Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 8 maj 2017

Oenighet om lön orsak till uppsägningar

23 av 24 deltidsbrandmän i Grästorp har valt att säga upp sig från Räddningstjänsten i Skaraborg efter missnöje med nytt löneavtal.

- Brandmännen har tre månaders uppsägning tid vilket kommer innebära att det i nuläget inte kommer påverka räddningsarbetet i kommunen, säger Linda Esseholt, kommunchef, som hoppas på en snabb lösning.

Bakgrunden till deltidsbrandmännens kollektiva massuppsägning i Grästorp blev ett faktum efter att de centrala parterna Sveriges kommuner och landsting (SKL), Pacta och Brandmännens Riksförbund (BRF), Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) och Vision förhandlat fram ett nytt avtal om lön och villkor för deltidsbrandmännen.

Enligt deltidsbrandmännen innebär det nya avtalet flera försämringar som OB-tillägg, semester och biltillägg.

När det lokala kollektivavtalet inte var möjligt att teckna övervägde Räddningstjänsten Västra Skaraborg andra alternativ.

-Förslaget innebar att arbetsgivaren ger en kompletterande ersättning i enlighet med vad som är tillåtet i det centrala avtalet. Det är inte en fråga för förhandling då det är arbetsgivaren som ensidigt fattar beslutet. Det centrala avtalet ger i kombination med det lokala beslutet en löneökning i nivå med andra yrkesgrupper för perioden år 2015-2017. På individnivå kan upplägget få olika effekt, säger Fredrik Linusson, räddningschef Räddningstjänsten Västra Skaraborg.

Men förslaget ledde istället till missnöjde och massuppsägning bland de 23 av 24 deltidsbrandmännen i Grästorp.

-Vi brandmän vill ha ett erkännande om att vi gör ett viktigt arbete. Vi tvingas offra mycket av vårt familjeliv för att kunna jobba som brandmän. Det tror jag inte många förstår, säger Johan Deiver Kylbrink, som jobbat som deltidsbrandman i över 30 år.

– Vår utgångspunkt är att vi respekterar och tar ansvar för de avtal vi eller vår arbetsgivarorganisation tecknar för vår räkning men vi måste samtidigt se till att vi har rimliga förutsättningar att rekrytera och behålla medarbetare, säger Fredrik Linusson räddningschef.

På tisdag kväll kommer samtliga deltidsbrandmän att träffa Kent Larsson (M), kommunfullmäktiges ordförande och kommunchef Linda Esseholt för att diskutera räddningstjänstens framtid i Grästorp.

Kommunledningen i Grästorp kommer träffa Räddningstjänsten i Lidköping på torsdag den 11 maj för fortsatta diskussioner, säger Linda Esseholt, kommunchef.

Ytterligare information kommer läggas upp här inom de kommande veckorna.