Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 21 mars 2017

Grästorp stärker omsorgskvalitén nattetid

Mer koll på läget, planering utifrån individens behov, ledarskap och en klar strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter är de fyra punkter som ska stärka kvalitén på särskilda boenden för äldre nattetid. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt senaste möte i början på mars.

Rekomendationen har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som under 2017 kommer ge stöd till landets kommuner för att tillämpningen av rekomendationen blir så bra som möjligt.

Beslutet innebär att Grästorp kommer stärka och utveckla kvalitén utifrån fyra områden.

Det första handlar om att ha bätte koll på läget av den enskildas behov av omsorg och tillsyn nattetid. Vilket innebär att ledningen i större utsträckning ska ta reda på hur personalen bedriver nattarbetet. Detta skall ske med fler möten med medarbetarna.

Ett andra område är att individens behov av omsorg och tillsyn på natten ska dokumenteras för att bättre kunna planera utifrån individens behov. När verksamheten utvecklat rutiner för de individuella behoven måste även hänsyn tas till att behovet skiftar över tid.

Det tredje området handlar om att ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter för att bätttre tillgodose individens behov. Digitala lösningar ska tillgodose den enskildes integritet, behov av trygghet och samtidigt möjliggöra att personal nyttjas på bästa sätt. En strategi som bör beslutas av Kommunstyrelsen.

Det fjärde och sista området handlar om att ledarskapet inom särskilt boende för äldre behöver stärkas för att förändringsarbetet, nya arbetssätt och teknikanvändning ska kunna genomföras. Det handlar då inte enbart om den närmaste chefen på äldreboendet utan även om att förvaltningsledningen tar ett aktivt ansvar för förbättrings- och kvalitetsarbetet. Kommunerna bör också säkerställa att det finns tillgång till arbetsledning nattetid.