Dela sidan på sociala medier

Hanterade synpunkter 2021

Här kan du ta del av inkomna synpunkter under 2021 samt kommunens svar.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum då synpunkten inkom

Synpunkt

Svar

210618

En fundering varför trottoaren på Lunnevivägen längst med kortsidan fotbollsplanerna inte är cykelbana precis som långsidan längst med Tengenevägen är. Det cyklar en hel del barn som är över 8 år där (under 8 år får de cykla på trottoaren men efter 8 ska de cykla på vägen) Är det inte mer säkert att även göra den biten till cykelbana för barnens säkerhet?

Hej,
Tack för din synpunkt!
Ett bra förslag. Vi kommer titta vidare på detta då det är en del av Grästorps Cykelplan. Dock är kravet att en kombinerad gång- och cykelväg ska vara 3 meter bred och det uppfylls inte på Lunnevivägen med nuvarande lösning.
Mvh.
Per-Anders Almén, driftschef

210618

Kan ni såga ner delar av trädet som skymmer sikten när man svänger vänster ut från Aspvägen på Tengenevägen? Det är ibland svårt att se om det dyker upp en bil där. Sedan är folk fruktansvärt dåliga på högerregeln i Grästorp så man behöver verkligen kunna se ordentligt om det kommer en bil.

Hej,
Tack för din synpunkt!
Vi fixar till detta så att sikten inte är skymd vid utfarten. Angående högerregeln så kan jag inte annat än att hålla med. Där finns förbättringspotential.
Mvh.
Per-Anders Almén, driftschef

210609

Miljö och hälsa i Grästorps kommun inspekterar regelbundet industrier och andra verksamheter som på något sätt ex vis genom utsläpp till luft och vatten som kan påverka människors hälsa.
Vem har ansvaret för att inspektera/kontrollera enskilda fastigheter där man samlar 10-20 talet skrotbilar som eventuellt kan läcka olja och andra miljöfarliga substanser.

Hej !
Svaret på frågan är att Miljö-Hälsa också handlägger frågor om större samlingar av skrotbilar där risk för läckage finns, som frågan gällde här. Kan också vara ovårdad fastighet enligt plan-och bygglagen.
Mvh.
Jan-Åke Rosén, Miljö-och hälsoskyddsinspektör
Miljö-Hälsa
Lidköping och Götenes kommuner

210604

Hej ! Jag blir förvånad och ledsen när jag ser en stor traktor på tengenepromenaden nedanför Alvägen som slår av alla blommor som växer mot grönområdet hur tänker man miljömässigt då , vi ska väl ha lite blommor till våra insekter .... Hade varit bättre att lägga arbete på Parkslide som vi har påtalat , och som nu har växt till en meters höjd .

Hej,
Tack för din synpunkt.
Det är tråkigt att du känner på det sättet. Vi slår av kanterna till Tengenepromenaden för att den inte ska växa in och minska framkomligheten.
Angående Parkslidet så följer vi Länsstyrelsens rekommendationer och hoppas kunna komma igång med Hetvattenbekämpning. Det är ingen enkel uppgift att lyckas besegra Parkslidet men vi gör ett försök och ger oss inte.
Mvh.
Per-Anders Almén, driftschef

210602

Vägen vid gulf har ett övergångs ställe där det går för fort. skulle vara trevligt med ett fartgupp där.

Hej,
Tack för din synpunkt.
Storgatan som är vägen utanför Gulf ägs av Trafikverket vilket innebär att vi i Kommunen inte får göra några förändringar. Dom tar också emot synpunkter från medborgare på deras hemsida https://www.trafikverket.se/om-oss/kontaktlänk till annan webbplats
Mvh.
Per-Anders Almén, driftschef

210529

Hej, påväg till Vargön är det en stor björk som snart ligger på vägen och skapar en olycka, alternativt landar på en bil.. Björken står på Grästorps kommun sida, vem kan ta ner den innan olyckan är framme?

Hej,
Tack för din synpunkt!
Det är trafikverket som hanterar denna frågan. Det enklaste är om du anmäler detta till dom och om det finns följdfrågor så kontaktar dom dig för mer information.
Mvh.
Per-Anders Almén, driftschef

210527

Hallå! :)
Vi har ju några dåliga utfarter i Grästorp, bland annat utfarten vid konserthuset, man ser väldigt dåligt åt höger (mot Hemköp) så tänkte om det kanske kunde komma upp en spegel där?
Även vid tankstationen vid Hantverkstôva. Den utfarten närmast Hemköp, man ser väldigt dåligt till vänster, då det är en häck där, (mot Hemköp) om det kanske skulle kunna komma upp en spegel där också :)

Hej,
Tack för din synpunkt!
Södergatan är trafikverkets väg och om vi vill få till förändringar så måste förslagen ställas dit. Jag håller med om att dessa utfarter har skymd sikt och trafikverket sänkte ju hastigheten för ett antal år sen på Södergatan, samt byggde både rondell (Varahållet) och refug (Tre Älgar hållet) som hjälp för att bilisterna skulle hålla en lägre hastighet.
Om du skickar in förslaget till Trafikverket, skriv att en lösning i så fall skulle kunna vara tex speglar för att förbättra sikten.
Mvh.
Per-Anders Almén, driftschef

210520

Hej!
Sker de någon städning på lekplatserna runt om i byn? Lekplatsen som är vid området Snickaregatan åh runt där vid pulkabacken har vad jag anser lite farliga grejer för barnen, har legat mycket hårda plastbitar runt om och sen finns där även en större leksaksfyrhjuling som drevs på el vad de ser ut som men som är allt annat än hel numera! Har flertalet gånger ställt diverse delar åh hela den vid papperskorgen som finns på plats i hopp om att kommunen ska ta med den när de tömmer soporna , men icke!
Sen ett tips som jag vet andra kommuner har!
På varje lekplats finns stora plastlådor där man kan lägga i sandleksaker osv som inte längre använda hemma och som allmänheten får ta del av, så finns de alltid något på plats om man får för sig att stanna till på någon under en cykeltur eller likande! En idé bara att ta med , ifall kommen isåfall kan fixa fram plastlådorna kanske? Liknande sånna man har sand i på vintrarna :)

Hej,
Tack för din synpunkt!
Vi har påmint om rutinerna vid städningen av lekplatser, samt tömningen av papperskorgarna.
Angående förslaget om plastlådor så ska jag kolla upp med andra kommuner om hur dom upplever detta. Den positiva sidan är ju att det finns leksaker vid lekplatsen, men samtidigt så riskerar detta att bli en dumpningsstation för "avdankade sämre" leksaker.

Mvh.
Per-Anders Almén, driftschef

210524

Hej!
Vägmärken som behöver åtgärdas vid vägen mot Forsvall från 47an.

Hej,
Tack för er synpunkt.
Då det är ett område med många barn så är det viktigt att skyltningen är tydlig. Vi har bytt dessa skyltar och hoppas att färgerna nu matchar vad dom avser inom Trafikföreskrifterna.
Mvh.
Per-Anders Almén, driftschef

210522

Hej
När ska ni asfaltera på Vallgatan 11-15? Ser lite tråkigt ut.

Hej!
Det kommer asfalteras runt Västra torget och då även vid Vallgatan 11-15, efter att vi har grävt in serviser till dom 4 nya tomterna. Det arbetet har startat denna veckan, V21.
Mvh.
Per-Anders Almén, driftschef

210518

Dags att hänga med i utvecklingen!
Man märker att sommaren snart är här när man ser att ungdomarna i skolan börjat springa i samhället och letar efter orienteringsskärmar.
Och inte vilka kontroller som helst utan kontroller med stiftstämpling... Stiftstämpling som försvann och byttes ut mot elektroniskstämpling 1999, så man kan mäta exakt hur snabbt man sprang och att man tagit rätt kontroll.
Alla vet att orientering i skolan har ett dåligt rykte och det kanske inte är så konstigt när man tappar den största biten som orienteringen handlar om, att hitta rätt kontroll, i rätt ordning och så snabbt som möjligt och inte för att tala om vad kul det är att tävla mot varandra om vem som är snabbast.
Mitt förslag är att skolan skall investera i sportIdenter och elektroniskakontroller så att barnen får testa på hur sporten ser ut i verkligheten

Hej,
Tack för er synpunkt.
Vi idrottslärare på Nya Centralskolan upplever inte att orienteringen har dåligt rykte bland våra elever, utan tvärtom många elever uttrycker att det är roligt att orientera.
Vi håller med om att det är viktigt att hänga med i utvecklingen, men stiftstämplingen fungerar utmärk på skolnivå. På idrotten erbjuder vi en mängd olika aktiviteter och idrotter, där vi inte har elittänk. Orienteringens syfte i skolan är främst att lära sig att använda karta och att orientera sig i kända och okända miljöer.
Idrottslärarna på skolan erbjuder ett stort utbud av orienteringsbanor av skiftande svårighetsgrad, så att alla elever erbjuds en utmaning på sin nivå.
Mvh.
Idrottslärarna på Nya Centralskolan

210525

Länken till samhällsorientering Skaraborg fungerar inte på sidan integration.

Hej!
Tack för att du lämnade synpunkt på vår hemsida. Länken till samhällsorientering Skaraborg är inaktuell och vi har därför tagit bort den. Det var ett projekt som idag inte är aktuellt.
Mvh.
Mattias Ymefors, Enhetschef Stödenheten

210517

Varför ha möte 13.30 då jobbar ju stora delar av folket. Kl18.00 vore väl bra om det ska ge något

Tack för din synpunkt.
Jag förstår att tiden inte är optimal för de personer som arbetar dagtid. Detta är vårt första dialogtillfälle, det kommer att komma flera och då ska vi ta hänsyn till önskemålen om annan tid.
Det är svårt för att inte säga omöjligt att hitta en tid som passar alla. Denna tid satte vi för att föra dialog med de medborgare som kan närvara på dagtid. Vi har fortfarande restriktioner att förhålla oss till och vi kan inte träffas för många åt gången. I detta första möte så hoppas vi kunna locka seniorer att komma och delta. Det är en målgrupp där flera har fått sin vaccination. Vi kommer att pröva oss fram i denna medborgardialog för att se hur vi på bästa möjliga sätt kan möta er medborgare. Jag vill uppmuntra dig som kommuninvånare att ta kontakt med oss som har politiska uppdrag för att framföra dina åsikter och synpunkter, det är du välkommen att göra även när det inte är medborgardialog.
Med vänliga hälsningar
Maria Toll, vice ordförande kommunstyrelsen

210514

Frågan var när sista delen av elljusspåret skulle färdigställas?
Det sista gruset som ska läggas ovanpå?

Hej,
Tack för din synpunkt.
Vi håller på och tittar på vilket ytmaterial som ska läggas som topp och i samband med det skickat frågan till några av våra aktiva löpare i Kommunen om önskemål.
Jag tolkar din fråga som om att du har koll på skubbets utformning och vårt "lilla" och "stora" skubb.
Det ”lilla skubbet” kommer vi göra en insats på, bl.a. nya armaturer samt en förbättring av underlaget.
Vi kommer även att på vissa delar av skubbet lägga ner rör för att leda vatten vidare. Det har ju i samband med nedtagning av granskog bildats ”nya” vattenvägar som vi behöver justera.
Mvh.
Per-Anders Almén, driftschef

210421

Har tidigare ställt frågan om kommunen kommer att erbjuda sina pensionärer Seniorkort på Västtrafik. Det innebär att man kan resa gratis till de flesta kommunerna i Väst.
Nästan alla grannkommuner erbjuder detta.
Jag fick för ett år sedan svaret att frågan utreds och undrar vad man kom fram till?

Hej!
Tack för din synpunkt. Vi förstår att det vore önskvärt med Seniorkort. Utredningen visar tyvärr att vi inte har möjlighet att prioritera det i budgetarbetet i år.
Med vänlig hälsning
Ingrid Everhag, Kanslichef

190419

Hur går det med badet? Längtar efter att simma och det har ju varit stängt i två år nu.

Vi kommer öppna badet för skolans elever den 3 maj. Dom går under skollagen vilket möjliggör att dom kan komma och simma med egna lärarna även under Covid.

Vi vill såklart öppna upp för allmänheten och så men fortfarande gäller restriktioner om att hålla all icke nödvändig verksamhet stängd. Men vi lovar att så fort det är möjligt ska ni få komma och bada!

Mvh Mona Wesslen, fritidschef

210427

Läste idag, att ett litet barn blivit påkört och senare dött på ett lasarett. Detta hände utanför en förskola i Ås, Krokoms kommun. Det var en lastbil, som orsakade olyckan. Alla beslutsfattare måste inse att det är en VANSINNIG ide att bygga en brandstation i ett förskole-område. Att bara komma på tanken, är för mig fullständigt obegripligt. Nu handlar det om snabba utryckningar vid ev. olyckstillbud av brandkår! VEM vill ta på sig ansvaret, om en olycka händer med våra barn? Det måste väl finnas ett säkrare alternativ?

Vi kommer att starta en utredning angående placering av räddningsstationen i utredningen kommer även finnas med en riskanalys gällande placeringen. Tack för tankarna.

Med vänlig hälsning

Lars Lundmark, teknisk chef.

210423

Vill ge en STOR eloge, till killen som sopade runt BRF Vargens områden på morgonen 23/4-21. Inte tillstymmelse till "rök" och ett lugnt och försiktigt framförande. TACK!

Tack. Vi framför det till föraren.

Mvh.
Per-Anders Almén, driftschef

210421

Vi måste skydda våra barn.

Ny Brandstation vid norr om Plogvägen jämte Östra vägen VÄSTÖLET 3:25 .

För tillfället är inte denna plats med i någon utredning med en eventuell ny placering av räddningsstation.

Den plats som just nu utreds är mellan förskolan Äventyret och Nya centralskolan.

Med vänlig hälsning

Lars Lundmark, teknisk chef

210419

Letade på hemsidan efter en policy gällande våldsutsatta. Hittade denna:

https://www.grastorp.selänk till annan webbplats

/länk till annan webbplatsdownload/18.4d092e017länk till annan webbplats

59507d751bf6b/16050297länk till annan webbplats

13203/länk till annan webbplatsHandlingsplan%20vlänk till annan webbplats

%C3%A5ldsutsatta.pdflänk till annan webbplats

Det står att denna policy gäller 2014-2017, finns någon mer aktuell policy? Tycker att detta är ett högaktuellt ämne och att det borde finnas en uppdaterad policy kring detta.

Hej,
Tack för din synpunkt.
Den Handlingsplan för personal inom social verksamhet gällande våld i nära relationer (som också länken visar till) är fastställd av Kommunstyrelsen 2020-04-15, § 90 och ska uppdateras före 2024-04-15.
Med vänlig hälsning,
Ingrid Everhag
Kanslichef/Kommunjurist

210414

När tänker ni att isgruset skall vara upptaget så vi slipper allt detta damm?

Tack för din synpunkt

Vi håller på och kör för fullt med våra 2 sopmaskiner för upptagandet av isgruset. Om vädret är med oss, dvs det får inte vara för blött, så kommer vi förhoppningsvis vara klara inom ca 2 veckor.

Mvh.
Per-Anders Almén, driftschef

210406

Vi har en önskan om ytterligare grillplatser.

En grillplats som fanns tidigare på skubbet var vid Bjarnes stenbänk. Där fanns även ett vindskydd som flyttades till nuvarande ”Nybergs” grillplats.

Den skulle vi gärna få tillbaka.

Sedan vore det bra om man gick ett varv runt banan och klippte av de rötter som börjar dyka upp på vägen och även dränera bort vattensamlingarna.

Tack för din synpunkt.

Vi håller på med utvecklingen av Skubbet angående bl a ev. grillplatser och olika former av bänkar. Som du skriver så är det svårt med placeringarna av olika former av rastplatser p g a just brandrisken.

Angående dräneringen så kommer vi gräva ur för diken, nu under våren. Det är väldigt blött på vissa ställen på grund av att vi sågade ner en stor mängd Granar i höstas.

Mvh.
Per-Anders Almén, driftschef

210405

Det har tippats en hel del rivningsmassor i kvarteret björnen helt öppet på en gräsmatta.

Det är massor från både byggnader samt markbeläggning.

Enligt Naturvårdsverket ska uppriven asfalt samt byggnadsmaterial med tillhörande fogar klassas som farligt avfall tills motsatsen är bevisad.

Bifogar bild på gällande plats.

Vill se att detta material avlägsnas från platsen fortast möjligt då detta är ett miljöbrott.

Tack för din åsikt

Vi ska kontrollera detta och se till att entreprenör följer aktuell lagstiftning.

Mvh.
Per-Anders Almén, driftschef

210401

Vi boende är glada att kommunfullmäktige har bestämt att Rönnvägen skall grönska igen. Påminner om att det är hög tid att plantera de ca 25 rönnar som behövs.

Vi kommer att plantera någon form Träd eller buskar utmed Rönnvägen. Det kommer inte att bli 25 nya Rönnar då det inte är möjligt att återplantera detta p g a diverse orsaker. Det går bl a både fiber och elkablar i gräsytorna bredvid cykelbanan som vi måste ta hänsyn till.

Det kommer i enlighet med beslutet att planteras lämplig vegetation för att förhöja utseendet på Rönnvägen.

Mvh.
Per-Anders Almén, driftschef

210325

Jag som pensionär är ute och går mycket i Grästorps kommun och känner nu att jag vill ge en eloge till pedagogerna på Ambjörnsgårdens förskola som genom sina dokumentationer delger barnens processer utåt i samhället till övriga medborgare genom att både vid Nossanpromenaden och Kulturhuset delge med bilder och text av barnens intresseområden och temaarbete/projekt.

Jag blir SÅ glad av att läsa och se detta! Barnen behöver få bli synliga utåt, de är minst lika viktiga samhällsmedborgare som en annan gammel "farbror" som jag är.

Stort tack för återkoppling till Ambjörnsgårdens pedagoger och så roligt att du sett barnens och pedagogernas dokumentation på olika platser i samhället. Det är precis det som är syftet, att nå ut och visa vad vi gör på förskolan Ambjörnsgården och att barnen får en synlig plats i samhället och att deras lärande och vardag är viktig.

Återigen ett stort tack för dina värmande ord om förskolans synliggörande arbete.

Mvh

Anette Nilsson

Rektor Ambjörnsgårdens förskola

210321

Jag är så nöjd över nya skubbet och jag utnyttjar det ofta. Mycket bra att kommunen har satsat på det, särskilt i dessa tider. Dränering krävs dock på sina ställen enligt tidigare önskemål här. Jag önskar att man sätter upp ett vindskydd med grillplats där det tidigare låg ett sådant som tyvärr brann ner för många år sedan. Det står även en träskylt med tak på vägen dit. Det är en fin plats som behöver fixas till, det ligger även en stor gammal vedhög där som bör tas bort för att skapa trivsel.

Tack för din synpunkt.

Vi håller på med utvecklingen av Skubbet angående bl a ev. grillplatser och olika former av bänkar. Som du skriver så är det svårt med placeringarna av olika former av rastplatser p g a just brandrisken.

Angående dräneringen så kommer vi gräva ur för diken, nu under våren. Det är väldigt blött på vissa ställen på grund av att vi sågade ner en stor mängd Granar i höstas.

Mvh.
Per-Anders Almén, driftschef

210326

Hej, stämmer det verkligen att barnen på Ambjörnsgårdens förskola inte ska få semlor på semledagen, våfflor på våffeldagen osv? Jag som förälder tycker att detta går emot förskolans läroplan där det står följande: "I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner..." och vet att min son inte fått detta i år, 2021.

Detta tycker jag krockar med läroplanen då både semlan & våfflan är en tradition från tidigt 1800-tal som fortfarande lever starkt kvar i vårt svenska samhälle.

Vad tycker kostchefen i Grästorps kommun om detta? Jag antar att både Ambjörnsgården & Äventyret ska göra likadant, erbjuda samma mat?

I år blev det dessvärre så att våffeldagen hanterades olika på Äventyret och Ambjörnsgården. I båda fall med de bästa intentioner förstås.

I ett litet barns kosthållning finns ytterst lite utrymme för så kallade "tomma kalorier" om barnet ska orka äta tillräckligt av den mat som ger viktiga näringsämnen. I Livsmedelverkets riktlinjer för maten inom förskola betonas att det inte bör serveras sockerrika livsmedel och att högtider och födelsedagar bör firas utan sötsaker. En annan aspekt är att förskolan bara är en av barnets vistelsemiljöer. För de familjer som gemensamt vill fira exempelvis semmeldagen kan det upplevas tråkigt om barnet redan ätit en semla under dagen. Två semlor på en och samma dag är dessutom mycket även för en vuxen mage. Vi väljer därför hädanefter att låta föräldrarna själva förfoga över sötsakerna.

Med utgångspunkt i förskolans läroplan är det heller inte uttalat att uppdraget om traditioner innebär att fira alla högtider genom att det serveras mat kopplat till högtiden i förskolan.

Mvh

Åsa Carlstein Eva Dahl

Måltidschef Skolchef

210316

Tack för ni har röjt längs med Nossan ända till Tengene. Jättetrevligt att gå/springa där.

Kommer det upp någon belysning där också?

Gällande belysning till Tengene så kommer det i dagsläget inte att bli någon utökning av den befintliga lösningen.

Kommunen röjer efter åkanten, men det är inte kommunen som äger marken. Därav att belysningen slutar i höjd med bostadsområdet.

Mvh.
Per-Anders Almén, driftschef

210310

Hej!
Jag är långväga besökare från Kungälv, mitt ärende var att besöka Grästorps sedan länge tyvärr insomnade skjutbana och ta lite bilder, då jag är gammal (ännu aktiv) skytt och har ett intresse för denna tidigare folksport. Noterade att kommunen dragit fram fina grusade och belysta 😬 (energislöseri!!) promenadslingor förbi skjutbanan och runt i området. Tycker dock att det vore på sin plats med en liten informationsskylt vid graven (=där måltavlorna var placerade), som berättade lite om skytteföreningens historia, såsom tillkomst, verksamhet och nedläggande. En röjning av buskar och träd borde också göras så att blinderingen blir mer synlig. Av döma av graven tycks det ha varit en ganska stor förening på sin tid, mycket välbyggd blindering i betong och med en fin kallmur vid ingången till själva graven. Verkligen synd om vår gamla idrottshistoria skall falla i glömska!

Hejsan!
Tack så mycket för din synpunkt.
Värdefullt med er som kommer och besöker våra vackra kommun och att få in era synpunkter.
Jag tar med dina tankar och idéer till föreningen och till vår tekniska verksamhet som sköter gator och parker.
Mona Wesslen/Almqvist
Utvecklings- och Fritidschef

210322

Hej undrar när ni skall börja sopa gatorna och gångbanorna från vinterns grus, de ryker o dammar mycket sista veckorna, PS Vara är redan färdiga.

Hej,
Tack för din synpunkt.

Det kommer en annons i NLT på onsdag där det meddelas att vi kommer starta nästa vecka, dvs V13. Sen kommer det info på Kommunens hemsida också.
Först kommer vi sopa skolgårdarna då eleverna är lediga och sen fortsätter vi med övriga samhället.
Vi gjorde bedömningen att, då vi fortfarande är i Mars månad och det är minusgrader på nätterna, låta gruset ligga kvar. Nu ser det ut att gå mot värmare väder och att risken för ytterligare snöväder eller ishalka minskar.
Mvh.
Per-Anders Almén, driftschef

210319

Vill skicka ett tack till arbetslaget som röjt Tengenepromenaden. Ska bli härligt med promenader och cykelturer utefter Nossan.

Hej, tack för din synpunkt.
Jag ska framföra detta till alla dom som röjde efter Tengenepromenaden. Dom gjorde ett fantastiskt jobb.
Mvh.
Per-Anders Almén, driftschef

210307

JAG KOMMER IFRÅN LIDKÖPING! OCH SKA HJÄLPA EN VÄN! ÖPPETIDER ÄR JU MEST FÖR DEM SOM ÄR DAGLEDIGA!!! TROLIGEN HAMNAR SÄKERT SOPERNA I ERAN KOMMUN! PÅ EN ANNAN PLATS! ÄN VAD SOM VAR TÄNKT.

Hej, tack för din synpunkt.
Om det är avfall som ska lämnas på vår återvinningscentral uppe på Forshall så är det varierande öppettider för att passa alla medborgare. Dessa finns beskrivna på kommunens hemsida.
Om det är hushållssopor som avses i frågan, så är det ordinarie sophantering som ska användas och inget annat.
Hör gärna av dig om du har frågor så löser vi dom. Det är ju ingen som vill att soporna du beskriver ska hamna olagligt på en annan plats.
Mvh.
Per-Anders Almén, driftschef

210303

Övergångsställe och skyltar korsningen Tengenevägen Jon Jespersgatan verkar lite oklart.
Vad gäller för regler mellan bilister, cyklister och gående?
Det syns inga övergångsställen på vägen och gatan, det sitter 3 herrgårmanskyltar, men den som saknas är just på gång/cykelvägen mellan Vårdcentrum och Skolan?Detta behöver kollas upp.

Tack för din synpunkt.
Vi håller just nu på med en trafikplan för kommunen där vi kollar över helheten.
Angående målning av linjer i våra övergångsställe så skulle detta gjorts i höstas, men Skanska fick ont om tid, delvis p g a vädret.
Mvh.
Per-Anders Almén, driftschef

210302

Tycker att det är anmärkningsvärt att kommunen inte går ut och informerar om att de gröna påsarna för matavfallssortering inte längre behövs.
Det har inte skrivits i tidningen och står inget på hemsidan.
Ge info om hur ni tänker när det gäller sopor framöver.

Hej, tack för din synpunkt.
Har inte kommunen gått ut med detta så kan jag hålla med om att det inte är bra. Vi har påbörjat ett arbete med att se över sophanteringen och hur vi ska lösa det framöver. Om du har fler frågor får du gärna höra av dig.
Mvh.
Lars Lundmark, teknisk chef

210226

Jättemysigt med kåtan vid skubbet men den ligger väldigt tråkigt längs parkeringen. Hade varit önskvärt med fler kåtor runt om i skog å landsbygd.
Ex en vid tengene längs med nossan å en vid forshall och någon inne i skogarna vid lilla och 2:an på skubbet.

Tack för din synpunkt.
Grillkåtan som ligger vid skubbet har Strokeride placerat dit, i närheten av deras Mountainbikespår och pumptrack bana. Det tackar vi dom särskilt för då den är flitigt använd.

Angående grillplatser och olika former av bänkar är något vi håller på och ser över. Historiskt sett så har dessa varit utsatta för åverkan och förstörelse om dom varit placerade "utom synhåll" vilket försvårar den perfekta placeringen av dessa.
Mvh.
Per-Anders Almén, driftschef

210302

Hur kan andra kommuner ha coronaöppet på badhus men inte Grästorp? Simma kan vara den enda träningen för många och det vore toppen att kunna erbjuda detta till invånarna!

Hej och tack för ditt meddelande.
Det finns badhus som valt att ha öppet och det finns badhus som valt att ha stängt.
I dagsläget så är badet inte besiktigat efter att renoveringen genomförts så det måste vi invänta i steg ett.
Därefter kommer vi att göra en bedömning av Corona läget och i första hand öppna upp för skolbarn att komma och få undervisning.
Om vi i detta skede även kan öppna upp Corona säkrat genom att ex ha bokning och begränsat antal som kommer vi naturligtvis att göra det. Vår absoluta önskan och ambition är att kunna öppna upp badet så fort som möjligt.
Med vänliga hälsningar,
Mona Wesslen/Almqvist
Utvecklings- och Fritidschef

210212

Om Grästorp kommun röjer halva sidan av Tengenepromenaden och gör skidspår på andra halvan kommer joggare och skidlöpare få ett > 3 km väldigt vackert stråk längs Nossan! Ett annat förslag är att mäta isen på Nossan och som jag tror att den håller för att som man gjorde på 70-talet röja ett stråk för skridskoåkning! Kommunen borde vara på tårna när det gäller att visa att när vädret tillåter är det en bra vinterort. Prognosen visar vinter åtminstone 10 dagar till (-21/2).

Tack för din synpunkt

Det är alltid bra att vara på tårna gällande ideer och synpunkter. Jag börjar med frågan angående skidspår på Tengenepromenaden. Dels så har inte snömängden varit tillräcklig för att kommunen ska kunna anlägga skidspår med befintlig spårsläde, samt att Tengenepromenaden är just en promenad. Kommunen har gett ut ett inriktningsdokument (Dnr 246/2020), som kommunstyrelsen fastslagit, där detta förtydligas.

Sen till att ploga isen på Nossan. Här lägger jag en egen aspekt i det hela och det hjälper inte att kontrollborra isen och att vi sedan lovar att den är säker att beträda. Det räcker med underströmmar på något ställe för att vi ska få väldigt tunn is. På dom ställen där isen används i och runt omkring samhället har man som privatperson gjort en bedömning på vad som är lämpligt, både gällande säkerhet och sin egen utrustning därtill och sedan plogat/skottat upp fria is-områden.

Vi inom kommunen kan inte ta på oss ansvaret för att hålla en sådan is "säker" men visst skulle det vara roligt om vi hade haft ett sådant stråk för skridskoåkning. Vi kastar inte bort tanken utan tar med oss den som en god ide!

Mvh

Per-Anders Almén, driftschef

210215

Hejsan!

Jag tycker att Grästorps kommun bör se över vägskyltarna så att det finns skyltar och att de vägleder och följer trafikreglerna som gäller.

ex, Velandagatan, korsande gator har stopplikt, men de vet inte de som kommer på Velandagatan om för det finns ingen skyltning som talar om det?

Korsning JonJespersgatan Oskarsgatan nya cukelöverfarten diagonalt över korsningen, cyklister tror av vägmålningen att dömma att cyklister har företräde, men det finns inga skyltar som säger varken det ena eler det andra, varken på cykelvägen eller JonJespersgatan / Oskarsgatan? ska det behöva hända en olycka innan det blir några bestämda regler i denna korsning?

Utfart från torget (Oskarsgatan) ut på Torggatan. Det finns ingen skyltning för de som kommer på torget och kör ut eller över Torggatan? man kan tro att det är högerregeln här, men Torggatan är väl huvudled?


Hej

Tack för din synpunkt.

SWECO håller för närvarande på att ta fram en trafikplan för Grästorps kommun, på uppdrag av Miljö- och byggnämnden. En inventering av befintlig skyltning och förslag på förbättrad och förtydligad skyltning och trafikregler tas fram.

Det är många kloka funderingar och synpunkter och vi tar med oss det i vårt fortsatta arbete.

Mvh

Per-Anders Almén, driftschef

210218

Nya GC- vägen, Rönnvägen förbi panncentralen, behöver en hundlatrin. (fanns en innan ombyggnaden). Bäst placerad mitt för p-platsen vid Björkdungen. Går man Rönnvägen från Ågatan, Jon Jespersgatan mot Centralskolan finns endast en vid Granvägen.

Hej,
Tack för din synpunkt. Vi återställer ursprunglig hundlatrin enligt önskemål så fort som möjligt.

Mvh,
Per-Anders Almén, driftschef

210219

Hej, jag läser på Grästorps kommuns hemsida under rubriken Klimat 2030 att ”Våra nya personbilar är miljöbilar”. Hur definierar Grästorps kommun begreppet en miljöbil? Och när ska isåfall dessa miljöbilar börja köpas in alternativt bytas ut successivt?

Hej!

I Grästorps kommuns utvecklingsplan är vår benämning av miljöbil ett fordon som i första hand drivs av fossilfritt bränsle.

Vi arbetar med övergången. Initialt handlar det om elbilar och arbetet kommer löpa vidare under våren och framåt. Våra fordon kommer bytas ut successivt.

Med vänlig hälsning,Tommie Ravn, Digitaliseringschef och Fordonsansvarig

210206

SKUBBET : DÄR FINNS 2 vindskydd det som är mot åkrarna vid den stora fina eken SAKNAR SITT PLATS TYCKER JAG, PÅ BAKSIDAN AV VINDSKYDDET RÄCKER MED 2 ST 5METERS PLANK mot väggen ock tre konsoler så har man sol mins10 timmar från det läget pm dagen när den är framme.

Hej

Tack för din synpunkt.

Vi tar med oss frågan inför utvecklingen av våra motionsspår och promenader. Det är bra att ni tillför specifika tankar och önskemål och det ger oss inom Samhällsbyggnadsverksamheten en bra bild av vilka behov som eftersöks.

Mvh

Per-Anders Almén, driftschef


210223

Hej!

Kommer det att satsas något extra på simundervisningen för de yngre eleverna i Grästorp? Pga av stängning och restriktioner har simskolan helt uteblivit.

I Vara går eleverna klassvis till simlärare på badet. Är det möjligt? Kan simundervisning läggas in på gymnastiklektionerna? Hur ser framtidsplanerna

Tack för din synpunkt.

Badet beräknas öppna igen under våren 2021.

Så snart som badet öppnar så kommer skolan att ge eleverna simundervisning inom ramen för undervisningen i idrott och hälsa.

När det gäller simskola för allmänheten så är vår yttersta önskan att komma igång så fort som möjligt. Här behöver vi dock följa de restriktioner som finns kring pandemin vilket gör att vi i dagsläget inte kan ge besked om datum eller i vilken omfattning vi kan öppna.

Med vänlig hälsning

Eva Dahl

2101023

Cykelväg till Flakeberg

Om markägare till den planerade cykelvägen motsätter sig byggnation av cykelvägen kommer ni då tvångsköpa loss mark?

Hej,

tack för din synpunkt!

I första hand kommer hela projektet att genomföras med frivilliga överenskommelser med samtliga markägare, det har sedan start varit kommunens intention. Vid tidigare dialogmöten och samtal med markägare har det visat sig vara en överlag positiv respons på projektet och därför har kommunen inte börjat fundera i några banor på tvångsvisa alternativ. Kommunen jobbar på att få fram en detaljerad projekteringshandling, som kan ligga till grund för vidare dialog med markägare.

Hälsningar

Erica Olson

samhällsplanerare

210202

Det sägs att kommunen utdömt lekplatsen på österlånggatan på innegården mellan österlånggatan 5 och oskarsskolan. Varför står denna då kvar och inte rivs eller restaureras. Som det är nu är det en fara att leka vid denna lekplats.

Hej,

Tack för din synpunkt.

Jag får hänvisa dig till Fastighetsägaren då denna lekplats ej ligger under kommunens ansvar. Det är viktigt att dom är besiktigade och är i bra skick så att inte barnen kommer till skada.

Hälsningar

Per-Anders Almén,

driftschef

210107

Finns det någon karta på var hundbajspåsarna finns i samhället?

Hej,

tack för din synpunkt.

I dagsläget finns ingen karta på kommunens hemsida över vart hundbajspåsarna sitter men jag tycker det är ett mycket bra förslag. Jag ska försöka få till detta med hjälp av våra kommunikatörer.

Hälsningar

Malin Lexberg,

enhetschef social verksamhet

210129

Nu är det äntligen tjäle i marken och rejält kallt! Kan då kommunen ta av på österbergskulle? Vi har varit lovade detta i flera år och nu är det tillräckligt kallt samt att barkborren och breddandet är klart på skubbet. Snälla, det är hög tid

Hej,

Tack för din synpunkt.

Beställningen på att gallra Österbergskulle ligger hos Sydved. Vi påminner dom om att det är viktigt att få detta gjort. Angående granbarkborren så är det fortfarande ett stort problem för avverkningen, då stora delar död och skadad granskog fortfarande inte är nedtagen. Mindre uppröjning av Österbergskulle har vi lejt ut på annan entreprenör, men det gäller redan fällda träd.

Jag lovar att ligga på Sydved igen om ett besked. Kommunen vill inget hellre än att detta kommer till skott!

Hälsningar

Per-Anders Almén,

driftschef

210127

Den nya fina skubbetpromenaden är färdig.

Tyvärr så saknas dränering på ett 15 tal ställen.

Detta har resulterat i vattensamlingar som nu frusit till livsfarliga blankisar.

När det som nu kommit lite snö över ser man inte dessa vilket kan resultera i fall med svåra skador som följd

Hej,

Tack för din synpunkt.

Vi kollar över just dessa passager där det rinner vatten över spåret. Vi kommer göra en 1-gångsinsats under morgondagen och grusa upp dessa partier.

Hälsningar

Per-Anders Almén,

driftschef

210127

Omledning av trafiken till återvinnings-anläggningen!

Hade varit önskvärt med en skylt vid den östra infarten på Lilla Bergsvägen där man informerade om att det inte gick att köra till återvinningsanläggning den vägen. Att man var tvungen att köra runt via 44:an. Som det nu är var det flertal bilar med lass som fick vända borta vid Forshall.

Hej,

Tack för din synpunkt.

Det är Trafikverket som håller på med Trumbyten bl a vid Forshall och det är olyckligt om dom inte har en klar skyltning angående detta. Dock är det inget som Grästorps Kommun kan göra något åt, mer än att framföra att medborgare har åsikter angående hur vägomledningarna har skötts. Det bästa är om alla som upplever detta problem upplyser Trafikverket om detta. Jag framför en åsikt från Kommunens sida angående detta då det är fler som upplevt skyltningen oklar. Trafikverkets ärendenummer 1093698.

Hälsningar

Per-Anders Almén

driftchef

210126

Skubbet är väldigt halt på sina ställen. Det är rena blankisen. Det behöver halkbekämpning. Tänker på de slingorna runt tippen och Tengenevägen.

Nu i covid-19 tider används skubbet mer än någonsin så åtgärd hade uppskattats av väldigt många medborgare.

Det sitter ju skyltar om ej vinterväghållning uppe, men nya tider kräver nya åtgärder.

Tack på förhand.

Hej,

Tack för din synpunkt.

Jag är tacksam för att denna fråga kom in som en synpunkt. Det är mycket halt på skubbet just nu och den lösning som har varit tidigare är ju att vi inte har utfört någon snöröjning eller halkbekämpning. Detta upplyses via skyltar vid Skubbet.

Sen har ju Skubbet genomgått en rejäl ansiktslyftning under hösten och blivit en attraktiv motionsmöjlighet även vintertid. Det som krävs för att hålla en hög "året-runt" standard, är mer insatser av både personal och maskiner. Det finns inte just nu men det går alltid att förändra efter nya förutsättningar.

Jag plockar synpunkten vidare och hoppas på en snabb och övertid bra lösning.

Hälsningar

Per-Anders Almén

driftschef

210117

Hej jag undrar var den soptunnan tog vägen på Rönnvägen när det gjordes iordning skulle vara bra om det fanns en på den nya gång o cykelvägen .

Hej,

tack för din synpunkt.

En papperskorg / tunna kommer att återställas av park/gatuenheten så snart vädret blir lämpligt

Med vänliga hälsningar

Stefan Tobiasson

Projektledare Teknisk verksamhet

210113

Jag har gått Forshallspromenaden idag som är mycket halt. Det är risk för brutna kroppsdelar.Tror inte sjukhusen vill ha mer patienter som är onödiga i dagsläget. Har pratat med fler Grästorpsbor som halkat ochramlat och slagit sig, som även fått uppsöka Vårdcentralen. Det behövs någon slags åtgärd.

Hej,

Tack för din synpunkt.

Här kommer en summering på hur våra fina promenader sköts i samband med snö och halka.

Forshallspromenaden: Snöröjs och halkbekämpas i mån av tid. Övriga samhället har förtur.

Tengenepromenaden: Snöröjs och halkbekämpas ej

Skubbet: Snöröjs och halkbekämpas ej

För att uppmärksamma detta finns det skyltar uppsatta vid varje promenadspår. Just för att vi ska vara extra försiktiga vid halt underlag.

Som övrig information så har vi grusat Forshallspromenaden under onsdagen. Vi vill ju inte att våra användare av spåren skadar sig, men i väderlägen som nu har varit med blandat plus och minusgrader så blir det extra halt, tyvärr.

Hälsningar

Per-Anders Almén

driftschef

201229

Hej angående cykelväg Grästorp-Tre Älgar.Finns det möjligtvis ngn annan typ av vinterunderhåll för denna sträcka då det grus som ligger nu mer än gärna äter sej in och punkterar cykeldäck.Sträckan är dessutom populär hos rullskidåkare, det omöjligjörs med det grus som ligger nu.Kan ev sopsaltning vara ett alternativ?Om detta ev är för dyrt eller omöjligt att genomföra så kanske tumlat grus på ena halvan av asfalten vore ett alternativ,möjliggör för både fotgängare,cyklister och rullskidåkare att använda cykelvägen.

Hej!

Tack för din synpunkt!

Vi använder ett kalkgrus som inte är av det vassaste slaget, för att inte skapa onödiga punkteringar men samtidigt få bästa halkbekämpning. Men jag tar med mig frågan angående vilket material vi köper in.

Sen förstår jag din fråga angående rullskidsåkning och att det är en väldigt bra väg för detta men vi måste halkbekämpa alla gång- och cykelvägar. Vi har just nu bara en metod och det är att vi grusar med en sorts grus. Hoppas det är OK ändå.

Vi håller tummarna för mer snö så att det kan bli riktiga skidspår istället.

Hälsningar

Per-Anders Almén

driftschef

210118

Jag har sagt det förut och jag säger det IGEN: vi har VÄLDIGT konstiga ”bussar” i den här hålan. En del registreringsnummer räknar jag kallt med får en saftig böteslapp till ägaren av denna ”buss”. Alla som långtidsparkerar på 30 minutersparkeringen borde också få saftiga böter.

Hej. Vi är tacksamma över synpunkter kring parkeringar i samhället, det underlättar parkeringsarbetet. Vi har meddelat våra parkeringsvakter om detta och de kommer hålla särskild uppsikt på parkeringar i anslutning till busshållplatser.

Vänliga hälsningar

Oskar Lindgren

Nämndsekreterare Miljö- och byggnämnden

210109

Gatlyktan utanför Södergatan 67 är trasig. Lyser ibland eller blinkar.

Hej

Tack för din synpunkt

Jag noterar detta och den kommer att lagas i samband med nästa översyn av gatubelysningen.

Hälsningar

Per-Anders Almén

driftschef

210107

När planeras bygget av cykelvägen till Flakeberg att starta?

Hej, tack för din synpunkt!

I nuläget står vi inför att göra en projektering över sträckningen mer i detalj, som kan ligga till grund för de nyttjanderättsavtal som behöver tecknas med berörda markägare.

Beroende på hur processen med projekteringen löper på, samt hur lång tid det tar att teckna samtliga avtal, så är det svårt att säga när byggstart kan bli. Efter att vi har dessa delar färdiga är det lättare att säga hur tidsplanen ser ut och när byggstart kan ske.

Hälsningar

Erica Olson,

samhällsplanerare

210106

Cykelvägen längs östravägen jag tycker inte att jag fick svar på min fråga hur man ska cykla på ett mindre trafikerat grusvägsnät till flakeberg som Kent Larsson sa i NLT jag ville se på en karta hur Kent menade för nu verkar det som om han inte talade sanning så det vore trevligt med ett förtydligande av vad han menar

Hej, tack för din synpunkt!

Vid Nlt:s intervju uppstod nog ett litet missförstånd angående denna cykelväg.

Cykelvägen över Mjölån är en första etapp som genomförs samtidigt som Östra vägen då det blir lite billigare att göra det i samband med åtgärderna som ska göras kring Östra vägen.

Nästa etapp på den cykelvägen är en fortsatt utbyggnad till väg 44 och ytterligare någon kilometer mot Lidköping för att knyta ihop den med det mindre vägnätet som löper ut mot Särestad och vägen mellan Flakeberg och Håle. Dock ligger denna etapp några år framåt i tiden.

Med Vänlig Hälsning

Kent Larsson

KSO/Kommunalråd

210105

Önskar öppna gymmet på Åsevi för personalen. I dessa tider behövs fysisk aktivitet. Man tränar nästan alltid helt själv så att hålla avstånd är inga som helst problem!

Hejsan!

Tack för din synpunkt!

Vi är positiva till att vår personal tränar men så som situationen har sett ut fram tills nu så har det inte varit möjligt att öppna upp våra gym. Vi kommer att göra en ny helhetsbedömning den 11:e januari och om smittspridningen i stort går neråt så kommer vi att överväga att öppna gymmen igen. Vi är som sagt positiva till att vår personal tränar men vi har också ett övergripande ansvar att minska smittspridningen. Vi återkommer med mer information efter den 11:e januari.

Med vänlig hälsning,

Linda Esseholt Hermansson

Kommundirektör

210103

Hej, jag tycker att det borde vara bra att anordna belysning på den fina gångsträckan som är mellan Grästorp och Tengene. Hade varit både riktigt bra och mysigt att ha den belyst. Sen är det en säkerhets sak i fråga för att gå ensam i mörkret är både farligt och osäkert!!!

Hej,

Tack för din synpunkt.

En bra ide som vi ska titta vidare på, både ur aspekten säkerhet som alltid är en viktig samhällsfaktor, men även att det kan vara fint och praktiskt när vi utnyttjar våra motionsspår och promenader mer i dessa tider.

Hälsningar

Per-Anders Almén

Driftschef

210103

Fin och stämningsfull nyårshälsning. Tack för fin musik, och tänkvärda ord från varma människor.

Tack för din synpunkt!

Roligt att du uppskattade nyårshälsningen. Det gjorde jag med :)

God fortsättning!

Med vänlig hälsning,

Linda Esseholt Hermansson

Kommundirektör

201231

Så jättefin nyårshälsning! Fantastisk musik och sång! Dem vill jag höra mer av!

Hejsan!

Tack för din synpunkt!

Roligt att du uppskattade nyårshälsningen. Det gjorde jag med :)

God fortsättning!

Med vänlig hälsning,

Linda Esseholt Hermansson

Kommundirektör