Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 19 maj 2017

Fortsatt språkintroduktion för nyanlända

Ensamkommande asylsökande gymnasieungdomar får bo kvar i Grästorp. Det står klart efter att Grästorps kommun inlett ett samarbete med föreningen Nord Syd som kommer ansvara för asylboendet vid ”Gröna villan” på Jon Jespersgatan hösten 2017. Därmed kommer de asylsökandenas språkintroduktioner att fortsätta som vanligt läsåret 2017/2018.

Den utbildning som hittills bedrivits på språkintroduktion på Jon Jesperskolan läsåret 16/17 har varit väl fungerande.

Eleverna har tidigare fått information om att de skulle erbjudas plats på ett gymnasium i grannkommunen. Men på grund av gruppen är stor och de elever som fyllt 18 eller äldre i nu får stanna i Grästorp har bildningsverksamhetens ledning gjort bedömningen att istället erbjuda likvärdig utbildning i Grästorp.
Utbildning kommer inte att erbjudas i Vara, Lidköping eller Trollhättan enligt tidigare information.

Asylsökande och elever med permanent uppehållstillstånd som planerar att gå språkintroduktion kan därmed inte välja ett annat IM-program i annan kommun.
Om elev uppvisar godkänt i matematik, svenska, engelska och fem andra ämnen hanteras den elevens fortsatta skolgång individuellt och en bedömning görs av skolledning vilken utbildning eleven ska erbjudas.

Boende asylsökande elever i Grästorp, med eller utan permanent uppehållstillstånd, som redan påbörjat på ett annat IM-program får fortsätta sin utbildning där hen börjat sin skolgång om inte eleven väljer att fortsätta sina studier i Grästorp.

-Alla elever som går på språkintroduktion i Grästorp ges fortsatt möjlighet till stöd från elevhälsan och Team Agera. Under hösten kommer skolledningen göra en uppföljning av arbetet och därifrån göra nya bedömningar om hur elever ska erbjudas språkintroduktion kommande läsår. Information kring detta återkommer vi om, säger Åsa Fouganthine, rektor.