Dela sidan på sociala medier

Hanterade synpunkter 2019

Här kan du läsa inkomna synpunkter och svar från kommunen från 2019.

Grästorps kommun svarar på synpunkterna inom 14 dagar.

Skriv tabellbeskrivning här

Synpunkt

Svar

Inkom datum

Skubbet är det inte dags att grusa lite på elljusspåret och motionsspåret där det är vattenpölar och lerigt när resten är så fint

Hej.

Tack för din synpunkt.

Kommunen kommer ser över skubbet till våren.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef

VA, gata & park

191219

Bygg en riktig förbifar omg gör rätt O riktigt med en gång har runt 15000 t fordon om dyngnet utanför bara 2,3m ifrån Grästorp är ock kommer alltid förbli en genomfart om 10 år kommer det förbli annu mindre butiker handeln i Trollhättan kommer att öka markant allt enligt Svensk Handel och butkshandlarna på orten ställ frågan så får ni samma svar.

Hej!

Tack för din synpunkt. Det är trafikverket som beslutar vilka åtgärder som skall genomföras när det gäller statliga vägar. För Grästorps kommun innebär det att trafikverket beslutat att flytta genomfartstrafiken till Östra vägen.

Med vänlig hälsning

Johan Skoglund

Samhällsbyggnadschef

Grästorps kommun

191226

Jag har fått höra att våra grabbar från Afghanistan skall lämna Gröna Villan före nyår. Dom har varit i Grästorp över tre år. Nu undrar jag vad har kommunen tänkt kring deras framtid och boende

Tack för din fråga/synpunkt!

Det är föreningen Nordsyd som genom ideellt arbete har gett ungdomarna möjlighet att bo kvar i Grästorp de senaste åren. Kommunen har hyrt ut Gröna villan till detta ändamål. Från och med årsskiftet så kommer Nordsyd inte ha kvar denna verksamhet och därför så kommer de heller inte längre att hyra Gröna villan. Föreningen har dock hittat nya individuella boendelösningar för alla ungdomar så det är ingen som blir hemlös från och med årsskiftet. Vi har haft en bra dialog med föreningen om detta och vi tror precis som föreningen att det är bra för ungdomarna att få ta ytterligare steg in i vårt samhälle och att det är dags att avveckla Gröna villan som boendeform.

God jul och gott nytt år!

Önskar

Linda Esseholt Hermansson

Kommundirektör

20191215
Seniorcenter är placerat på helt fel ställe. Vi som är 65+ och som vill komma ut och träffa jämnåriga i samma sits vill väl inte gå till Vistegården och göra det? Det skulle helt klart ha legat mer centralt. Haft sin träffpunkt i Kulturhuset där vi kunde fikat, haft aktiviteter i salen där och även haft vårt riktiga bibliotek till hands och inte det lilla provisoriska som ligger på sc. På kulturhuset finns även andra salar att använda till ev studier och kurser som akvarell osv. Det upplevs och pratas en del om vilken flopp det blivit och vi är många som tror att det beror på läget. Nog för att vi är pensionärer men så gamla att vi vill beblanda oss med Vistegården är vi inte. Dessutom har det ibland bjudits med hyresgäster från Vistegården och de har väl sina aktiviteter? Även barnverksamheten har bjudits med oss och det känns inte heller helt rätt. Nog för att barnen är söta, men vi går inte till seniorcenter för att umgås med barn vi inte känner, vi har ju våra egna barn och barnbarn att umgås med när vi vill det. Men till seniorcenter går vi för att umgås med nya och gamla vänner. Hoppas ni tar till er detta. För seniorcenter har hamnat på helt fel verksamhet.

Hej och tack för din synpunkt.

Vi håller med dig om att det behövs fler mötesplatser för seniorer. Vi önskar att utveckla Seniorcenters verksamhet så att vi når fler. Att använda Kulturhuset som en mötesplats tycker vi är en bra idé, vi funderar även på hur vi ska kunna möta våra seniorer på landsbygden.

Vårt mål är att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och att minska den ofrivilliga ensamheten för alla kommunens seniorer. Åldersspannet, intressen och förutsättningar ser olika ut för seniorerna, vi strävar efter att ha en variation och bredd av aktiviteter för att alla ska känna sig välkomna. Vi samarbetar med FamiljeHuset Agera då det finns ett värde i att mötas över generationsgränserna, flera har inte barn, barnbarn eller mor- och farföräldrar i sin närhet. Angående bibliotekets bokhörna på Seniorcenter så är den en möjlighet för de som inte kan ta sig till kommunens bibliotek i Kulturhuset. Det ger också fler en möjlighet att träffa bibliotekarien som kommer till Seniorcenter regelbundet.

Vi invigde Seniorcenter 1 september 2019, sedan dess har ca 2000 besökare varit här och deltagit i aktiviteter. Då vi är i uppstarten av en ny verksamhet tar vi tacksamt emot önskemål och idéer för att kunna nå än fler. Seniorcenter består delvis av frivilligverksamhet så kommunens volontärer är viktiga för att verksamheten ska utvecklas. Vi söker ständigt efter fler volontärer som kan vara med och utveckla aktiviteter för seniorer. Hör gärna av dig till oss om du eller någon annan är intresserad.

Med vänlig hälsning

Hans Ekensskär, socialchef

Linda Björk, enhetschef

Maria Toll, samordnare

20191216

Hej. Eftersom vi har en tunnel i Grästorp under väg 47 så vill vi väl att alla ska använda den. Särskilt våra barn och ungdomar som cyklar till och från skolan, ishallen, badet, bollhallen och fotbollsplanerna. Men området/vägen mellan skogspartier och centralskolan är väldigt dåligt upplyst. Det är jättemörkt där på morgonen och efter 16 så här års och känns inte trygg. Det är inte trevligt att ens som vuxen gå där själv när det är mörkt eftersom det även ligger enskilt. Skulle vara bra om det lystes upp lite mer så att det känns tryggare att gå där.

Hej. Tack för er synpunkt.

Kommunen kommer som första åtgärd att röja sly i skogsdungen för att det ska kunna bli ljusare längs gångvägen.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

20191216

Lekplatsen vid parkvägen är en omtyckt och välbesökt plats men efter regn tar det flera dagar innan den kan användas då dränering saknas under gungor, linbana och rutschkana.

Hej.

Tack för er synpunkt.

Roligt att lekplatsen är välanvänd.

Kommunen får kolla om det finns dränering som det blivit stopp i eller om det behövs andra åtgärder.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

Grästorps kommun

191213

Vad har du för synpunkt?

Hej. för ca 1år sedan va kommun och kolla på en lycktstolpe i salstad som blivit på körd ? den är inte återgärdad ännu? vad händer?

Hej! Tack för er synpunkt.

Denna lyktstolpe kommer att åtgärdas inom kort.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

Grästorps kommun

191210

2 st belysningsstolpar i korsningen Velandagatan Oscarsgatan är trasiga. Det är väldigt mörkt där. Lamporna bör lagas omgående pga all trafik som är där.

Hej. Tack för er synpunkt.

Elektriker kommer att kolla över dessa armaturer.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef

VA, gata & park

20191205

Lampfel. Ingen gatubelysning fungerar på Oskarsgatan från korsningen vid Hidden Logic ändå bort till radhusen vid Badgatan. Har varit så ett tag nu.

Hej. Tack för din synpunkt.

Vi har ett troligt kabelfel någonstans på den sträckan. Vi har elektriker ute för att lokalisera vart felet är så vi kan åtgärda det.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

20191215

Nu när det byggts en gå och cykel väg på en väg som knappt är någon trafik på. Kommer det göras något åt cykel och gå banan vid stora vägen viadukten mot Lidköping? Den är ju enskild men känns inte så säker då man inte är skyddad på något sätt. Det är en mycket trafikerad väg i jämförelse med Rönnvägen, det är även högre hastighet i jämförelse med Rönnvägen. Så något räcke hade varit bra för att skydda, nu när även tunga trafiken ska gå där i framtiden.

Hej, tack för din synpunkt.

Trafikverket kommer att äga och drifta cykelvägen. De kommer att sättas upp bullerskydd mot fastigheterna som berörs, vilket kan påverka cykelvägen som kommer att vara skyddad bakom eventuella bullerskydd inom en del av cykelvägen.

Med vänliga hälsningar

Johan Skoglund

Samhällsbyggnadschef

Grästorps kommun

20191124

Vad har du för synpunkt?

Belysning på Skubbet och Forshallspromenaden bör ses över och det för länge sedan. Det är mörkt nu.

Hej. Tack för er synpunkt.

Under nästa vecka kommer belysningen på skubbet och Forshallspromenaden att kollas över.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park.

20191206

När ni lagade belysningen på skubbet glömde ni en lampa som gör att det är väldigt mörkt på en sträcka

Hej Tack för er synpunkt.

Vi kommer under nästa vecka att åtgärda lampan. Elektriker kommer att kolla felet.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata& park

20191127

Det behövs en trafiksäker överfart till Plogvägen för gående/cyklister när den nya dragningen av 47 är klar. Det bästa är att stöta på konsulten som projekterar förändringen så att det kommer med i planeringsstadiet för då är det antagligen lättare att få med de ändringar som behövs.

Hej!

Tack för din synpunkt. Vi arbetar med frågan i projektet kring omledning av väg 47. Målet är att vi skall få till en markerad plats. Det är dock för tidigt att visa exakt placering. Frågan kommer dock belysas i det fortsatta arbetet.

Med vänliga hälsningar

Johan Skoglund

Samhällsbyggnadschef

Grästorps kommun

20191204

Hej. varför finns de inga hundlatriner längst med forshallspromenaden?

Hej. Tack för er synpunkt.

Det ska sitta två stycken hundlatriner längs med Forshallspromenaden.

En vid utslaget vid hål 18 och en nästan när man kommer till Forshallsbron.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

20191202

Vad har du för synpunkt?

Belysning på skubbet.. Hej, flertalet lampor på skubbet fungerar ej, särskilt flera i rad på ”stora”

Hej.

Tack för er synpunkt.

Belysning skall nu vara åtgärdad på skubbet.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

20191118

Eftersom någon eller några i kommunen har tänkt fel vad som gäller Rönnvägen förslår jag att kommunen snarast köper in 16 rönnar ca 20 år gamla och planterar dem längst gatan och köper in färdigt gräs för att lägga ut där det går. Det är katastrof hur denna återvändsgata är förstörd. Kommunen har i många år på ett föredömligt sätt skött om de 14 rönnar som man nu har sågat ned, rivet upp gräs i parkmiljö för att asfaltera! Har det varit ens lagligt?

Hej.

Tack för er synpunkt.

Kommunen har valt att bygga denna gång/cykelväg för att göra det säkrare för våra barn och ungdomar att ta sig mellan brännebacka och skolan. Återplantering av rönnar kommer att ske men inte på samma plats. Gräset mellan vägen och den nya gång/cykelvägen kommer att återställas under våren.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

20191115

När strömmen gick i onsdags kväll den 30 oktober var det full belysning i Kommunens Hus men inte på fd Åsevi. Varför finns det inget reservaggregat där när det finns på Kommunens Hus och Vistegården? På Hallers väg bor och vistas äldre människor och vid ett strömavbrott är fallrisken mycket hög bland de äldre och det gäller även för personalen som inte kan utföra sitt arbete. Är det mer "status" att vistas/bo på Vistegården än Hallers väg?

Hej,

tack för er synpunkt.

Frågan utreds av Trygga Hems samarbetspartner, det finns flera tekniska och praktiska lösningar, förhoppningsvis blir det en lösning under år 2020 angående reservkraften till Åsevi.

Med vänlig hälsning

Svante Classon (C)

ordförande Trygga Hem

20191119

Vill berätta vilken lycka det var att besöka toaletten vid Viggen. Jag blev jätte glad. Tack till de som sköter den och med ett leende åker vi vidare.

Hej.

Tack för er synpunkt.

Roligt att ni tycker om vår rastplats. Kommer att framföra berömmet till de som sköter den.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

20191115

Uppgradera seniorcentersidan

Hej!

Tack för att du gjorde oss uppmärksam på att informationen på sidan inte var uppdaterad. Det är nu åtgärdat.

Med vänlig hälsning;

Maria Toll

Samordnare för Seniorcenter

20191104

Hej vill ni vara snälla och klippa träden på tengenevägen vid skogsdungen vid hantverksrstugan dessa grenar skummet gatubelysningen

Hej Tack för er synpunkt.

Vi får kolla hur vi kan ansa träden så att belysningen blir så bra som möjligt.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

20191101

Kan ni klippa träden i skogsdungen vid hantverksstigan grenar går upp i gatubelysningen och skymmer ljuset

Hej Tack för er synpunkt.

Vi får kolla hur vi kan ansa träden så att belysningen blir så bra som möjligt.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

20191105

dags att se över belysningen på skubbet. Några lampor släckta

Hej tack för din synpunkt.

Vi ska göra en kontroll av belysningen på skubbet och byta de trasiga lamporna.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

20191102

Trasig belysning Kyrkogatan vid kyrkparkeringen. Har varit trasig hela hösten.


Hej Tack för er synpunkt.

Kommunen ska kolla på belysningen vid kyrkogatan.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park


20191106

Tradig belysning cykelbanan vid ishallenparkeringen. Trasig hela oktober. Allmänt dålig belysning vid Ishallen. Refugerna är direkt livsfarliga. Borde få belysning eller tas bort. Har snubblat.

Hej Tack för din synpunkt.Vi ska kolla på den trasiga belysningen vid ishallsparkeringen.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park


20191106

Öppettider på återvinningscentralen under storhelger. Det står på hemsidan att tiderna ändras då. Informationen är oanvändbar om det inte går att få info om vilka öppettider som gäller då.

Hej Tack för er synpunkt.

Öppettider för Jul/nyårs helgen kommer att läggas ut inom kort.

Med vänliga hälsningar
David Edvardsson
Driftchef VA, gara & park

20191102

Stationshuset vid recentra låst söndag fm kl 10 varför ?

Hej!

Tack för din synpunkt. Vi har valt att ha stationshuset stängt på lördagar och söndagar på grund av skadegörelse och även att vi hade ett tillbud på brand här i vintras. Det är svårt att komma till rätta med detta problem, men efter att vi gjort denna försiktighetsåtgärd så har vi inga tillbud längre. Hoppas ni har överensende med det.

Med vänlig hälsning
Lars Lundmark
Fastighetschef
Grästorps kommun

20191103

nerkörd stoppskylt vid systembolaget Grästorp. Korsningen Torggatan / Oskarsgatan

Hej Tack för din synpunkt.

Vi kommer att montera en ny stoppskylt och ny stolpe vid systembolaget.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata &park

20191031

Jag har en del frågor angår Trygghetsboendet fd Åsevi. I hallen är det för hög hatthylla och för liten. I köket sitter mikron för högt upp för att de som är handikappade och sitter i rullstol ska värma sin mat själv. Mikron är mycket svår att öppna behöver ha två starka tummar för att få upp luckan och för avancerad att förstå sig på. I toaletten är det ett skåp ovanför torktumlaren, vem når den om man är handikappad och sitter i rullstol? För man vill klara sig så länge som möjligt utan att begära hjälp, Nästa gång det byggs trygghetsboenden sätt er i en rullstol och se vad ni kan göra och utföra det är inte mycket.

Hej,

Tack för dina synpunkter, de är viktiga för oss. Vi strävar efter att våra boenden ska skapa en nöjdhet för alla som väljer att bo i våra fastigheter. Vi kommer att ta med oss dina kloka tankar när vi planerar boenden för framtiden. Hör gärna av dig till mig så vi kan se om vi kan underlätta för dig i din bostad.

Med vänliga hälsningar Linda Björk, enhetschef Äldreomsorgen

20191030

  1. Brännebackabron är 10 år och det märks. Den behöver målas. 2. Parkslide som växer väster om det nya området 1:8 mellan Tengenepromenaden och ån blir större för varje år. Behöver tas omhand på ett proffsigt sätt så att det inte sprider sig mer!

Hej. Tack för din synpunkt.

Parksliden har kommunen tagit ner. Det som togs ner har tagits om hand på ett sådant sätt för att minska spridningen.

Vad gäller brännebackabron så kommer kommunen att kolla över den och titta på lämpliga åtgärder.

Med vänliga hälsningar
David Edvardsson
Driftchef VA, gata &park
Grästorps Kommun

20191020

När Skanska skall fortsätta att gräva söderut längs Tengenepromenaden från Brännebackabron är det synnerligen viktigt att de INTE gräver i parkslidet väster om området 1:8. Annars kommer kommunen att få väldigt stora problem med spridning.

Hej. Tack för er synpunkt.

Entreprenören är informerad om hur dom ska gräva förbi beståndet med parkslidet.

Med vänliga hälsningar
David Edvardsson
Driftchef VA, gata & park
Grästorps Kommun

20191027

Jag blev oerhört förvånad när jag efter att ha läst att Lidköping infört ett porrfilter i sina nätverk förstod att Grästorps kommun INTE har ett sådant. Hur är det möjligt att man inte genomfört detta i vår kommun? Det är fritt fram på varenda skoldator samt alla andra datorer inom verksamheten. Gör ett tydligt statement genast och ta avstånd från detta, porren är otäckt lättillgänglig i alla fall!

Hej!

Tack för din synpunkt. Vi kommer att utreda frågan då den även har inkommit som ett medborgarförslag. Det vi vet i dagsläget är att det är fullt möjligt att skapa olika former av filter i våra system men också att vi har valt att inte ha några filter fram till dags datum. Utredningen får visa vägen in i framtiden och frågan kommer då även att hanteras politiskt.

Med vänlig hälsning,

Linda Esseholt Hermansson

Kommundirektör

20191014

Hej! Vi har ett så fint elljusspår i Grästorp men jag tycker det är synd att det inte är längre sträcka som är belyst. Hade varit bra om hela 5:an spåret var belyst så man kan springa där när det är mörkt.

Hej!

Tack för din synpunkt. För närvarande finns det inga planer på att bygga ut belysningen, men jag skall framföra din åsikt i framtida investeringsplaner.

Med vänliga hälsningar
Johan Skoglund
Samhällsbyggnadschef
Grästorps kommun

191021

Hej! Första lyktstolpen på Österbergsväg lyser inte, lite lurigt för det är kolsvart där gångvägen går ihop med gatan.

Hej Tack för er synpunkt.

Vi kommer att byta lampan.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

Grästorps kommun

191021

Varför finns inte Friskis & Svettis i Grästorp

Hej!

Tack för frågan!

Friskis & Svettis är ingen kommunal verksamhet, utan det är medlemmarna som äger och startar verksamhet.

Vem som helst kan ansöka om att starta en förening och det finns inget huvudkontor som bestämmer när det är dags att starta ett nytt Friskis. 


Mer info finns på: https://www.friskissvettis.se/Omoss/SaharfunkarFriskislänk till annan webbplats

Med vänlig hälsning

Kenneth Ödlund

Fritids- och ungdomssamordnare

Grästorps kommun

191014

Hej. när kommer alla nerkörda lycktstolpar återgärdas de är väldigt mörkt på sina ställen i denna vackra by?

Hej. Tack för er synpunkt.

Vi kommer att börja montera stolpar och fundament med start denna vecka.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

Grästorps kommun

191008

Fantastiskt trevligt rastplats, Viggen. Tusen tack

Hej.

Tack för er synpunkt.

Kul att ni uppskattar vår rastplats. Berömmet kommer att framföras till berörd personal.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park
Grästorps kommun

191006

När ska 900 meters rundan i skubbet rensas från sly, man kan snart inte gå två i bredd

Hej. Tack för er synpunkt.

Vi kommer inom de närmsta veckorna röja sly längs med lilla skubbet.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park
Grästorps kommun

191004

Varför inte ljussätta den mörka "bergssidan" och ev tallen utmed Jon Jespersgat vid rondellen . Vi har ju verkligen kompetensen i och med "ljusfestivalgubbarna". Förslaget innebär permanent ljussättning och belysningsstolpe finns ca 5 m från berget.

Hej! Tack för er synpunkt.

Kommunen kommer att kolla på en eventuell belysning på platsen.

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park
Grästorps kommun

191003

Mycket fin rastplats Viggen, jättefin och ren toa med blommor man aldrig sett tidigare på en rastplats!👍😊

Hej.

Tack för er synpunkt.

Kul att ni uppskattar vår rastplats. Berömmet kommer att framföras till berörd personal.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park
Grästorps kommun

191001

Så här skrevs 2019-02-20 på Lunnevibadets framsida Vi kommer att efterhand lägga ut information här hur det går med renoveringen Relaterad information Fritidsanläggningar i Grästorp Simskola i Grästorp Badplatser i Grästorp Sidan uppdaterad 2019-02-20 . Då inget skrivits sedan februari saknar utlovade uppdateringar avseende badets renovering. Tillgång till badet saknas.

Tack för din synpunkt!

Information om renoveringen på Lunnevibadet har varit bristfällig, uppdatering om byggprocessen och tidplan kommer inom kort.

Jonas Löwing Larsson

Projekledare, teknisk verksamhet

Grästorps kommun

190920

Hej nu skriver jag för tredje gången angående förbifart Grästorp jag undrar om kommunen kommer att göra något för oss som bor vid och använder Väg 2561 altså mellan Tun vägen och rv 44 där den tunga trafiken ska gå när allt är klart det är redan en otäck väg att gå och cykla på i synnerhet när det är mörkt med mycket tung trafik och det ska bli ändå fler lastbilar min fråga vad har kommunen ställt för krav på trafikverket eller vad kommer kommunen att göra för att förbättra trafiksituationen för oss som blir berörda.Mitt förslag är att bygga en gång och cykelväg eller på något annat sätt förbättra säkerheten för o skyddade trafikanter på vägen detta borde vara en självklarhet i synnerhet när man anser att det behövs cykelväg vid rönnvägen inne i Grästorp

Hej!

Tack för din synpunkt.

I den första etappen kommer en cykelväg byggas från Grästorps tätort över Mjölån. Det finns sedan tankar om att fortsätta den hela vägen men idag är inget beslut fattat kring det i investeringsbudgeten.

Med vänliga hälsningar

Johan Skoglund

Samhällsbyggnadschef

Grästorps kommun

190918

Hej! Grästorp är en härlig kommun med stort engagemang kring motion och jag är en av dem som gärna tar en promenad/löprunda längst forshallspromenaden. Nu när det mörknar allt tidigare på kvällen börjar jag känna mig otrygg på en specifik plats på den rundan. Den passage som får mig och andra att känna oss otrygga är den oröjda "naturskogen" mellan hål 17 och 18. I det snåret hade det enkelt kunna gömma sig en person med dåliga avsikter och det precis intill gångvägen. Som kvinna känns det extra jobbigt och slutar därför springa vardagar under de mörkaste månaderna. Vi hade uppskattat om det kunde röjas i alla fall två meter in på vägen, det hade skapat ett mycket bättre möjlighet att ha uppsikt över omgivningen.

Hej Tack för er synpunkt.

Kommunen kommer att röja sly cirka 2 meter från gångvägen och in i skogen i det berörda området.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

Grästorps kommun

190917

Fantastiskt fin rastplats Viggen. Stannade för ett toalettbesök och öppnar dörren och möts av ren o fräsch toalett och levande blommor. Dessutom fanns bilder o böcker till barnen . Stor eloge till den som städar och pyntar! Detta gjorde min dag!

Hej.

Tack för er synpunkt.

Kul att ni uppskattar vår rastplats. Berömmet kommer att framföras till berörd personal.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park
Grästorps kommun

190917

Hej! Kommer renoveringen av badet att bli klart till November som det var planerat?

Hej.

Tack för synpunkten.

Badet kommer inte vara klart tills november, vi hoppas på årsskiftet. Men arbetet med tidplanen är fortlöpande.

Jonas Löwing Larsson

Projektledare, teknisk verksamhet

Grästorps kommun

190917

Vad händer med det stora hålet i trottoaren vid hus 13 Södergatan?

Hej.

Tack för er synpunkt.

Vi kommer att kolla upp vad felet kan vara samt fylla hålet med grus.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

Grästorps kommun

190916

Lyktstolpe blev påkörd Kristihimmelsfärd dag på Marknadsvägen när planeras den att ersättas det är mörkt påmorgon och kväll .

Hej.

Tack för din synpunkt.

Stolpe är beställd och vi väntar på leverans av den. När den kommit kommer vi att montera upp stolpe och armatur.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

Grästorps kommun

190915

Har ni kollat upp & räknat på att INGA barn längre leker där ???

Hej.

Tack för er synpunkt.

Om du syftar på lekplatsen vid den gamla förskolan Ugglan, så vet kommunen att den används av barn ibland. Men tyvärr har den blivit så dålig att vi måste ta bort den ur säkerhetssynpunkt.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

Grästorps kommun

190913

När kommer belysningen i Skubbet att tändas? Nu börjar det bli riktigt mörkt om kvällarna och då går det inte att nyttja elljusspåret.

Hej.

Tack för er synpunkt.

Felet med belysning på Skubbet ska nu var åtgärdat.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

Grästorps kommun

190908

Rastplats viggen, superfräscha toaletter! Bra jobb.

Hej.

Tack för er synpunkt.

Roligt att ni tycker om vår rastplats. Jag kommer att föra detta vidare till de som sköter om Viggen.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

Grästorps kommun

190908

Damtoaletten på Viggen rastplats är den finaste och renaste jag har sett. Färska blommor och tom luktade det gott där.

Hej.

Tack för er synpunkt.

Roligt att ni tycker om vår rastplats. Jag kommer att föra detta vidare till de som sköter om Viggen.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

Grästorps kommun

190906

Utvidgad parkering vid Nya Centralskolan. Lägg om möjligt upp en ritning över hur det är tänkt att bli, lättare att ta ställning till förslaget då.

Hej.

Tack för er synpunkt.

Vi kommer att komplettera informationen på hemsidan med en länk till en karta över hur det är tänkt att se ut.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park
Grästorps kommun

190906

Det är fruktansvärt svårt att hitta telefonnummer till skolan om man behöver smsa dem om att det är en annan vuxen som hämtar. Likaså förstår jag inte varför man kallar de olika kanalerna för Tieto eller Edwise, ligger det information på båda eller bara på en? Eller är Tieto och Edwise samma sak?

Hej!

Tack för synpunkten.

Det finns en funktion i appen där vårdnadshavare lagt in vilka personer man tillåter hämta sitt barn. Om man då oplanerat skickar en "anmäld" person behöver man inte meddela ytterligare. Smset "INFO" till gemensamt telefonnummer fungerar fortfarande och ses av berörd personal. Där är dock formalian kring barnets personnummer viktigt, kan göras att det upplevs som jobbigt, men man kan ju alltid kopiera ett gammalt korrekt meddelande och bara ändra i meddelandet så blir det enklare. Information om detta ska finnas på förskolorna.

När det gäller Tieto och Edwise är det både samma och olika. Tieto education är en app där vårdnadshavare bland annat lägger schema, frånvaroanmäler, lägger in egna kontaktuppgifter, ser kalenderhändelser eller läser information från EdWise. EdWsie innehåller mer än vad man ser i appen, men man kan inte frånvaroanmäla eller lägga in nytt barnschema där. Har man appen men inte vårdnadshavarkonto i EdWise ser man ingen information, men kan fortfarande frånvaroanmäla eller lägga in barnschema.

Med vänlig hälsning
Britt Andersson
Systemansvarig,Edwise

190902

Vi på Granvägen skull vilja ha farthinder mitt på Rönnvägen när ni ändå bygger om.Vi har väntat på detta i 30 år


Hej. Tack för er synpunkt.

I dagsläget är det inte planerat att anlägga ett farthinder på rönnvägen.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park
Grästorps kommun


190901

Hittar inte information om vem som faktiskt blev Årets Grästorpare.

Hej, och tack för din fråga!

Årets grästorpare 2019 blev Gunnar Ek. Han fick utmärkelsen för sina insatser för de äldre på Vistegården , där han hjälper till att sätta lite guldkant på tillvaron för de boende.

Vi har i år inte publicerat någon information om årets grästorpare, men har planer på att ta fram en lista över alla som fått utmärkelsen genom åren. Så det är på gång!

Med vänlig hälsning
Sabina Lorentzon
Kommunikatör
Grästorps kommun

190901

Cykelbana på vänerslingan vore något att hugga tag i tycker jag. Så det inte bara är bilister som ska få njuta av vägen, just nu är det svårt att ta en säker cykel- eller promenadtur på denna slinga.

Hej! Tack för din synpunkt!
Att skapa en cykelväg runt Vänern är ett av Vänersamverkans fokusområden och det arbetas aktivt med detta. Vänersamverkan är Grästorps kommun en del av och vi har redan träffat projektledaren för denna cykelled, "Vänern Grand Tour" och gjort vår del av planeringsarbetet.

Dessvärre tar det litet tid då många kommuner är inblandade och vi måste se till att skapa en säker och bra lösning.

Roligt att detta arbete är något som efterfrågas!

Med vänliga hälsningar,

Sofia Jessen
Kultur- och näringslivschef
Grästorps kommun

190822

Höjd på häckar 10m från korsning. Det finns många livsfarliga korsningar i Grästorp

Hej Tack för er synpunkt.

Det finns en regel som säger att en häck vid korsning bara får vara 80 cm hög. Kommunen har gått ut med information på hemsidan och Facebook angående detta.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson
Grästorps Kommun
Driftchef VA, gata och park

190816

Hej!

Jag är en ny kommuninvånare som är uppväxt i Grästorp, men som lämnade kommunen mitten av 60-talet.

Har nu flyttat tillbaka igen efter drygt 50 år.

Den första tiden i Grästorp har jag ägnat mig åt att promenera runt i tätorten för att se förändringarna jämfört med 60-talet.

De flesta tycker jag har varit till det bättre.

Dock tycker jag inte att man ska tillåta den tunga trafiken passera genom tätorten, men den frågan är säkert inte ny i kommunen.

Det jag istället vill föreslå är att kommunen utdelar en utmärkelse till dem som på ett varsamt sätt renoverar sina fastigheter och ger oss kommuninvånare och andra en skönhetsupplevelse.

En sådan renovering pågår bland annat för närvarande vid Badgatan.

Utmärkelsen kan vara en form av plakett att fästa vid fastigheten.

Min förhoppning är att alla fastighetsägare är intresserade av att erhålla denna utmärkelse och att det ska leda till en vackrare kommun.

Hej !

Tack för din synpunkt.

Grästorps kommun arbetar med flera förstärkande åtgärder för att öka trivseln i Grästorp.

Centrumutveckling är ett av dessa projekt. Ett pris kan vara bra, finns dock ingen tanke på det nu.

Med vänliga hälsningar

Johan Skoglund
Samhällsbyggnadschef
Grästorps kommun

190816

Hörde att det skall bli en gång o cykelväg på Rönnvägen då undrar jag om ni har tänkt att lägga om asfalten på bokvägen också för den är bedrövlig hoppas på svar.

Hej.

Tack för er synpunkt.
Bokvägen är inte med i beläggningsplanen för 2019.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson
Driftchef VA, gata & park

190815

Varför slås inte slyn vid mountainbike banan ? Det blir snart igenväxt.

Hej. Tack för din synpunkt.

Vi kommer att börja slå sly och ogräs runt banan inom den närmsta veckan.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

190627

Ville bara skicka ett stort beröm till de som rensat och gjort fint på vallen vid förskolan Äventyret ut mot vägen! Det blev väldigt bra! Bra jobbat!

Hej!

Tack för ditt beröm gällande vallen på förskolan Äventyret. Det var våra duktiga feriepraktikanter och servicegruppen på arbetsmarknadsenheten som utförde detta arbete och de har alla fått ta emot dina fina ord som du skickade.

Med vänlig hälsning

Mia Flood Arbetsmarknadschef

190625

Hej

Vi bor på Södergatan vid stora vägen 47. Vi märker att både tungtrafik och vanlig trafik ökar konstant och Vi störs mer o mer av detta. Vi undrar om vi kunde få ekonomisk stöd förr att sätta upp buller plank så vi skulle kunna sitta i våran uteplats?

Hej!

Tack för din synpunkt. Den tunga trafiken ska flyttas
till östra vägen. Projektet ska vara klart år 2023. Kommunen ger ej bidrag till bullerplank. Du får istället skicka en ansökan till Trafikverket.

Mvh
Johan Skoglund

190625

Datumet för midsommarfirandet är lite udda. Borde kanske
ändras till den 21:a.

Hej,

Tack för din synpunkt! Datumet för evenemanget är korrigerat nu och det är fredag 21 juni som gäller. Toppen att du
uppmärksammade detta så att vi kunde rätta till det.

Med vänlig hälsning

Hanna Olausson

Kommunikatör

190618

På sidan för återvinning, med stationen i Forshall mm.
Borde finnas en län som leder till sidan där man anmäler full fullt på
stationerns

Hej. Tack för er synpunkt.

Uppgifterna till Fti:s sida finns som länk på hemsidan.
Den ligger under bygga, bo och miljö/ Återvinning och avfall/
Återvinningsstationer.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

190617

Hej jag lämnade en synpunkt där jag frågade vad kommunen
ska göra för oss som bor MELLAN tun vägen och RV 44 då svarade Johan Skoglund att det ska skyltas att tung trafik inte ska åka den
vägen men det är ju det hela projektet går ut på så nu är det nog
dags att förtydliga vad som är tänkt med hela förbifart Grästorp.

Hej,

Tack för din synpunkt.

Tanken med att flytta den tunga trafiken genom Grästorp är att skapa en tryggare miljö framförallt för våra barn och ungdomar som ofta rör sig i de centrala delarna till skolverksamhet och fritidsverksamhet. Sedan
är det igång ett projekt kring hur Grästorp kan utveckla sitt centrum när vägen igenom Grästorp går över till kommunen. Trafiken kommer att ledas om till Östra vägen och det kommer att bli två
st cirkulationsplatser troligtvis en uppe vid väg 44 samt en i korsningen vid förskolan äventyret samt Nossebrovägen. De boende utmed med Östra Vägen kommer att ingå i en bullerutredning och trafikverket kommer dämpa buller med den teknik som idag är tillgänglig. Förhoppningen är att vi skapar ett säkrare Grästorp för våra barn och ungdomar när den tunga trafiken flyttas.

Med vänliga hälsningar

Johan Skoglund

Samhällsbyggnadschef

190412

Trottoaren från korsningen vid kyrkanshus ner till
korsningen skolan vårdcentralen ( Tengenevägen) är bedrövlig äldre går med rolator i gatan istället,

Hej. Tack för er synpunkt.

Kommunen har en beläggningsplan över vägar och
gång/cykelvägar som vi jobbar efter.

Denna trottoar är med i planen över trottoarer som
behöver åtgärdas.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, Gata & park

190602

Trafiksituationen vid Hemköpsparkeringen. I mars svarade Grästorps kommun att man för diskussioner med affärsinnehavaren om att ev
flytta reklamskyltar så det blir mer trafiksäkert. Vad har häntsen dess. Vid kontakt med Trafikverket svarar dom att inom detaljplan så är det kommunen som för ansvarig för siktskymmande saker.

Hej. Tack för er synpunkt.

Har återigen pratat med affärsinnehavaren och nu är en reklamskylt flyttad.

Om situationen återkommer får ni gärna meddela mig igen.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

190604

Besökte Nationaldagsfirandet vid Kulturhuset, ett mycket
uppskattat arrangemang, med många besökare. Är dock besviken på "högtaleriet", vi som sökte oss in i skuggan vid Centrumhuset hörde
tyvärr lite eller inget av vad, som sades och framfördes från scenen. Skulle vara bra om någon ansvarig kollade runt hur det hörs, och inte bra frågar: hör ni mig? från scenen.

Hej!

Och tack för din synpunkt. Just den här dagen håller jag
med om att det var dåligt ljud från och till. Vi vet inte riktigt vad det berodde på och försökte åtgärda det under programmets gång. Men vi ska se över vår ljudanläggning ordentligt så att ljudet fungerar tillfredställande under nästa arrangemang.

Roligt att höra att du i övrigt uppskattade vårt
Nationaldagsfirande!

Med vänlig hälsning

Hanna Sundblad

Kultur- och turismutvecklare

190607

rastplats viggen. jag tror att den tillhör grästorps
kommun. den är troligen sveriges bästa.

Hej. tack för er synpunkt.

Roligt att ni tycker om rastplats Viggen.

Jag ska framföra detta till mina medledare som sköter om
rastplatsen.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

190610

På blekta rosa tyglakan uppspikade på ladugårdar häänger
uppmaningen Stanna och handla i Grästorp. Det ser sunkigt ut i dag och lär inte få trafikerande att rycka till och tänka Hoppsa det där ser ut som rn välskött och mysig ort. Tvärtom. Kommunen harny färger och måste satsa på nya projekt. Riv ner skräpet, renda bort ogräset mellan gata och trottoar och räta upp gatlyktor i tätorten så ser byn betydligt bättre ut för någea tusenlappar

Hej!

Tack för din synpunkt!

Stanna och handla-skyltarna hanteras inte av kommunen
utan av Grästorps handel, men jag vet att det finns diskussioner om att göra ny snyggare marknadsföring. Jag lovar att ta upp detta med deras ordförande.

Gällande att snygga till i samhället så pågår mycket
arbete med centrumutveckling just nu, men jag för även vidare informationen till vår ansvarige för park och gata.

Ha en bra dag!

Sofia Jessen

Näringslivs- och landsbygdsutvecklare

190607

Staketet som går längs med järnvägen behöver lagas bakom
Oskarsgatan 47. Staketet ligger ner och det är väldigt lätt för bland annat
barn att ta sig in på spårområdet.

Hej. Tack för din synpunkt.

Vi kommer att laga hålet som är i staketet.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

190526

Hej, vi bor på Puckvägen och har ett grönområde bakom
vår trädgård. Den ytan har i alla år klipps på fredagar och skötts med bravur. I år är det katastrof. Har klipps en gång max två. Det ser inte bra ut och vi undrar varför det inte har klipps?

Hej. Tack för din synpunkt.

Jag kommer att prata med de som klipper, så att detta
blir åtgärdat.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

190604

Förbättringsförslag för
barn och ungdomar, att kommunen bidrar med sommarlovskort för kollektivtrafik i
västra götaland. Det finns många ungdomar som inte kommer ut över hela sommaren
av olika anledningar, och framför allt viktigt att komma ut ifrån staden.
Effekten blir positiv på många plan, man bidrar med barn och ungdomars förmåga
att ta ansvar, nyttigt att se andra orter, möjligheten att träffa andra under
sommarlovet, komma ut ifrån Grästorp än att dom drar runt i stan hela sommaren
mm.

Hej!

Tack för din synpunkt.

Jag håller helt och hållet med om att satsningen på
sommarlovskorten för ungdomar var ett mycket bra initiativ ur många flera
aspekter precis som du beskriver. Vi har från kommunens sida verkligen tryckt
på till västtrafik om att vi önskar en fortsättning och kommer så att fortsätta
göra. Dessvärre

finns inget statligt bidrag till sommarlovskort i år.

Mvh Mona wesslen/ kommunutvecklare Grästorps kommun

190529

Möjlighet att bifoga filer, främst bilder, till en inlämnad synpunkt. Detta förenklar processen och minskar risken för missförstånd. En bild säger mer än tusen ord...

Hej,

Tack för din synpunkt! Vilken bra idé om hur
synpunktshanteringen kan utvecklas! Jag har lagt till ett fält för möjlighet att bifoga bild eller annan fil i synpunktsformuläret nu, så funktionen du efterfrågade finns på plats nu.

Med vänlig hälsning

Hanna Olausson

Kommunikatör

190529

Blomkrukorna på torget ser väldigt tråkiga ut när de är
fyllda med grus o granbarr. Har ni ingen personal som ser till dessa?

Hej. Tack för din synpunkt.

Vi lägger grus i våra krukor och planteringsbäddar för
att fukten ska bevaras längre.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

190514

Kommunen bör stänga av de vattenpumpar som möjliggör för många fastighetsägare att
vattna sina trädgårdar med vatten från Nossan. Detta med anledning av rådande
vattennivå.

Hej. Tack för din synpunkt.

Kommunen följer länsstyrelsens rekommendationer om uttag
av vatten i mindre vattendrag.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

190502

Är inte kommunen en rökfri arbetsplats? Har sett många
som står bakom sophusen vid Vistegården och röker. De har sina arbetskläder på
sig när de står där.

Tack för synpunkten! Vi har rökfri arbetstid fr.o.m.
20160101. Detta innebär att ingen får röka under arbetstid. Dock får man röka
under sin rast, men då måste man byta till privata kläder. Jag kommer prata med
samtliga arbetsgrupper om vad det innebär att Grästorps kommun tillämpar rökfri
arbetstid. Med vänlig hälsning Carina Bryngelfors, Enhetschef Vistegårdens
demensboende.

Carina Bryngelfors

Enhetschef Vistegården

190503

Hej har en kul idé till web TV. På skubbet finns något
slags ute gym. Skulle ni inte kunna filma vad man använder alla saker till? För
det undrar jag. Sen undrar jag om det kommer att utökas de utegymmet. Se
Nossebro vid badet som exempel. Väldigt roligt.

Hej,

Tack för din synpunkt. Det låter som en bra idé för
webb-tv, tack för ditt förslag! Vi ska se om vi kan få till något inslag om
detta. Håll gärna utkik i våra kanaler framöver. Vad gäller en utökning av
gymmet så finns det i dagsläget inga sådana planer.

Med vänlig hälsning

Hanna Olausson

Kommunikatör

190506

Varför klippa gräset nu ?? Ni kunde väntat i någon
vecka till humlor o bin behöver blommorna som ni nu klipper bort

Hej. Tack för din synpunkt.

Vi ska försöka att spara öar med småblommor och klöver
till humlor och bin.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson Driftchef VA gata & park

190430

När ska ni sopa upp gruset/högarna på resecentrum?

Hej. Tack för din synpunkt.

Nu har vi sopat upp högarna med isgrus vid resecentrum.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA gata & park

190426

När skall rabatterna rensas på Vistegården? Tråkigt med
massa löv o annat när det börjar växa upp nytt. Krokusen klarade knappt att växa så mkt löv det var.

Hej. Tack för din synpunkt.

Vi kommer att rensa rabatterna de närmsta dagarna.

David Edvardsson

Driftchef VA gata & park

190420

Hej! Har en fundering kring alla "båtar" som ligger utefter Nossan i samhället. Det är ju fantastiskt att man kan ha en lite båt och åka ut i, men det verkar som om de bara blir liggandes när ingen längre är intresserad. Hur förhåller ni er till det? Vi samtidigt belysa att
Brännebackabron ser smutsig och tråkig ut. Finns det någon plan på att tvätta den?

Hej. Tack för din synpunkt.

Brännebackabron kommer vi att tvätta. Vad gäller båtar längs med Nossan så kommer vi att titta på vilken/vilka
åtgärder vi kan göra.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

190409

Lilla skubbet närmast ut och inägan, när ska det snyggas till från alla stockar och sly som ligger överr hela skogen, det ser inte bra ut, nästan som på soptippen

Hej. Tack för din synpunkt.

Kommunen kommer att plocka upp mer sly och rishögar vid ut och inägan.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson Driftchef VA, gata &park

190403

Nu när Trafikverket har börjat att planera förbifart
Grästorp undrar jag vad kommunen kommer att göra för oss som bor mellan
tunvägen och RV 44 det är redan en otäck väg att gå och cykla på så nu när
trafiken speciellt den tunga kommer att öka kraftigt så är vi bekymrade att det
kommer att bli riktigt farligt att röra sej utan bil på vägen

Hej!

Tack för din synpunkt. Trafikverket kommer att skylta att
tung trafik inte skall åka den vägen. Kommunen kommer även fortsätta att påvisa
risken för trafikverket.

Med vänliga hälsningar

Johan Skoglund

Samhällsbyggnadschef

190403

Det är nu ett halvår sedan husvagnarna brann vid
järnvägsmagasinet men fortfarande ligger resterna kvar. Det är verkligen på tiden att få snyggat upp där och så att parkeringarna kan användas igen.

Hej. Tack för din synpunkt.

Vi har nu städat bort resterna efter husvagnen.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

190322

Tack för en fin och välskött rastplats Viggen särskilt toaletterna.

Hej. Tack för er synpunkt.

Vad roligt att ni gillar vår rastplats. Detta kommer jag
att framföra till de som sköter den.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

190323

Trafiksituationen vid Hemköpsparkeringen är långt ifrån
trafiksäker. Stora reklamskyltar skymmer sikten !

Hej. Tack för din synpunkt.

Kommunen för diskussioner med butiksinnehavaren om en
bättre placering av reklamskylten.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, Gata & park

100312

I centrala grästorp har under en lång period stått bilar parkerade som stått still på samma plats i månader, även många bilar som står på övergångsställen samt bilar som står parkerade nästan I korsningar. Med
tanke på hur mycket folk, barn samt fordon som rör sig i området är det bara en tidsfråga innan en olycka sker pga att fordon står parkerade och skymmer både övergångsställen och korsningar.

Hej,

Tack för din synpunkt!

Jag tar med mig frågan till miljö och bygg för åtgärd.

Med vänliga hälsningar

Johan Skoglund

Samhällsbyggnadschef

190315

Vad har ni för policy i Kommunen gällande o föra
diskussioner på Facebook som gäller kommunala angelägenheter. Tänker på ekarna
vid golfbanan, där en person på Gata/park uttrycker sin frustration på sin egen
privata FB sida. Är detta ok?

Hej,

Tack för din synpunkt! Vi har ingen policy i kommunen
specifikt för anställdas egna Facebooksidor. Vi har däremot en långtgående yttrandefrihet i Sverige som innebär att anställda i offentlig sektor har rätt att skriva även kritiska åsikter i sina egna kanaler så länge de inte bryter mot annan lagstiftning, som olaga hot, personangrepp eller liknande. Däremot uppmuntrar vi en öppen kommunikation internt för hantering av synpunkter och
idéer.

Med vänlig hälsning

Hanna Olausson

Kommunikatör

190222

Det finns en 10-minutersparkering utmed gatan på Jon
Jespersgatan i höjd med Centralskolan. Där har stått en bil parkerad nu i flera
veckor. Den parkeringen är väl i huvudsak till för att föräldrar ska kunna
stanna till och hämta/lämna barn.

Hej. Tack för din synpunkt.

Du har helt rätt den parkeringen är till för att
hämta/lämna barn.

Vi kommer att ha lite extra koll på parkeringen och titta
på lämplig åtgärd.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, Gata & park

19007

En positiv hälsning till de styrande i kommunen angående Arena skubbet. Det är många som framför negativa effekter men det är
mest kortsiktiga sådana. På lång sikt är detta en jättachans för Grästorp som vi är dumma om vi inte försöker ta! Jag tar gärna en skattehöjning om det behövs!

Hejsan!

Tack för synpunkten!

Jag tar med mig din synpunkt och återkopplar till våra
politiker.

Med vänlig hälsning,

Linda Esseholt Hermansson

Kommundirektör

190217

Jag tycker det är konstigt och orättvist att någon med
deltidsanställning på 50% i Grästorps kommun inte betalar någonting alls för
sin barnomsorg. Personen är alltså anställd i Grästorps kommun. Hur kan det
komma sig? Och speciellt då personen tjänar bra. Det har inte med antal timmar
heller eftersom personen inte betalar något alls och har sitt barn på fritids
varje dag samt heldagar under lov. Vill se rättvisa för alla boende i kommunen

Hej,

Tack för din synpunkt.

I Grästorps kommun har vi samma tillämpningsregler för alla föräldrar som har behov av fritidshem. Avgiften beräknas utifrån
föräldrarnas behov av tid enligt det schema som de lämnar in till
fritidshemmet. Avvikelser kan förekomma utifrån särskilda skäl som rektor fattar beslut om. Tillämpningsreglerna i Grästorps kommun går att ta del av på
kommunens hemsida, och det går alltid bra att kontakta rektor för fritidshemmet om det finns frågor kring tillämpningsreglerna.

Med vänlig hälsning

Eva Dahl

Skolchef

190219

Det verkar för dyrt att hyra en stor container år efter
år för att enbart ha halksand i. Den har stått länge vid ambulansintaget.

Hej. Tack för din synpunkt.

Den containern ägs av kommunen. Den används till is grus
för att våra traktorer som skottar och grusar gångvägar inte ska ha så långt
att åka när de behöver fylla sandspridarna.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

190224

Vänligen laga/se över gatubelysning korsningen Ambjörnsvägen - Hallers Väg. Den står och blinkar och ger inte ett stabilt sken.

Hej. Tack för din synpunkt.

Vi ska kolla vad det kan vara för fel på gatubelysningen.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson

Driftchef VA, Gata & park

190228

Idag var det några som simmade med kläder på i Lunnevibadet,äckligt sätt stopp för det.

Hej!

Tack för din synpunkt.

Det var tre personer som valde att bada i
helkroppsbaddräkt vilket är ok.

Med vänliga hälsningar

Johan Skoglund

Samhällsbyggnadschef

190223

Vad har du för synpunkt?

Bad brygga önskas för såväl vinterbad som sommarbad. Vid Nossan, vid 47:an
finns en jättefin plats för att bygga en badbrygga. Solen lyser in så fint där,
en i mina ögon outnyttjad vacker plats. Tänk om man kunde bygga en stabil och
väl underhållen brygga som nyttjas såväl sommartid som vintertid. Nossan är
väldigt vacker där. Tänk tanken att kunna erbjuda vinterbadare en plats där
mitt i byn! Undrar intresserat om det finns några som helst planer på att bygga
en brygga där?

Tack för din synpunkt!

Grästorps kommun har i
översiktsplanen pekat ut lämplig plats i Nossan för byggnation av bryggor och
badplats.

När kommunen har för avsikt att
ansöka om strandskyddsdispens är i dagsläget inte klart.

Med vänliga hälsningar

Johan Skoglund

Samhällsbyggnadschef

190217

I början av 2015 meddelade vi att vi var intresserade av följa utvecklingen av som skall hända i korsningen Södergatan och Östergatan samt hur trafikomläggningen skulle påverka oss. Vi fick svar om att vi skulle
hållas informerade. Vi har ännu inte fått någon information.

Hej!

Tack för din synpunkt! Arbetet har precis startat och förväntas pågå fram till
år 2023. När det kommer information från trafikverket om hur det ska se ut
eller kan tänkas bli, får kommunen tillsammans med trafikverket skapa en
informationskanal.

Förhoppningsvis kommer det att finnas information under
våren 2019 att ta del av.

Med vänliga hälsningar

Johan Skoglund

Samhällsbyggnadschef

190214

Tack för beskrivningen av Grästorp. Det finns mycket som
är bra här tex de många föreningarna och idrottsanläggningen vid Lunnevi är fantastisk. Men jag fick tyvärr ej svar på mina frågor, så jag försöker igen. -1. Förstår ej ”de som bestämmer” hur viktig DEN FRIA LEKEN är för barnen? Jag menar när barnen spontant och utan vuxet planerande samlas för att leka. Fasta tider och vuxet organiserande är inte särskilt
stimulerande för tex fantasin. Dessutom har väl det med familjens ekonomi och föräldratid att göra. -2. ÄR DET INTE ETT SVEK MOT BARNEN?  Man tar bort eller rejält förminskar ett av de få helt BILFRIA
grönområden i Grästorp där barnen på egen hand kan spela fotboll eller leka annat som kräver stora ytor.Det är väl inte så att man kan ta sin fotboll och bege sig till en av Lunnevis gräsplaner och spela en stund, när man har tid och lust? Även om vi i Grästorp ska tänka Digitalisering måste vi väl fortfarande förstå att ju mer barnen rör på sig desto bättre är det?  Förra hösten kom en skrämmande rapport om hur lite barnen i Sverige rör på sig. I slutet av oktober i år kom ytterligare en rapport. Denna gång ftån Göteborgs universitet och Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson skriver i september i åri en motion om problemet med kommunernas ogenomtänkta
förtätning av samhällen. Han skriver ” Folkhälsobomben tickar”

Hej!

Tack för din synpunk! Jag ska försöka mig på att utveckla mitt föregående svar.

Dels så tänker jag att det absolut finns möjlighet att
påverka vårt arbete i samband med att en ny översiktsplan tas fram. Detta gjordes sist gång under 2016 och dokumentet fastställdes i slutet av året. Innan fastställandet fanns möjligheten för alla kommuninvånare att vara med och tycka till om innehållet. Översiktplanen ställdes ut och beslut fattades på kommunfullmäktige som är ett öppet mötesforum för alla våra kommuninvånare.
Även om översiktplanen ställdes ut så tänker jag att vi ska försöka förbättra
oss tills nästa översiktplan tas fram 2020-2021 för att verkligen nå ut till
alla kommuninvånare. Vi har gjort rätt och följt regelboken men jag tror att det är bra om ännu fler är med i ett tidigt skede. Du är varmt välkommen att delta vid framtagandet av nästa översiktplan.

Som kommun har vi också riktlinjer att följa. Inte minst
länsstyrelsen vill att vi inte har åkerbruksmark i anspråk utan att vi istället jobbar med förtätning av samhället vilket vi nu gör. När det gäller Västra
torget så kommer lekplatsen som idag finns där att finnas kvar även efter att nya detaljplaner tas fram. Möjligheten finns också för barn att ta sig över Ågatan för att spela på det stora grönområde som finns där. Jag ser det därför inte att våra barn och unga inte har möjlighet till fri lek eller fri sport på lekplatser och grönområden.

Med vänlig hälsning,

Linda Esseholt Hermansson

Kommundirektör

181217

Den 20 januari inträffade ett fall i simhallen som
orsakades av en golvplatta som sticker upp ca 2 cm relativt nästa platta.
Plattan finns i hörnet av bassängen intill bubbelbadet. Personen som föll, slog
i tårna i plattan och föll handlöst mot kanten av bubbelbadet. Skadorna blev
kraftiga blåmärken på tår, knä och bröst. Händelsen påtalades för badpersonalen
som skulle kontakta fastighetsansvarig. I avvaktan på åtgärd markerades plattan
med en flyttbar stolpe. Denna stolpe är lättflyttad och har inte funnits på
plats fredag 9/2 och ej heller idag 11/2. med tanke på pågående sportlovsvecka
med många barn i rörelse runt bassängen borde denna platta åtgärdas omgående.

Hej!

Tack för din synpunkt och för att du uppmärksammat detta. Vi kommer ha konen där tillsvidare, på grund av att det finns en brunn under som vi håller på och undersöker innan renoveringen.


Med vänlig hälsning

Lars Lundmark

Fastighetschef

190211

Torget i byn så fult med betong suggorna, gör om gör rätt
fixa till torget skäms för torget i byn !

Hej!

Tack för din synpunkt! Projekt centrumutveckling har startat och kommer
förhoppningsvis göra avtryck under år 2019. Projektledare är Mona Wesslen.
Tanken är att torget skall förskönas utifrån förslag från näringsliv, kommun
och handlarna.

Med vänliga hälsningar

Johan Skoglund

Samhällsbyggnadschef

190126

Hejsan.

Har gått Forshallspromenaden och blir fundersamtill varför det tagits ner ett antal stora ekar ? Beror det på att dom är sjuka eller vad är annars anledningen ?

Hej. Tack för din synpunkt.

Ekarna togs ner på grund av ett missförstånd. Det kommer
att återplanteras nya ekar.

Mvh

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

190125

Till Gata Park Hej! Vore tacksam om ni lämnar en bit på
cykelvägar och trottoarer där ni inte sandar så att vi kan dra våra barn på
pulka till förskolan och någon av våra pulkabackar nu när det inte går att
cykla. Vet att detta togs upp för några år sen och efter det har det varit så.
Men nu är det sandat från kant till kant, vilket gör det svårt. Tacksam om ni tänker på detta och informerar
alla sandare.

Hej Tack för din synpunkt.

Jag ska informera dom som sandar om önskemålet.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson Driftchef VA, Gata & park

190130

Det står en kärra på parkeringen bakom Nilssons textil,
den har stått där i evigheter och har punka på samtliga däck. Jag har ingen
uppfattning om vem det är som äger kärran.

Hej. Tack för din synpunkt.

Vi ska kolla på ärendet och se om vi kan få tag på
ägaren.

Mvh

David Edvardsson Driftchef VA, gata & park

190122

På övergångstället mellan Autohallen och gamla Statoil är
det en ojämnhet i vägen precis när man ska gå upp emot gamla Statoil. Kommer
man med rullstol så är risken stor att man fastnar med framhjulen och personen
som sitter i rullstolen ramlar framåt och ur rullstolen.

Hej,

Tack för din synpunkt!

Jag kommer att vidarebefordra denna synpunkt till trafikverket som
äger vägen.

Vänliga hälsningar,

David Edvardsson, Driftchef VA, gata & park.

190122

På tengenepromenadens mittre rastplats har ena bänken
ruttnat sönder så att två stålstänger sticker upp ur de kvarvarande bänkdelarna
- olycksrisk samt att bänken inte går att använda.

Hej. Tack för din synpunkt.

Vi har varit ute och kollat på
bänkarna som du pratat om. Vi kommer att ta bort dessa eftersom dom bedömdes
som att de inte går att laga. Vi får titta på hur vi eventuellt kan ersätta
dessa till våren.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson Driftchef VA, gata & park.

 190112Text