Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 6 april 2018

Play: Arena Skubbet söker kapitalstarka investerare

I den slutrapport som presenterats om Arena Skubbet är visionen att skapa ett unikt aktivitetscenter som präglas av hög kvalitet, spontanidrott med hög tillgänglighet.

-Vi ska ha världens bästa inomhusskidanläggning som kombineras av ett stort utbud av spontanidrott där vi drar folk från såväl regionen som hela landet samt övriga världen. Det säger Anders ”Höna” Johansson, elitmotionär och initiativtagare till förstudien av Arena Skubbet.
Nu är nästa steg att locka kapitalstarka investerare till projektet.

Arena Skubbet finansieras helt av EU-medel med drygt 380 000 kronor via Leader Nordvästra Skaraborg. En förstudie var nödvändig för att kartlägga och se vilka förutsättningar det finns för att anlägga ett aktivitetscenter med inomhusskidanläggning i Grästorp. En förstudie ger Grästorps kommun, tänkta investerare och lokala företag ett nödvändigt och bra beslutsunderlag.
Förstudien av Arena Skubbet finansieras helt av EU-medel med drygt 380 000 kronor via Leader Nordvästra Skaraborg.

Läs mer om projektet härlänk till annan webbplats