Dela sidan på sociala medier

Grafisk profil

En grafisk profil används för att det ska vara lätt att känna igen en organisation och visa vad den står för. Den ska förmedla ett budskap och vara en tydlig avsändare.

En grafisk profil visar en organisations layout och hur logotyper med mera ska se ut i olika dokument, affischer och så vidare.

I Grästorp beslutade kommunstyrelsen 2015 om riktlinjer för en ny grafisk profil för kommunen. Den uppdaterades 2016 med en kompletterande logotyp som ska marknadsföra platsen Grästorp.

I riktlinjer och manual för kommunens uppdaterade grafiska profilPDF kan du se hur vi kommunicerar grafiskt, med logotyper, färger typsnitt och layout.

Logotyp Grästorps kommun

En logotyp används för att tydligt visa vem organisationen är. Hur den får användas står beskrivet i riktlinjerna ovan.

Det är viktigt att logotypen alltid återges med bra synlig placering.

Här är logotypen i några olika format:

För tryck
Grästorps kommun liten.epsöppnas i nytt fönster
Grästorps kommun liten.aiöppnas i nytt fönster
Grästorps kommun stor.epsöppnas i nytt fönster
Grästorps kommun stor.aiöppnas i nytt fönster

För skärm och system
Grästorps kommun liten.pngöppnas i nytt fönster
Grästorps kommun liten.jpgöppnas i nytt fönster
Grästorps kommun liten.pdfPDF
Grästorps kommun stor.pngöppnas i nytt fönster
Grästorps kommun stor.jpgöppnas i nytt fönster
Grästorps kommun stor.pdfPDF

Saknar du något i Grästorps grafiska profil eller behöver du någon annan variant av logotypen, till exempel för olika verksamheter, är du välkommen att kontakta kommunikatör i Grästorp.

Färgkoder Grästorps kommun

För att skapa en skarp visuell identitet är det viktigt att all kommunikation sker med varumärkesfärgerna svart och cerise. Det ska snabbt gåt att identifiera en kommunikation från Grästorps kommun med endast dessa två färger, även om det görs på ett diskret sätt. Till trycksaker används alltid CMYK-koderna. Till saker som visas på exempelvis datorskärmar används RGB-koderna.

Färgerna nedan används i första hand. Nyanser av färgerna som kan användas i andra hand finns i riktlinjerna ovan.

Cerise
CMYK: C:0 M:100 Y:0 K:0
RGB: R:208 G:0 B:111
#D0006F

Svart
CMYK: C:0 M:0 Y:0 K:100
RGB: R:0 G:0 B:0
#000000 

Logotyp – Varumärket Grästorp, orten

 För att bättre kunna marknadsföra platsen Grästorp har Grästorps kommun tagit fram en logotyp där Ä:et gestaltas av en älg.

Den här logotypen kan användas av såväl Grästorps kommun, som förenings- och näringsliv i syfte att visa upp orten.

Den här logotypen används alltså inte av Grästorps kommun i första hand i de olika verksamheterna, utan som ett komplement vid marknadsföring av Grästorp som ort.

Logotypen får inte förvrängas.
Vid behov kan den även användas enfärgad eller svart/vit.

För tryck
Älglogotypen (färg) i eps-formatöppnas i nytt fönster
Älglogotypen (svart/vit) i eps-formatöppnas i nytt fönster

För skärm och system
Älglogotypen (färg i högupplöst jpg-formatöppnas i nytt fönster
Älglogotypen (färg) i lågupplöst jpg-formatöppnas i nytt fönster

Färgkoder älglogotypen

Ljusgrön
RGB: R:123 G:166 B:121
CMYK C:58 M:18 Y:61 K:2
PMS: 556C
#7ba679

Mörkgrön
RGB: R:77 G:112 B:80
CMYK: C:71 M:36 Y:72 K:24
PMS: 5545C
#4d7050

Typsnitt

Det viktigaste med teckensnitt är att de underlättar läsningen. Det är innehållet i texten som är det viktiga och därför vill vi hålla typsnittet rent och enkelt. Med rätt teckensnitt blir vår information tydlig, lättillgänglig och lätt att känna igen.

Arial ska användas i rubriker.

Garamond ska användas i längre löpande texter, men även i andra sammanhang.