Dela sidan på sociala medier

Medborgarundersökning resultat 2013

Grästorps kommun gjorde under våren 2013 en medborgarundersökning genom Statistiska centralbyrån (SCB).

Ett urval på 500 personer i åldrarna 18-84 år har tillfrågats, av dessa var det 55 procent som besvarade enkäten.

Jämförelser som görs i rapporten avser de 137 kommuner som var med i undersökningen hösten 2012 och våren 2013.

Undersökningens tre delar:

  • Frågor om kommunen som en plats att leva och bo på
  • Frågor om kommunens olika verksamheter
  • Frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter

Förra undersökningen gjordes 2009 och gav oss en bra fingervisning om vad våra medborgare tyckte om Grästorp.

Sammanfattning av resultatet

  • Medborgarna ger högre medelbetyg inom alla tre delarna jämfört med övriga kommuner som deltagit.
  • 67 procent av Grästorparna rekommenderar vänner och bekanta att flytta till Grästorp.
  • Medborgarna sätter högre betyg på kommunens verksamheter i år jämfört med 2009.
  • Äldreomsorgen för högre betyg medan grundskolan får lägre betyg jämfört med tidigare undersökning.

Läs medborgarundersökningarna

Medborgarundersökningens resultat 2013PDF

Medborgarundersökning 2013, rapportPDF

Medborgarundersökning 2013, rapportbilagaPDF