Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 10 november 2016

Polisen lovar ökad bevakning i Grästorp

Polis Grästorp hastighetskontroll

Från första januari kommer betydligt fler hastighetskontroller utföras av Polisen på Södergatan genom Grästorp. Foto: Polisen.

Polisen ska ta krafttag mot fortkörarna i Grästorp under 2017. Inom kort ska ett medborgarlöfte tecknas mellan Polisen och Grästorps kommun där Polisen lovar att göra minst tolv hastighetskontroller per år. Det innebär en fördubbling mot tidigare år.

Löftet kommer efter att 200 medborgare i kommunen sagt sitt om att de länge känt sig otrygga på genomfartsleden Södergatan i Grästorp, där hastighetsbegränsningen är 30 kilometer i timmen.

– Genom att få ner hastigheten och samtidigt förebygga och förhindra förekomsten av drogpåverkade förare i trafiken hoppas vi att den upplevda tryggheten hos medborgarna ska öka, säger Kent Larsson (M), kommunstyrelsens ordförande, som inom kort ska teckna samverkansavtalet med Polisen.

För att säkerställa en tryggare trafiksituation i kommunen ska Grästorps kommun i sin tur genomföra trafikmätningar, se över och förbättra belysning och övrig vägmarkering på platser där invånarna upplever en otrygg trafiksituaiton.

Baseras på möten med medborgare

Det är första gången som Polisen och Grästorps kommun går in i ett samarbetsavtal med den här typen av medborgarlöfte. Bakgrunden är de medborgardialogsmöten som anordnas i Grästorp under året, där medborgare mellan 16-90 år lämnat åsikter och uttryckt sin oro över hur de upplevt tryggheten i Grästorp.

– Vi har bedömt att problemet är tillräckligt stort för att göra denna extra insats för att få ner hastigheten genom tätorten och få kommuninvånarna att känna sig tryggare. Att hålla vårt löfte är vår absoluta målsättning. Dessutom lovar vi att återkoppla till medborgarna en gång i kvartalet där vi talar om hur många kontroller som gjorts och hur många som åkt dit, säger Torbjörn Waltersson, kommunpolis, lokalpolisområde Västra Skaraborg.

Fördubblade kontroller

I genomsnitt är Polisen på plats i Grästorp vid 20 tillfällen om året för olika typer av bevakning. Fem av dessa har varit fortkörningskontroller. I och med medborgarlöftet kommer hastighetskontrollerna under 2017 att fördubblas.

– Vi sätter ingen exakt siffra på hur många hastighetskontroller vi kommer genomföra i Grästorp. Men vårt gemensamma mål är genom utökat antal kontroller få ner antalet fortkörare, säger Fredrik Malm, tillförordnad lokalpolisområdeschef Västra Skaraborg.

– Den ökade polisbevakningen kan innebära att betydligt fler kan få sina körkort indragna, spår Torbjörn Waltersson.

Bötesbelopp för fortkörning ligger mellan 2 000 och 4 000 kronor.

Kontakt

Kent Larsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
kent.larsson@grastorp.se
Telefon: 0514–581 32

Fredrik Malm
Lokalpolisområdeschef Västra Skaraborg
Telefon: 114 14