Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 10 november 2017

Kommunprojekt fick 118 000 kronor ur Åse Vistefond

Grästorps kommun har fått totalt 118 000 kronor i bidrag ur Åse Vistefonden. Pengarna skall gå till projekten Geopoark för platåbergslandskap, Palettens dagverksamhet och till Teknik och hälsa för kommunens seniorer.

Åse Viste Sparbank delar årligen ut medel till organisationer, föreningar och privatpersoner för ändamål som kan bli till allmän nytta eller betydelse för samhällsutvecklingen i bankens verksamhetsområde.

75 000 kronor tilldelades därför projektet Geopark för platåbergslandskapen. En summa som skall användas för att göra en kommunikationsinsats i form av en hemsida, broschyr och workshop för Geoparken.

- Det känns jättekul och betyder att vi kan komma vidare med vårt projekt. Hemsidan skall vara klar innan jul, säger Anna Bergengren, projektledare.

30 000 kronor från Åse Vistefonden tilldelades projektet teknik och hälsa för seniorer. Projektet startar till våren och innebär att seniorer skall få utbildning i hälsa och teknik med hjälp av en hälsocoach och ett aktivitetsband. Efter utbildningsveckorna skall aktivitetsarmbanden finnas till utlåning på biblioteket i Grästorp.

- Detta ska bli jättespännande för utan dessa pengar hade det här projektet aldrig blivit av, säger Maria Toll, seniorsamordnare.

De övriga 13 000 kronorna tilldelades Palettens kommunala och dagliga verksamhet där de 24 deltagarna själva ska få planera inför och sedan gå, lunka, springa eller rulla sig igenom det 2,4 kilometer långa specialvarvet, dagen innan Göteborgsvarvet 2018.
- En handikappanpassad buss kommer då också att hyras in. Hela projektet syftar till att förbättra hälsan, säger Malin Lyckgård, stödpedagog.

Åse Viste Fondens beslutande kommitté beviljar varje år medel inom kultur och musik, näringsliv, idrott och hälsa, forskning och utbildning.