Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 2 maj 2017

GPS-larm ger ökad trygghet för dementa

Med hjälp av ett GPS-larm kommer livet för dementa i hemmet att underlättas i framtiden. Detta står klart efter att Grästorps kommun inlett ett samarbete med Lidköpings kommun kring tjänsten mobilt trygghetslarm.
mordnare.

-Detta ska ses som en utveckling av redan befintligt trygghetslarm, säger Carina Arvidsson, kvalitets-och eHälsosamordnare.
I första skedet handlar det om totalt sex larm som Grästorps kommun kommer att tillhandahålla. Hittills har två förfrågningar kommit om att få använda GPS-larmet. Frågan om kostnaden för tjänsten kommer att beredas av politiken inom kort.


-Förutsättningarna för att få använda larmet är att den demente samtycker och har förståelse för vad tjänsten innebär, säger Carina Arvidsson.
Syftet med mobilt trygghetslarm är att uppnå ökad trygghet och en möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt för den enskilde.


En viktig utgångspunkt för GPS-larm är att användaren ska kunna röra sig fritt i så stor utsträckning som möjligt samtidigt som detta sker tryggt både för användaren och anhöriga.
Larmen kan innebära ett visst integritetsintrång men det måste ställas mot användarens ökade självständighet och trygghet.
Social verksamhet kommer att visa larmet på Grästorpsmässan lördagen den sjätte maj i Åse Viste Arena.