Anslagstavla

anslagstavla för kungörelser och protokoll.

Här kommer du från den 1 januari 2018 hitta Grästorps kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan anslås tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i Kommunens hus.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-23PDF

Kungörelser, tillkännagivanden och annan information:

Samråd om förslag på ny renhållningsordning

Kommunstyrelsen i Grästorp har beslutat att ställa ut förslag till ny renhållningsordning med tillhörande avfallsplan under fem veckor från och med torsdagen den 10 december 2020 - 15 januari 2021.

Granskning av detaljplan: Del av Grästorp 7:1 m fl, Förbifart Grästorp 

Rubricerad detaljplan är utställd för granskning från den 18 november till den 13 december 2020. 

Underrättelse - Granskning av detaljplanPDF

Samråd: Detaljplan för kvarteret Björnen

Rubricerad detaljplan är utsänd för samråd till den 18 december 2020.

Underrättelse - Samråd för kvarteret BjörnenPDF

Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

Läs och ladda ner på www.vattenmyndigheterna.se/samradlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samrådet genomförs mellan 1 november 2020-30 april 2021

Överförmyndarnämndens kansli

Överförmyndarnämndens kansli har telefontid:
Tisdagar klockan 09:00-12:00 samt torsdagar klockan 13:00-15:00.
Du når då handläggarna på telefon 0510/77 00 00 eller via e-post kommun@lidkoping.se.

Överförmyndarnämndens kansli finns i Stadshuset Lidköpings kommun. Kontaktcenter tar emot i kommunens entré. De kan förmedla viss information samt tillhandahålla blanketter. Expeditionstider måndag- torsdag klockan 07:30-17:00 samt fredagar klockan 07:30-16:00.

Sammanträdestider, kallelser och beslutsunderlag:

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Vart vänder jag mig?

Vill du överklaga ett beslut eller har en synpunkt till ett samråd? Maila till kommun@grastorp.se