Dela sidan på sociala medier

Svar om trygghet

Det har gjorts två enkäter till medborgarpanelen angående tryggheten i Grästorp. Här kan du läsa mer om dem.

2016

Våren 2016 fick medborgarpanelen svara på hur trygg kommunen är och vilka insatser behövs av polisen för att öka tryggheten i Grästorp.

Vi har sammanställt svaren och underlaget är viktigt för Brottsförebyggande rådet och framförallt för polisens framtida insatser.

Polisen kommer att använda era svar som underlag när de ska göra en bedömning av vilka insatser som behövs i Grästorp.

Polisen och Brottsförebyggande rådet har under våren 2016 även haft medborgardialoger med olika grupper, till exempel seniorer, ungdomsrådet och besökare på vårmarknaden, och då har vi använt oss av samma frågor.

Vi är mycket glada för alla synpunkter och kloka tankar vi fått in. Allt detta kommer tillsammans med era svar i medborgarpanelen att utgöra ett underlag för polisens framtida insatser. Förhoppningsvis kan vi under hösten få ett medborgarlöfte från polisen om vilka insatser de ska genomföra i Grästorp.

Grattis till Sven Rygell som vann ett presentkort på 300 kronor hos Grästorp Handel.

2013

Undersökningen gjordes i maj 2013. Vi fick in totalt 107 svar vilket vi är mycket tacksamma för. Då resultatet visar på en positiv bild där övervägande delen anser att Grästorp är en trygg kommun att bo i.

Läs svaren här Pdf, 82.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Flera undrade om formuleringen ”känner du dig trygg i Grästorp”, och vi förstod att det är skillnad på om man vistas i centrum eller ute på landsbygden. Där borde vi ha varit mer tydliga.

Vi menade oavsett var man bor eftersom det ska vara en total känsla, men det borde vi som sagt ha förtydligat.

Vi har gått igenom hela enkäten noga och fått många tips i övrigt om vad man önskar för förbättringsområden i Grästorp.

Många önskemål som är av större art som exempelvis trafiken i centrum är förstås svåra att kunna ändra inom en snar framtid, men allt vi fått in kommer vi att beakta och ha med i vårt arbete. Era svar ger ett bra underlag för oss i det Brottsförebyggande arbetet.

Vi tackar för era svar återigen! Polisen har även lämnat ett separat svar Pdf, 51.4 kB, öppnas i nytt fönster. där han beskriver hur läget ser ut i Grästorp.