Dela sidan på sociala medier

Medborgarundersökning resultat 2016

Under våren 2016 gjorde Statistiska Centralbyrån en medborgarundersökning i Grästorp, på uppdrag av Grästorps kommun.

Resultatet visar att medborgarna är mer nöjda med alla delar i undesrökningen, jämfört med 2013.

2013 års undersökning hittar du här.

2016 års undersökning hittar du här Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster..

Medborgarundersökningen består av tre delar:

  • Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på (NRI)?
  • Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter (NMI)?
  • Hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen (NII)?

Grästorps kommun fick ett högre medelbetyg inom alla samtliga delar jämfört med de övriga 133 kommuner som deltagit.

Till exempel rekommenderar 69 procent sina vänner och bekanta att flytta till Grästorp, (67 procent 2013).

  • Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Grästorps kommun som en plats att bo och leva på blev 66. I hela landet är snittresultatet 60.
  • Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Grästorps kommun blev 62.
    Betygsindexet för Bemötande och tillgänglighet, det vill säga hur medborgarna bedömer kommunens tillgänglighet och det bemötande de får i sin kontakt med kommunen, blev 66 i Grästorps kommun. NMI för samtliga 133 kommuner som var med i undersökningen hösten 2015 eller våren 2016 blev 55, så Grästorp ligger alltså över genomsnitet även där.
  • Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Grästorps kommun blev 53. I hela landet är genomsnittet 40.

Om undersökningen

Enkäten har skickats ut till 600 personer i åldern 18-84 år. I Grästorp svarade 49 procent och i hela landet landet ligger svarsprocenten på 44 procent.

Vad händer med resultatet?

De förtroendevalda har analyserat resultatet och kommit fram till att det är viktigt att fortsätta med de prioriteringar som görs idag och då framförallt med bostäder.

Förra undersökningen gjordes 2013 och gav oss en bra fingervisning om vad våra medborgare tyckte om Grästorp.

Se en kort film om resultatet