Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 15 december 2017

Play: Ny gång-och cykelväg över Mjölån

Under 2020 kommer en gång- och cykelväg mellan Mjölån och Grästorps ridklubb stå klar. Bygget sker i samarbete med Trafikverket där Grästorps kommun går in som delfinansiär av bygget med runt tre miljoner kronor.

Beslutet togs under senaste kommunfullmäktigemöte i måndags den 11 december. I samband med att Trafikverket planerar att leda bort den tunga trafik som går genom Grästorps centrum via väg 2561 väljer Grästorps kommun att samtidigt delfinansiera bygget av en gång- och cykelväg mellan Ridskolan i Grästorp till Mjölån. En sträcka på cirka 500 meter.

Bron över Mjölån kommer att breddas i samband med bygget som beräknas stå klar under 2020.

-Vi gör detta för att öka tillgängligheten på landsbygden och för att öka trafiksäkerheten, säger Kent Larsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Efter gång- och cykelvägen kan man därefter cykla vidare via ett mindre trafikerat grusvägnät till Flakeberg. Åtgärden kommer öka tillgängligheten till skola, resecentrum för tåg och buss samt cykling för rekreation och turism.