Dela sidan på sociala medier

Svar om hundrastgård

Det har kommit in flera önskemål från invånare om att man vill att kommunen ska bygga en hundrastgård. En enkät skickades därför ut till medborgarpanelen, som fick svara på frågor kring detta.

Grästorps kommun kom i en kostnadsberäkning fram till att det skulle kosta mellan 80 000 och 120 000 kr att genomföra detta. Priset varierar beroende på hur stor rastgård man ska göra. Innan det fattas något beslut ville vi veta vad medborgarpanelen tyckte i denna fråga.

Det är många (54 stycken) som har valt att svara på enkäten, vilket tyder på att det är en fråga som det finns många åsikter om.

Resultatet visar att 53.7 procent inte tycker att kommunen ska satsa på detta och 35.2 tycker att det är ett viktigt område att satsa på.

Läs alla svar här Pdf, 30 kB, öppnas i nytt fönster.

Resultatet överlämnades till de förtroendevalda 2015.

Alla som svarade på enkäten deltog i en utlottning av ett presentkort på Grästorp handel.