Anslagstavla

anslagstavla för kungörelser och protokoll.

Här kommer du från den 1 januari 2018 hitta Grästorps kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan anslås tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i Kommunens hus.

Kungörelser, tillkännagivanden och annan information:

Meddelande om antagande av detaljplan Grästorp 7:1 m fl

Antagande av detaljplan Grästorp 7:1 m flPDF

Granskning av detaljplan: Kvarteret Björnen

Rubricerad detaljplan är utställd för granskning mellan 29 mars-19 april.

Information till anslagstavlan. PDF

För att läsa planhandlingarna, tryck här.

Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

Läs och ladda ner på www.vattenmyndigheterna.se/samradlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samrådet genomförs mellan 1 november 2020-30 april 2021


Överförmyndarnämndens kansli

Överförmyndarnämndens kansli har telefontid:
Tisdagar klockan 09:00-12:00 samt torsdagar klockan 13:00-15:00.
Du når då handläggarna på telefon 0510/77 00 00 eller via e-post kommun@lidkoping.se.

Överförmyndarnämndens kansli finns i Stadshuset Lidköpings kommun. Kontaktcenter tar emot i kommunens entré. De kan förmedla viss information samt tillhandahålla blanketter. Expeditionstider måndag- torsdag klockan 07:30-17:00 samt fredagar klockan 07:30-16:00.

Sammanträdestider, kallelser och beslutsunderlag:

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Vart vänder jag mig?

Vill du överklaga ett beslut eller har en synpunkt till ett samråd? Maila till kommun@grastorp.se