Dela sidan på sociala medier

Hanterade synpunkter 2019

Här kan du läsa inkomna synpunkter och svar från kommunen från 2018.

Grästorps kommun svarar på synpunkterna inom 14 dagar.

Skriv tabellbeskrivning här

Synpunkt

Svar

Inkom datum

Lilla skubbet närmast ut och inägan, när ska det snyggas till från alla stockar och sly som ligger överr hela skogen, det ser inte bra ut, nästan som på soptippen

Hej. Tack för din synpunkt.

Kommunen kommer att plocka upp mer sly och rishögar vid ut och inägan.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson Driftchef VA, gata &park

190403

Nu när Trafikverket har börjat att planera förbifart
Grästorp undrar jag vad kommunen kommer att göra för oss som bor mellan
tunvägen och RV 44 det är redan en otäck väg att gå och cykla på så nu när
trafiken speciellt den tunga kommer att öka kraftigt så är vi bekymrade att det
kommer att bli riktigt farligt att röra sej utan bil på vägen

Hej!

Tack för din synpunkt. Trafikverket kommer att skylta att
tung trafik inte skall åka den vägen. Kommunen kommer även fortsätta att påvisa
risken för trafikverket.

Med vänliga hälsningar

Johan Skoglund

Samhällsbyggnadschef

190403

Det är nu ett halvår sedan husvagnarna brann vid
järnvägsmagasinet men fortfarande ligger resterna kvar. Det är verkligen på tiden att få snyggat upp där och så att parkeringarna kan användas igen.

Hej. Tack för din synpunkt.

Vi har nu städat bort resterna efter husvagnen.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

190322

Tack för en fin och välskött rastplats Viggen särskilt toaletterna.

Hej. Tack för er synpunkt.

Vad roligt att ni gillar vår rastplats. Detta kommer jag
att framföra till de som sköter den.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

190323

Trafiksituationen vid Hemköpsparkeringen är långt ifrån
trafiksäker. Stora reklamskyltar skymmer sikten !

Hej. Tack för din synpunkt.

Kommunen för diskussioner med butiksinnehavaren om en
bättre placering av reklamskylten.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, Gata & park

100312

I centrala grästorp har under en lång period stått bilar parkerade som stått still på samma plats i månader, även många bilar som står på övergångsställen samt bilar som står parkerade nästan I korsningar. Med
tanke på hur mycket folk, barn samt fordon som rör sig i området är det bara en tidsfråga innan en olycka sker pga att fordon står parkerade och skymmer både övergångsställen och korsningar.

Hej,

Tack för din synpunkt!

Jag tar med mig frågan till miljö och bygg för åtgärd.

Med vänliga hälsningar

Johan Skoglund

Samhällsbyggnadschef

190315

Vad har ni för policy i Kommunen gällande o föra
diskussioner på Facebook som gäller kommunala angelägenheter. Tänker på ekarna
vid golfbanan, där en person på Gata/park uttrycker sin frustration på sin egen
privata FB sida. Är detta ok?

Hej,

Tack för din synpunkt! Vi har ingen policy i kommunen
specifikt för anställdas egna Facebooksidor. Vi har däremot en långtgående yttrandefrihet i Sverige som innebär att anställda i offentlig sektor har rätt att skriva även kritiska åsikter i sina egna kanaler så länge de inte bryter mot annan lagstiftning, som olaga hot, personangrepp eller liknande. Däremot uppmuntrar vi en öppen kommunikation internt för hantering av synpunkter och
idéer.

Med vänlig hälsning

Hanna Olausson

Kommunikatör

190222

Det finns en 10-minutersparkering utmed gatan på Jon
Jespersgatan i höjd med Centralskolan. Där har stått en bil parkerad nu i flera
veckor. Den parkeringen är väl i huvudsak till för att föräldrar ska kunna
stanna till och hämta/lämna barn.

Hej. Tack för din synpunkt.

Du har helt rätt den parkeringen är till för att
hämta/lämna barn.

Vi kommer att ha lite extra koll på parkeringen och titta
på lämplig åtgärd.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, Gata & park

19007

En positiv hälsning till de styrande i kommunen angående Arena skubbet. Det är många som framför negativa effekter men det är
mest kortsiktiga sådana. På lång sikt är detta en jättachans för Grästorp som vi är dumma om vi inte försöker ta! Jag tar gärna en skattehöjning om det behövs!

Hejsan!

Tack för synpunkten!

Jag tar med mig din synpunkt och återkopplar till våra
politiker.

Med vänlig hälsning,

Linda Esseholt Hermansson

Kommundirektör

190217

Jag tycker det är konstigt och orättvist att någon med
deltidsanställning på 50% i Grästorps kommun inte betalar någonting alls för
sin barnomsorg. Personen är alltså anställd i Grästorps kommun. Hur kan det
komma sig? Och speciellt då personen tjänar bra. Det har inte med antal timmar
heller eftersom personen inte betalar något alls och har sitt barn på fritids
varje dag samt heldagar under lov. Vill se rättvisa för alla boende i kommunen

Hej,

Tack för din synpunkt.

I Grästorps kommun har vi samma tillämpningsregler för alla föräldrar som har behov av fritidshem. Avgiften beräknas utifrån
föräldrarnas behov av tid enligt det schema som de lämnar in till
fritidshemmet. Avvikelser kan förekomma utifrån särskilda skäl som rektor fattar beslut om. Tillämpningsreglerna i Grästorps kommun går att ta del av på
kommunens hemsida, och det går alltid bra att kontakta rektor för fritidshemmet om det finns frågor kring tillämpningsreglerna.

Med vänlig hälsning

Eva Dahl

Skolchef

190219

Det verkar för dyrt att hyra en stor container år efter
år för att enbart ha halksand i. Den har stått länge vid ambulansintaget.

Hej. Tack för din synpunkt.

Den containern ägs av kommunen. Den används till is grus
för att våra traktorer som skottar och grusar gångvägar inte ska ha så långt
att åka när de behöver fylla sandspridarna.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

190224

Vänligen laga/se över gatubelysning korsningen Ambjörnsvägen - Hallers Väg. Den står och blinkar och ger inte ett stabilt sken.

Hej. Tack för din synpunkt.

Vi ska kolla vad det kan vara för fel på gatubelysningen.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, Gata & park

190228

Idag var det några som simmade med kläder på i Lunnevibadet,äckligt sätt stopp för det.

Hej!

Tack för din synpunkt.

Det var tre personer som valde att bada i
helkroppsbaddräkt vilket är ok.

Med vänliga hälsningar

Johan Skoglund

Samhällsbyggnadschef

190223

Vad har du för synpunkt?

Bad brygga önskas för såväl vinterbad som sommarbad. Vid Nossan, vid 47:an
finns en jättefin plats för att bygga en badbrygga. Solen lyser in så fint där,
en i mina ögon outnyttjad vacker plats. Tänk om man kunde bygga en stabil och
väl underhållen brygga som nyttjas såväl sommartid som vintertid. Nossan är
väldigt vacker där. Tänk tanken att kunna erbjuda vinterbadare en plats där
mitt i byn! Undrar intresserat om det finns några som helst planer på att bygga
en brygga där?

Tack för din synpunkt!

Grästorps kommun har i
översiktsplanen pekat ut lämplig plats i Nossan för byggnation av bryggor och
badplats.

När kommunen har för avsikt att
ansöka om strandskyddsdispens är i dagsläget inte klart.

Med vänliga hälsningar

Johan Skoglund

Samhällsbyggnadschef

190217

I början av 2015 meddelade vi att vi var intresserade av följa utvecklingen av som skall hända i korsningen Södergatan och Östergatan samt hur trafikomläggningen skulle påverka oss. Vi fick svar om att vi skulle
hållas informerade. Vi har ännu inte fått någon information.

Hej!

Tack för din synpunkt! Arbetet har precis startat och förväntas pågå fram till
år 2023. När det kommer information från trafikverket om hur det ska se ut
eller kan tänkas bli, får kommunen tillsammans med trafikverket skapa en
informationskanal.

Förhoppningsvis kommer det att finnas information under
våren 2019 att ta del av.

Med vänliga hälsningar

Johan Skoglund

Samhällsbyggnadschef

190214

Tack för beskrivningen av Grästorp. Det finns mycket som
är bra här tex de många föreningarna och idrottsanläggningen vid Lunnevi är fantastisk. Men jag fick tyvärr ej svar på mina frågor, så jag försöker igen. -1. Förstår ej ”de som bestämmer” hur viktig DEN FRIA LEKEN är för barnen? Jag menar när barnen spontant och utan vuxet planerande samlas för att leka. Fasta tider och vuxet organiserande är inte särskilt
stimulerande för tex fantasin. Dessutom har väl det med familjens ekonomi och föräldratid att göra. -2. ÄR DET INTE ETT SVEK MOT BARNEN?  Man tar bort eller rejält förminskar ett av de få helt BILFRIA
grönområden i Grästorp där barnen på egen hand kan spela fotboll eller leka annat som kräver stora ytor.Det är väl inte så att man kan ta sin fotboll och bege sig till en av Lunnevis gräsplaner och spela en stund, när man har tid och lust? Även om vi i Grästorp ska tänka Digitalisering måste vi väl fortfarande förstå att ju mer barnen rör på sig desto bättre är det?  Förra hösten kom en skrämmande rapport om hur lite barnen i Sverige rör på sig. I slutet av oktober i år kom ytterligare en rapport. Denna gång ftån Göteborgs universitet och Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson skriver i september i åri en motion om problemet med kommunernas ogenomtänkta
förtätning av samhällen. Han skriver ” Folkhälsobomben tickar”

Hej!

Tack för din synpunk! Jag ska försöka mig på att utveckla mitt föregående svar.

Dels så tänker jag att det absolut finns möjlighet att
påverka vårt arbete i samband med att en ny översiktsplan tas fram. Detta gjordes sist gång under 2016 och dokumentet fastställdes i slutet av året. Innan fastställandet fanns möjligheten för alla kommuninvånare att vara med och tycka till om innehållet. Översiktplanen ställdes ut och beslut fattades på kommunfullmäktige som är ett öppet mötesforum för alla våra kommuninvånare.
Även om översiktplanen ställdes ut så tänker jag att vi ska försöka förbättra
oss tills nästa översiktplan tas fram 2020-2021 för att verkligen nå ut till
alla kommuninvånare. Vi har gjort rätt och följt regelboken men jag tror att det är bra om ännu fler är med i ett tidigt skede. Du är varmt välkommen att delta vid framtagandet av nästa översiktplan.

Som kommun har vi också riktlinjer att följa. Inte minst
länsstyrelsen vill att vi inte har åkerbruksmark i anspråk utan att vi istället jobbar med förtätning av samhället vilket vi nu gör. När det gäller Västra
torget så kommer lekplatsen som idag finns där att finnas kvar även efter att nya detaljplaner tas fram. Möjligheten finns också för barn att ta sig över Ågatan för att spela på det stora grönområde som finns där. Jag ser det därför inte att våra barn och unga inte har möjlighet till fri lek eller fri sport på lekplatser och grönområden.

Med vänlig hälsning,

Linda Esseholt Hermansson

Kommundirektör

181217

Den 20 januari inträffade ett fall i simhallen som
orsakades av en golvplatta som sticker upp ca 2 cm relativt nästa platta.
Plattan finns i hörnet av bassängen intill bubbelbadet. Personen som föll, slog
i tårna i plattan och föll handlöst mot kanten av bubbelbadet. Skadorna blev
kraftiga blåmärken på tår, knä och bröst. Händelsen påtalades för badpersonalen
som skulle kontakta fastighetsansvarig. I avvaktan på åtgärd markerades plattan
med en flyttbar stolpe. Denna stolpe är lättflyttad och har inte funnits på
plats fredag 9/2 och ej heller idag 11/2. med tanke på pågående sportlovsvecka
med många barn i rörelse runt bassängen borde denna platta åtgärdas omgående.

Hej!

Tack för din synpunkt och för att du uppmärksammat detta. Vi kommer ha konen där tillsvidare, på grund av att det finns en brunn under som vi håller på och undersöker innan renoveringen.

 

Med vänlig hälsning

Lars Lundmark

Fastighetschef

190211

Torget i byn så fult med betong suggorna, gör om gör rätt
fixa till torget skäms för torget i byn !

Hej!

Tack för din synpunkt! Projekt centrumutveckling har startat och kommer
förhoppningsvis göra avtryck under år 2019. Projektledare är Mona Wesslen.
Tanken är att torget skall förskönas utifrån förslag från näringsliv, kommun
och handlarna.

Med vänliga hälsningar

Johan Skoglund

Samhällsbyggnadschef

190126

Hejsan.

Har gått Forshallspromenaden och blir fundersamtill varför det tagits ner ett antal stora ekar ? Beror det på att dom är sjuka eller vad är annars anledningen ?

Hej. Tack för din synpunkt.

Ekarna togs ner på grund av ett missförstånd. Det kommer
att återplanteras nya ekar.

Mvh

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

190125

Till Gata Park Hej! Vore tacksam om ni lämnar en bit på
cykelvägar och trottoarer där ni inte sandar så att vi kan dra våra barn på
pulka till förskolan och någon av våra pulkabackar nu när det inte går att
cykla. Vet att detta togs upp för några år sen och efter det har det varit så.
Men nu är det sandat från kant till kant, vilket gör det svårt. Tacksam om ni tänker på detta och informerar
alla sandare.

Hej Tack för din synpunkt.

Jag ska informera dom som sandar om önskemålet.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson Driftchef VA, Gata & park

190130

Det står en kärra på parkeringen bakom Nilssons textil,
den har stått där i evigheter och har punka på samtliga däck. Jag har ingen
uppfattning om vem det är som äger kärran.

Hej. Tack för din synpunkt.

Vi ska kolla på ärendet och se om vi kan få tag på
ägaren.

Mvh

David Edvardsson Driftchef VA, gata & park

190122

På övergångstället mellan Autohallen och gamla Statoil är
det en ojämnhet i vägen precis när man ska gå upp emot gamla Statoil. Kommer
man med rullstol så är risken stor att man fastnar med framhjulen och personen
som sitter i rullstolen ramlar framåt och ur rullstolen.

Hej,

Tack för din synpunkt!

Jag kommer att vidarebefordra denna synpunkt till trafikverket som
äger vägen.

Vänliga hälsningar,

David Edvardsson, Driftchef VA, gata & park.

190122

På tengenepromenadens mittre rastplats har ena bänken
ruttnat sönder så att två stålstänger sticker upp ur de kvarvarande bänkdelarna
- olycksrisk samt att bänken inte går att använda.

Hej. Tack för din synpunkt.

Vi har varit ute och kollat på
bänkarna som du pratat om. Vi kommer att ta bort dessa eftersom dom bedömdes
som att de inte går att laga. Vi får titta på hur vi eventuellt kan ersätta
dessa till våren.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson Driftchef VA, gata & park.

 190112