Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 8 december 2016

Representationskostnader med fokus på kompetensutveckling

Grästorps kommun hamnar på en tredje plats i Aftonbladets granskning kring svenska kommuners representationskostnader under 2015. Här förklarar vi vad pengarna gått till.

I representationskostnaden inkluderas extern representation, intern representation samt kurser och konferenser.

Grästorps kommun hade kostnader för extern representation för 184 000 kronor – vilket är en mycket låg siffra i sammanhanget.

Den interna representationen, som även inkluderar gratis kaffe till alla kommunanställda, låg på en kostnad på 927 000 kronor, något som inkluderar både personaldag och julbord för våra cirka 550 anställda.

Under 2015 lade kommunen 1 560 000 kronor på kompetensutveckling, vilket är en snittkostnad på ungefär 3000 kronor per anställd.

– Det är viktigt för Grästorps kommun att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att våra medarbetare ska ha en bra arbetsmiljö och rätt kompetens för sina respektive uppdrag, detta sammantaget gör att vi satsar på kompetensutveckling. Under året gjordes extra satsningar på personal inom socialtjänsten utifrån ny lagstiftning. Vi tog också emot ensamkommande barn vilket gjorde att vi startade upp flera nya verksamheter. Detta gjorde också att vi behövde utbilda vår personal, säger kommunchef Linda Esseholt, och fortsätter:

– För oss är det även viktigt att vara en lärande organisation och att vi hela tiden blir bättre och bättre på vårt kommunala uppdrag. För det krävs utveckling och utbildning. Det är lärande och utbildning som gör att vi höjer kvaliteten och effektiviteten i våra verksamheter.

Ökad kvalitet i verksamheten

Under 2016 har Grästorps kommun kunnat se att kvaliteten på äldreomsorgen, LSS-verksamheten och skolan har ökat i olika mätningar.

– Det finns många bakomliggande faktorer till det, men vi tror att kompetensutveckling är en av dem, konstaterar Linda Esseholt.

Kontakt

Linda Esseholt, kommunchef
E-post: linda.esseholt@grastorp.se
Telefon: 0514-580 60