Dela sidan på sociala medier

Grafisk profil

En grafisk profil används för att det ska vara lätt att känna igen en organisation och visa vad den står för. Den ska förmedla ett budskap och vara en tydlig avsändare.

En grafisk profil visar en organisations layout och hur exempelvis logotyper ska se ut och användas i olika dokument, affischer och broschyrer.

I Grästorp beslutade kommunstyrelsen 2015 om riktlinjer för en ny grafisk profil för kommunen. Den uppdaterades 2016 med en kompletterande logotyp som ska marknadsföra platsen Grästorp.

Den 16 juni 2021 beslutade kommunstyrelsen att revidera kommunens grafiska profil och uppdatera kommunens logotyp. Det rosa strecket i logotypen byts ut mot ett grönt streck och får på så sätt en tydligare samhörighet med kommunens platsvarumärke, den gröna älgen.

Grafisk manual

I den grafiska manualen Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. kan du se hur vi kommunicerar grafiskt med logotyper, färger, typsnitt och layout.

Logotyp - kommunvapnet

En logotyp används för att tydligt visa vem organisationen är. Hur den får användas står beskrivet i manualen ovan.

Det är viktigt att logotypen alltid återges med bra synlig placering.

Ladda ner vår logotyp

För tryck

För skärm och system

Saknar du något i Grästorps grafiska profil eller behöver du någon annan variant av logotypen, är du välkommen att kontakta kommunikatör i Grästorp.

Färgkoder Grästorps kommun

För att skapa en skarp visuell identitet är det viktigt att all kommunikation sker med varumärkesfärgerna. Det ska snabbt gå att identifiera en kommunikation från Grästorps kommun med endast dessa färger, även om det görs på ett diskret sätt. Till trycksaker används alltid CMYK-koderna. Till saker som visas på exempelvis datorskärmar används RGB-koderna.

Färgerna nedan används primärt, de sekundära färgerna och nyanser som kan användas finns i manualen ovan.

Amulet (ljusgrön)
RGB: 123, 166, 121
CMYK: 58, 18, 61, 2
PMS: 556C
#7ba679

Axolotl (mörkgrön)
RGB: 77, 112, 80
CMYK: 71, 36, 72, 24
PMS: 5545C
#4d7050

Di Serria (mörkgul)
RGB: 211, 163, 80
CMYK: 16, 36, 76, 5
#D3A350

Logotyp - platsvarumärket

För att bättre kunna marknadsföra platsen Grästorp har Grästorps kommun tagit fram en logotyp där Ä:et gestaltas av en älg.

Den här logotypen kan användas av såväl Grästorps kommun, som förenings- och näringsliv i syfte att visa upp orten.

Den här logotypen används alltså inte av Grästorps kommun i första hand i de olika verksamheterna, utan som ett komplement vid marknadsföring av Grästorp som ort.

Logotypen får inte förvrängas.
Vid behov kan den även användas enfärgad eller svart/vit.

För tryck
Älglogotypen (färg) i eps-format Öppnas i nytt fönster.
Älglogotypen (svart/vit) i eps-format Öppnas i nytt fönster.

För skärm och system
Älglogotypen (färg i högupplöst jpg-format Öppnas i nytt fönster.
Älglogotypen (färg) i lågupplöst jpg-format Öppnas i nytt fönster.

Färgkoder älglogotypen

Amulet (ljusgrön)
RGB: 123, 166, 121
CMYK: 58, 18, 61, 2
PMS: 556C
#7ba679

Axolotl (mörkgrön)
RGB: 77, 112, 80
CMYK: 71, 36, 72, 24
PMS: 5545C
#4d7050

Typsnitt

Det viktigaste med teckensnitt är att de underlättar läsningen. Det är innehållet i texten som är det viktiga och därför vill vi hålla typsnittet rent och enkelt. Med rätt teckensnitt blir vår information tydlig, lättillgänglig och lätt att känna igen.

Arial ska användas i rubriker.

Garamond ska användas i längre löpande texter, men även i andra sammanhang.