåret, om tillstånd som krävs vid valrelaterade aktiviteter och hur du gör för att ansöka.

Exempel på aktiviteter som kräver tillstånd från polisen är:

  • demonstration,
  • manifestation,
  • ställa upp valstuga/valbod,
  • torgmöte,
  • sätta upp affischer med information om till exempel ett parti

Anmäla deltagande i val

All information för partier finns på valmyndighetens sida.