Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 23 mars 2018

Play: Vita Huset - centrum för unga vuxna med psykisk ohälsa

I takt med att den psykiska ohälsan ökar bland unga vuxna i landet öppnar Grästorps kommun ett centrum för unga vuxna med psykisk ohälsa mitt i centrala Grästorp från den sjunde april. Namnet blir Vita Huset och ska bestå av ett stödteam om sju personer som utgår från huset för att ge olika former av stöd.

-Vi har fått ett uppdrag från politikerna att erbjuda mer hjälp och stöttning på hemmaplan för unga vuxna med psykisk ohälsa för att motverka kostsamma placeringar. Vita huset ligger centralt och är tänkt att bli ett ställe där människor får möjlighet att möta erfaren personal, få hjälp och stöttning samt möjlighet att möta andra i samma situation säger Mattias Ymefors, enhetschef vid Social Verksamhet.

Vita Huset är bemannat alla dagar i veckan. Även under helger och kvällar då den psykiska ohälsan de unga vuxna oftast ökar. Totalt handlar det om cirka 10 till 15 unga vuxna som idag är i behov av stöd från Vita Husets stödteam.

- Stödteamet åker ut till personer för att samtala, hjälpa och stötta men kommer också ha daglig aktivitet i huset. Vi kommer också göra hembesök hos äldre med psykisk ohälsa eller beroendeproblematik, något som också ökat, säger Gill Hofling, ansvarig aktivitetshandledare med mångårig erfarenhet av psykisk ohälsa.

Stödteamet i Vita huset kommer ha en kontinuerlig samverkan tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet. Planen är att stödinsatserna till de unga vuxna ska mynna ut i en praktik, utbildning, arbete eller en meningsfull sysselsättning.

Vita Huset har sedan 2015 fungerat som ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Mottagandet av ensamkommande barn har minskat i Grästorp, liksom i övriga Sverige och det är inte längre möjligt att bedriva ett boende för denna grupp i egen regi. Ett fåtal barn är boende i Vita huset och dessa har erbjudits annat boende.

-Behovet av stöttning på hemmaplan för gruppen vuxna med psykisk ohälsa är stort och vi har en längre tid sökt efter en lämplig fastighet att bedriva denna verksamhet i. Vita Huset fanns redan i kommunens ägo därför blev fastigheten perfekt för vårt ändamål, säger Susanne Svantesson, myndighetschef vid Social Verksamhet.