Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 27 november 2017

Grästorps kommun stödjer Grannsamverkan

Fram till december i år har antalet villainbrott i Grästorp mer än halverats till totalt nio stycken under året. Det visar statistik från Polisen. En bidragande anledning är att allt fler väljer att gå med i Grannsamverkan. För att stödja den brottsförebyggande metoden är därför Grästorps kommun med och stödjer Samverkan mot brott (SAMBO) som tagit fram konceptet Grannsamverkan.

Kostnaderna för Grannsamverkan har ökat sedan starten 1985. Därför är Grästorps kommun en av många komma kommuner som stödjer metoden med totalt 10 000 kronor fram till 2019.

Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende, Polisen och kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) kan boende minska inbrotten med så mycket som 26 % i ett bostadsområde med metoden.

-Vi tycker att det är viktigt att de boende i kommunen som vill använda sig av metoden Grannsamverkan ska kunna göra det utan kostnad. Därför har vi valt att aktivt stödja Samverkan mot brott (SAMBO) och Grannsamverkan, säger Linda Esseholt Hermansson, kommunchef.

I Grästorps kommun finns 21 registrerade Grannsamverkansområden där varje område består av 10-12 hushåll.

Den som vill starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. Därefter kontaktas den lokala polisen eller kommunen för uppstart av Grannsamverkansområdet.

De boende utbildas av Polisen/kommunen och får då en fördjupad kunskap om hur Grannsamverkan fungerar och vad som är viktigast i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott. Via Polisen/kommunen erhålls sedan skyltar och dekaler att använda för att visa att området är aktiva inom Grannsamverkan.