Dela sidan på sociala medier

Hanterade synpunkter 2022

Här kan du ta del av inkomna synpunkter under 2022 samt kommunens svar.


Skriv tabellbeskrivning här

Inkommen

Synpunkt

Svar

220924

Hej,

Önskar att det fanns mer verksamhet för barn. Såg till exempel att Vara har familjelördag med barnteater och sång.

Hejsan!

Tack för din synpunkt!

Vår ambition är att också kunna ha detta.

Vi har nu startat ut med musikstudio och teater inom kulturskolan vilket känns roligt.

Men vi har detta i åtanke och ska se om det går att få till.

Hälsningar Mona Wesslén, kultur- och fritidschef

220913

Hej!

Varför finns det inget kapell för begravningar i Grästorp för oss som inte är med i svenska kyrkan?

Känns märkligt att behöva ha det på annat ställe, visst kan det bli fint även i en bygdegård eller annat men värdigheten kan man aldrig få där.

Hej!

Tack för din synpunkt. Kommunen har en hemsida där det finns information om borgerlig begravning.

Svenska Kyrkan har ansvar för att anordna begravning för alla människor i Sverige. Därför måste varje kommunmedlem betala en särskild begravningsavgift. Det gäller även de som inte är medlemmar i Svenska Kyrkan.

För begravningsavgiften har man rätt till en begravningsplats, till gravsättning, kremering, vissa transporter och tillgång till en lokal för begravningsceremonin.

I Grästorp är den ordinarie platsen Tengenegården, men under ombyggnadstiden av begravningsplatsen erbjuds Kyrkans hus eller Åsgården som alternativ.

Kontakta gärna begravningsombudet i Grästorp, Lars Ödlund, för mer information.

Sofia Jessen

Samhällsutvecklingschef Grästorps kommun

20220922

Belysning på konstgräset är verkligen i behov av att bytas ut mot modern belysning i led. Skenet från de nuvarande är under all kritik och är rent av farligt när spelarna lätt missbedömer avstånd i denna skumma belysning. Känns även som gamla belysningen förbrukar en hel del ström och att investera i energisnåla ledlampor skulle strax vara betalt?

Hej och tack för din synpunkt.

Vi har nyligen begärt in offerter för att se hur stor investeringen kan tänkas vara för att lösa ny belysning till konstgräset. Säkerhet och energiförbrukning är två viktiga aspekter.

Med vänliga hälsningar,
Magnus Werneholm
Driftchef

20220911

Jag skulle vilja lämna in en önskan om förlängd cykelbana. Den lilla sträcka som jag önskar att det finns en cykelbana är bokvägen längs med de röda radhusen, att cykelbanan som kommer från smultronvägen hållet kopplas ihop med den som kommer vid rönnvägen. Den lilla sträckan har alltid stora delar av bilar parkerade på sig och att cykla där med barn känns otryggt då man behöver cykla ute i gatan. Det skulle uppskattas enormt av alla barnfamiljer om det skulle finnas en cykelbana där. Tack på förhand.

Hej och tack för din synpunkt!

Den aktuella sträckan finns med i Grästorps Cykelplan för tätorten. Den beskrivs där som en "föreslagen cykellänk" med olika typer av lösningar för att få till en bra koppling och ett trafiksäkert gaturum. Det är inte utrett i detalj om gatans bredd är tillräcklig för att få plats med en gc-väg intill bilvägen. Dock kan det finnas andra lösningar att arbeta vidare med för att öka säkerheten, exempelvis sänkning av hastighetsgräns och att säkerställa siktlinjer. Vi ska se över vilka möjligheter som finns, och även kika vidare på parkeringssituationen på gatan för att se om det finns förbättringspotential. Det är värdefullt för kommunens fortsatta planering med synpunkter liknande denna, tack!

Hälsningar,
Erica Olson
Samhällsplanerare

20220704

Ogräset längs trottoarerna växer halvmeterhögt och inget görs åt det. Risken finns att besökande får en negativ uppfattning om kommunen och hor saker sköts. Passa på att använda sommarjobbare till detta.

Hej och tack för din synpunkt. Storgatan (väg 2565) som du skickar bild på tillhör Trafikverket, och därmed tillhör även drift av vägen deras organisation.

Jag har gjort en felanmälan till Trafikverket och försöker även komma i kontakt med deras entreprenör för att få vägen ogräsfri.

Med vänliga hälsningar,
Magnus Werneholm
Driftchef

20220619

Hejsan.
Vill bara framföra en tanke angående skolavslutningen på Lunnevi skolan. Tycker det är tråkigt att man inte kan förskjuta avslutningen från förskoleklass till tredje klass ca 10-15 minuter.Har man barn,barnbarn som i mitt fall både i förskoleklass och andra klass så är det väldigt tråkigt att inte kunna lyssna på båda barnens sånger då dom startade med sina avslutningssånger så gott som samtidigt.

Hej och tack för dina synpunkter. Vi beaktar dina tankar till nästa år och ser vilka lösningar vi kan ha då.
Hälsningar,
Anette Nilsson

Rektor Lunneviskolan


20220618

Hög musik mitt inatten från bostadshus. Vart vänder man sig? Man får inte spela hög musik från bilar efter ett visst klockslag, det samma borde väl gälla bostadshus?

Om du blir störd av buller ska du i första hand ta kontakt med den som orsakar bullret. Om det till exempel är en granne som spelar hög musik då kan du prata med din granne. Du kan också ta kontakt med din fastighetsägare, bostadsrättsföreningen eller med verksamheten som orsakar bullret. Om inget av ovanstående fungerar då kan du kontakta Miljö-Hälsa i Lidköpings kommun, då dom hantera dessa ärenden även åt Grästorp.
Hälsningar,

Stefan Jansson
Samhällsbyggnadschef

20220608

Hej!

Jag undrar varför inte Grästorp kommun erbjuder ungdomar busskort över sommaren som Lidköping kommun erbjuder?

Hej och tack för din synpunkt! Sommarkort för ungdomar är ett tillköp möjligt att göra för kommunen, men då måste det vara politiskt beslutat så att det finns pengar i budget för det.

Det du kan göra är att lämna ett medborgarförslag till kommunen om införande av ett sådant kort, det är det enklaste sättet att få frågan prövad politiskt. Här hittar du mer information om detta: https://www.grastorp.se/kommun-och-politik/sa-kan-du-paverka/medborgarforslag.html Länk till annan webbplats.

Hälsningar,
Sofia Jessen
Utvecklingschef

20220527

Vad kommer Nordstadsparken att kosta??? Har vi fått så mycket eu pengar eller är det från andra konton ni tar? Är det på löpande eller offert. Varför läggs det där? Ingen som kommer köra in där. De ligger ju avsides och folk kommer inte åka där... vansinne och fantasisummor! Så har vi inte råd att lägga brandkåren på ett vettigt ställe utan mitt in i skolbyggnaden där barn går till skolan och stor trafik på EPA traktorer och mopeder just där och stressade brandmän som ska till station i tid!

Hej och tack för din synpunkt! Nordstadsparken i sin helhet, med belysning, gångar, lekutrustning och konstverk är budgeterad till 8 miljoner kronor. Det är politiskt beslutad investering som är med i budget och utgår från offerter samt löpande eget arbete.

Det är tråkigt att du inte tror att parken kommer att besökas, de som beslutat om parken och de som arbetar med den hoppas på motsatsen. När det gäller placering av räddningsstation utreds platsen bredvid skolområdet just nu efter politiska beslut och då kommer självklart alla aspekter som trafiksäkerhet att beaktas.
Hälsningar,
Sofia Jessen
Utvecklingschef

20220513

Det vore trevligt om det fanns någon stans för ungdomar att kunna dansa. Alkoholfritt naturligtvis!

Hej!

Tack för din synpunkt.

I kommunen har vi inget arrangemang för detta men uppmuntrar så klart föreningar eller liknande att göra saker för ungdomar. I kommunal regi så har vi ungdomsverksamhet som har öppet månd, tis, onsdag och fredag till åk 2 på gymnasiet och där ordnas många bra aktiviteter för våra ungdomar. Jag tar med din synpunkt och lyfter det i verksamheten.

Hälsningar

Mona Wesslén Almqvist, kultur och fritids-chef

20220523

Den 25/4 2022, § 14, § 15, § 16, § 17 beslutade kommunfullmäktige i Grästorp att erbjuda kommunens 75 åringar seniorkort med föreslaget införande fr o m 1 juni 2022.

På kommunen hemsida borde väl kommunen informera om detta.

På Västtrafiks hemsida kan man läsa att seniorkort för folkbokförda i Grästorp kommer att införas fr o m 1/9 2022.

Vad är orsaken till att Grästorps kommun informerar så dåligt om beslut och vad som gäller för seniorkorten?

Hej och tack för din synpunkt! Införandedatumet bestäms av Västtrafik beroende på deras möjligheter att implementera kortet, och trots ambitioner från både kommunen och Västtrafik att kunna införa det tidigare, blir datumet nu 1 september. Det var först igår som Västtrafik lämnade besked om deras tidsplan för införandet, så publiceringen på kommunens sida har helt enkelt inte kunnat gå ut tidigare då vi ville vara säkra på införandedatumet först. Tack för att du var så uppmärksam, vi jobbar för att kunna publicera något på hemsidan så fort som det bara går.
Med vänliga hälsningar
Erica Olson
Samhällsplanerare

20220512

När kommer straffområdena på A-planen åtgärdas? Det är ruggigt tråkigt att kommunens största lag ska behöva spela fotboll på en plan som just nu håller div 6 nivå.

Hej och tack för din synpunkt

Vi är medvetna om att vi har något problem med vår dränering av A-plan.

Vi har beställt spolning av ledningarna och det kommer enligt plan att ske under vecka 20.

Problemet har vi upplevt tidigare och spolning av ledningarna har då avhjälpt detta, vi hoppas att det gör det även denna gång.

Vi har en regelbunden dialog med IK Gauthiod, de är informerade om att vi gör vårt bästa för att avhjälpa problemet.

Vår ambition är alltid att erbjuda Grästorps föreningar god service, oavsett idrott eller storlek på lag.

Med vänliga hälsningar

Magnus Werneholm

Driftchef

20220429

Om ett barn har semester 1 månad under sommaren och ej behöver sommarförskola, så anser vi att avgiften borde reduceras. Andra kommuner gör så, ni borde ta efter.

Hej, tack för din synpunkt.

Enligt Skollagen (2010:800) 8 kap. 16§ får en kommun ta ut avgift för plats i förskola som den anordnar. Avgiften ska vara skälig.

Avgiften avser själva placeringen på enheten och betalas under årets alla 12 månader oberoende av semester/frånvaro/sjukdom etc. Att avgiften är fördelad och betalas under årets alla 12 månader är ett vanligt förekommande upplägg i kommunerna. Exempel på andra kommuner med motsvarande upplägg är Trollhättan, Skara, Götene, Göteborg, Uppsala, Vänersborg och Vara kommun. Alla kommuner använder sig även av maxtaxa, vilket innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får bli.

Mer om Grästorps kommuns tillämpningsregler och taxor finns att läsa på kommunen hemsida www.grastorp.se Länk till annan webbplats. under kategorin ”Barn och utbildning”.

Eva Dahl

Skolchef

20220501

Vi på bokvägen har inget åvatten

Såg på Facebook Grästorps kommun att ni skrivit att ni satt på det 21 april.

Hej och tack för din synpunkt

Varje område har en avstängningsventil för åvattnet. Denna ventil brukar skötas av områdesansvarig i respektive område, i ert fall runt Bokvägen vet jag tyvärr inte vem som är ansvarig.

Vi hjälper er gärna att öppna ventilen men vill att ni först kontrollerar så ingen vattenutkastare står öppen i området. När ni kontrollerat detta så kan ni ringa mig (0514-58151) så hjälper vi er att öppna ventilen för ert område.

Vi ser gärna att ni utser en ansvarig i området om ni inte redan har detta. Denna ansvarig ser till att områdesventilen öppnas på våren och stängs på hösten. Om dessa rutiner fungerar så kan vi slå på åvattnet på våren och ni kan själva öppna ventilen när det passar er som bor i området.

Med vänliga hälsningar

Magnus Werneholm

Driftchef

220425

All tid läggs på hockeyhallen, men att fixa så att A-planens straffområden är fina och inte är lagade med grus är förjävla dåligt. B-plan har inte varit kritad på en hel vecka. Dags att vakna upp och inse att det finns fler än en förening i orten

Hej och tack för din synpunkt.

Vi benar ut frågorna en efter en.

Angående straffområdet och lagandet av den läcka som finns så krävs det att å-vattnet är inkopplat. I torsdags installerades ny styrning och filter för att den anläggningen ska kunna leva i många år framöver. Läckan behöver trycksättas för att vi ska kunna lokalisera den och det finns nu möjlighet att göra detta. Reparationen är påbörjad.

Angående ishallen så lägger våra medarbetare i princip ingen tid just nu. Isen körs av på morgonen och efter skolornas användande.

Angående att inte B-planen är kritad så är det på gång. I samverkan med Gauthiod, som önskar nya mått på 9-mannaplanen, så har vi släppt på föreningen på gräs tidigare än beräknat med förbehåll att det inte kommer finnas linjer på alla planer direkt. Sen prioriterades det att få A-plan spelbar till helgen som var, vilket vi tyckte var den mest gynnsamma lösningen. Sportchefen i Gauthiod var mycket nöjd med kvaliteten på planen, samt även att det blev seger.

Gällande frågan om flera föreningar så har vi full koll på det. Vi var bl a samtidigt och hjälpte ridklubben inför deras tävling, med grävarbeten för att få en av deras paddockar i användbart skick.

Det kan säkert upplevas att det läggs mycket tid vid ishallen och det är sant. Dock inte av oss som jobbar i driften utan det projektet byggs av Brixly, alldeles förnämligt också.

Ytterligare 2 omklädningsrum är snart klara och användbara för både fotboll och ishockey, samt ytterligare fler gemensamma ytor. Det bygget möjliggjorde också att vi kunde riva traktorgaraget vid konstgräset och i samband med det övriga byggnader som var i fallfärdigt skick. Det blev riktigt bra att bli av med dom och det höjde totalupplevelsen vid Lunnevi. Vi renoverade samtidigt båda avbytarbåsen till A-plan. Bra utfört av Svenssons Glas och mycket uppskattat av både ledare och spelare.

Just nu så är Gauthiod den förening som får den mesta av tilldelad föreningstid och du som lämnat in synpunkten får mycket gärna kontakta driften för en djupare inblick av vad som görs i kommunen. Våra medarbetare gör en otrolig insats för att föreningslivet ska kunna blomstra varje år.
Hälsningar
Per-Anders Almén, driftchef

220418

Hej!

Ser att cykelvägen till Flakeberg har påbörjats. Den passerar infarten till Kvarnbacken och där har jag några funderingar om.

Har jobbat i Tråvad så jag har svängt in på den vägen till Kvarnbacken i alla år(35) och man måste vara mycket observant vid vänstersväng.

Mötande trafiken kommer fort och om man då ska kontrollera att det inte kommer cyklister på cykelvägen. Skulle det komma så blir det svårt att komma av väg 47.Ännu värre blir det om det är längre ekipage bil+släp eller traktor 🚜 +släp så är risken stor att släpet blir kvar på den mötande vägbanan.

Det har ju varit flera olyckor genom åren tidigare.

Förslag är chikan som gör att cyklister måste stanna eller att cykelvägen flyttas in en bit där den korsar kvarnbacksvägen. Ser att samma problem kan det bli på vägen in till Börjesgården.

Hej och tack för din synpunkt.

Tar med mej din synpunkt till kommunens projektör.

Med vänliga hälsningar

Stefan Tobiasson

Projektledare Teknisk verksamhet

220417

Hej, jag undrar kring Forshallspromenaden. När man kommer från Centrum så går man på vänstersidan över bron som går över Nossan för att sen korsa väg 47. Du måste ju passera den för att komma till promenaden men den är inte uppmärkt som övergångsställe. Det känns väldigt trafikfarligt så undrar vad anledningen är att det inte är uppmärkt? Tror det vart ett övergångsställe där tidigare.

Hej och tack för din synpunkt. Södergatan är trafikverkets väg och varför man valt befintlig lösning har säkert noga utvärderats med hänsyn till oskyddade trafikanter. Det finns ju ett övergångsställe närmare samhället med en skyddande mittrefug. Om några år kommer denna gata att övergå i kommunal ägo och då finns det mer möjligheter att utveckla nya lösningar.
Hälsningar
Per-Anders Almén, driftchef

220415

När ska gatorna sopas klart?

Hej och tack för din synpunkt.
Vi sopar för fullt med våra 2 sopmaskiner. Om planering och maskinerna håller så kommer det vara klart inom 2 veckor.
Hälsningar
Per-Anders Almén, driftchef

220404

BÄTTRE BELYSNING.

På gångvägen mellan ”rondellen” vid bakre entré till Vistegårdens och mot Rönnvägen/Kastanjevägen saknas en belysninspunkt.

Hej och tack för din synpunkt. Vi tar med oss frågan till driften och ser över detta önskemål.
Hälsningar
Per-Anders Almén, driftchef

220402

Det är många som besöker Forshall varje dag. Många tar en promenad förbi fallen och en del tar en fika i parken eller tittar på fåglarna!

Tyvärr finns det ingen toalett där! Det borde det finnas!!

Hej och tack för din synpunkt. Kommunen har identifierat behovet av en toalett i Forshallsområdet och håller på att utreda olika alternativ för att om möjligt hitta en lösning på detta, men inget är klart och beslutat ännu. Fint att du hör av dig för det bekräftar att behovet finns.
Hälsningar,
Sofia Jessen
Utvecklingschef

220326

Hejsan!
Önskar två småbarnsgungor på en o samma lekplats någonstans i byn.
Hälsningar från farmor Susann

Hej och tack för din synpunkt. Vi tar med oss önskemålet om två småbarnsgungor inför nya projekteringar av lekplatser. Oftast så blir det en blandning av gungor men det är inget som säger att det är ett måste. Dock kommer vi inte i närtid sätta upp detta. Hälsa barnbarnen och hoppas att det löser sig ändå med gungandet.
Hälsningar
Per-Anders Almén, driftchef

220322

Vi vill tacka er för att ni handlar och gör det alla önskar göra för de Ukrainska mammorna och barnen. Detta då ni både hämtar hit och tar hand om dessa !!!

Detta är kärlek i praktisk handling !!

Det är mycket stort det ni gör !!

Hej, och tack för det fina berömmet. Detta hade inte varit genomförbart om inte våra kommunala tjänstepersoner, föreningslivet, näringslivet och framför allt våra kommuninvånare hade ställt upp och hjälpt till. Här har Grästorps kommun gått samman för att hjälpa till och jag ska försöka att vidarebefordra ditt beröm.

Med vänliga hälsningar

Maria Toll

1:e vice KSO

Kommunalråd

220308

Varför sätter ni inte fundament till belysning hela vägen? Såg att endast slang för el är nerlagd vid grävning i Flakeberg. Borde vara billigare att sätta ner fundamenten samtidigt som maskin är där än att göra det senare.

Hej och tack för din synpunkt!
I budgeten finns upptaget kostnad för tomrörs förläggning utmed hela sträckan för framtida ev. gatlampor.
I budgeten finns upptaget kostnad för gatlampor från Grästorp utmed GC-vägen fram t.o.m skogen på fastighet Töfta 9:1.
Hälsningar,
Stefan Tobiasson
Projektledare Teknisk verksamhet

220223

Det måste börja skottas tidigare på mornarna. Det är bedrövligt att det skall vara så som det är på vägarna på mornarna när man skall till jobbet. Det är lika illa på cykel och gångbanor som körbanor. Det har vart såhär sedan i måndags. Samt där det skottas måste det grusas/sandas det är rent ut sagt livsfarligt att röra sig ute som det är just nu. Att bara skotta och inte Sanda/grusa funkar inte. Vid övergångsställen måste snövallarna som blir från skottning av körbanorna tas bort då det är väldigt svårt att ta sig igenom där speciellt om man går med barnvagn eller cyklar.

Hej och tack för din synpunkt. Jag svarade nyss på en liknande åsikt, där den personen inte kunde förstå varför vi plogade GC banan till Tre Älgar. Bara som reflexion om att vi har olika åsikter. Prioriteringar är alltid en fråga för diskussion och många kommer ha en åsikt om detta.

04.00 i samband med att det slutade snöa, började vi att snöröja inne i samhället. 5 stora traktorer plus 2 mindre. Prioriteringen är att Skolor och fritidsverksamhet går först, samtidigt så körs Trafikverkets GC banor enligt överenskommelse. Därefter verksamheter som är kopplade på bl a äldrevården och områden däromkring. Övergångsställen handskottas för att få dom så rena som möjligt.

Om du upplever att det är något som inte är snöröjt sen i måndags, precisera gärna vad som inte är enligt dina önskemål så får vi se över detta. Måndagens snöröjning inkl halkbekämpning var helt färdig på tisdag morgon enligt vår uppfattning. Sen måste det alltid bättras i där bl a grus "körs" bort. Även tidpunkterna då vi snöröjer är föremål för åsikter. Några tycker att vi ska börja tidigare så att samhället är snöfritt på morgonen för att kunna åka till jobbet. Några tycker att vi ska börja senare för det väsnas när vi snöröjer. Vi kör ett mellanting på detta, men det är fortfarande så att vi snöröjer inte mitt i ett pågående snöfall om vi måste ploga om en gata en timme senare igen. Dom gångerna vi gör det, så är det i så fall för att hålla samhällsfunktioner igång.

Men som avslutning, vi gör vårt bästa i alla väderlägen. Ibland är det lättare och ibland är det svårare men vädret lever sitt eget liv som gör att vi måste anpassa oss efter det. Det tar inte hänsyn till vad klockan är.
Hälsningar
Per-Anders Almén, driftchef

220223

Tycker det har blivit mycket märkliga prioteringar i denna kommun, en av dessa är hur man väljer att utföra snöröjning.

Inatt har det kommit ca 1,5 DM snö och när man kommer ut på morgonen siktas inte ett spår på gatorna,än mindre någon snöröjning.

När man sen kämpat sej ut till väg 47 är inte heller den röjd men i sann cyckelfrämjande anda så pågår full snöröjning på den nya breda fina cykelvägen mot tre älgar,vart gick det FEL!!!!!!!

Hej och tack för din synpunkt. Prioriteringar är alltid en fråga för diskussion och många kommer ha en åsikt om detta. Den traktorn som snöröjde GC banan ut mot Tre Älgar hade innan det röjt snö vid skolorna, där en annan traktor tog över grusandet. 04.00 i samband med att det slutade snöa, började vi att snöröja inne i samhället. 5 stora traktorer plus 2 mindre. Prioriteringen är att Skolor och fritidsverksamhet går först, samtidigt så körs Trafikverkets GC banor enligt överenskommelse. Däribland GC banan till Tre Älgar. Den är en pendlingscykelväg. Samtidigt röjs övriga GC banor av 2st mindre traktorer, med prioritering Centrala delar av Grästorp samt verksamhet kring äldreboenden. Mindre gator för boende kommer att snöröjas efter detta i tur och ordning.
Även tidpunkterna då vi snöröjer är föremål för åsikter. Några tycker att vi ska börja tidigare så att samhället är snöfritt på morgonen för att kunna åka till jobbet. Några tycker att vi ska börja senare för det väsnas när vi snöröjer. Vi kör ett mellanting på detta, men det är fortfarande så att vi snöröjer inte mitt i ett pågående snöfall om vi måste ploga om en gata en timme senare igen. Dom gångerna vi gör det, så är det i så fall för att hålla samhällsfunktioner igång. Men som avslutning, vi gör vårt bästa i alla väderlägen. Ibland är det lättare och ibland är det svårare.
Hälsningar
Per-Anders Almén, driftchef

220222

Hej! Hur går det med detaljplan för söderskogen? På er hemsida står det under våren 2022. Är det fortfarande aktuellt?

Hej och tack för din synpunkt! Detaljplanen för Söderskogen har tyvärr dragit ut på tidsplanen, då förprojekteringen har tagit längre tid än planerat. Tidsplanen en är även uppdaterad på hemsidan nu. Projekteringen är fortsatt igång och vi hoppas kunna gå ut på samråd innan sommaren.
Med vänlig hälsning
Erica Olson
Samhällsplanerare

220222

Snöskottning

Jag måste lägga in stark kritik till de som underhåller cykel och gångvägar i samhället.

Det är ofta som det tar lång tid innan det ens kommer någon ut för att skotta undan snön, sedan att det ej grusas/sandas på det gör det rent ut sagt farligt. Under gårdagen snöade det under hela dagen och på sen eftermiddag vid 17 tiden var det knappt skottat någonstans. Under natten frös allt på som antingen var slask eller skottat under gårdagskvällen. Det resulterade i att nu på morgonen var det rena isbanan på varenda gång och cykelbana från ena änden av samhället via skolan till andra änden. Det var alltså inte sandat eller grusat på ett enda ställe. Jag tycker att det är bedrövligt att det skall behöva vara såhär och det är inte enda tillfället som det är såhär heller.

Hej,

tack för din synpunkt.

Vi började snöröja vid 15.30 under gårdagen. Innan det så var det för lite snö som lagt sig för att det ens ska vara någon ide att börja ploga. Kommunen har en policy som är antagen att vi ska snöröja vid 4 cm snödjup på trafikverkets cykelvägar och vid 6 cm på kommunens gator, Parkeringar och Cykelvägar. Vi började snöröja betydligt tidigare än dessa djup, då det skulle frysa till under kvällen. Hela samhället inklusive ytterområden var snöröjt 21.30 igår kväll. Grusningen började vi med 04.30 i morses och var helt klara vid 08.00 nu på morgonen.

Svårigheten med att det på 1 timme går från att det är vatten/slask/snö till is är att hinna få ner grus på vägbanan, samt att det kommer bli halt oavsett då temperaturen snabbt växlar från plus till minus fram och tillbaka.

Du får gärna återkomma med mer exakta detaljer om det är så att vi missat att ploga eller halkbekämpa någon del i samhället.

Det kan även nämnas att fastighetsägarna har eget ansvar att snöröja utanför "sitt" där många av kommunens invånare både går och cyklar. Det är lätt att glömma detta.

Hälsingar

Per-Anders Almén, driftchef

20220219

Hej! Jag bor på Bengt Olovsgatan och tycker att gatorna och trottoarerna här är riktigt dåliga och behöver läggas om, vägarna är fyllda av stora vattenpölar när det regnar och trottoarerna söndriga.

Hej,

Tack för din synpunkt!

Vi håller på att systematiskt åtgärda gator i Grästorp tätort baserat på underlag som Sweco tagit fram. Just Bengt Olovsgatan är en av gatorna som tillhör kategorin "röda", dvs den behöver åtgärdas. Politikerna har beviljat anslag till större åtgärder samt underhåll, vilket är jättebra och möjliggör insatser för vårt gatunät. Sen kommer vi att se över hela ert område i samband med färdigställandet av Lilla Bergaparken och Fribergsgatan, samt att vi behöver ett ok att VA ledningarna är tillräckligt bra så att vi slipper gräva upp ev nylagd asfalt.

Hälsningar

Per-Anders Almén, driftchef

20220217

Jag efterlyste grusning på resten av lunnevispåret.Skulle även önska att informationstavlorna blir färdiga.Gapar tomma,tråkiga,har varit sådana väldigt länge. Gör färdigt arbeten som är påbörjade!!!!!!

Hej och tack för din synpunkt. Resten av lunnevispåret, dvs Lilla Skubbet, kommer inte grusas på samma sätt som Stora Skubbet. Det förs i dialog med en löpargrupp som är aktiva i kommunen. Allt för att få önskemål från en bred grupp invånare tillfredsställda. Under våren kommer 2 st informationstavlor samt 2 st uteombytesplatser att sättas upp i anslutning till Skubbet.
Hälsningar
Per-Anders Almén
driftschef

20220211

Besökte häromdagen Lunnevibadet mitt på dagen. Badet är numera fantastiskt fint och det är prydligt i ordning därinne i hallen.

Men städningen i duscharna var under all kritik. Det låg mängder av gammalt hår på golvbrunnarna. Hyllorna att ställa t.ex. schampot på var skitiga! Även i omklädningsdelen var det fullt med damm på golvbrunnen. (Jag kom strax efter att de öppnat för dagen.) Dessutom är det i omklädningsrummet/duschen fortfarande väldigt halt när golvet är vått.

Hej och tack för din synpunkt.

Tack för att du meddelar. Jag har tagit upp detta med badpersonalen och det ska såklart inte vara så. Vid detta tillfälle hade en miss i kommunikationen skett samtidigt som vi hade sjukfrånvaro.

Hör gärna av dig igen om det sker fler gånger. Verkligen inte ok.

Hyllorna för schampo vill vi byta ut för dom går dessvärre inte att få rena. Så det tar jag upp med kommunens fastighetschef//

Tack igen!

Hälsningar

Mona Wesslen, kultur- och fritidschef.

20220210

Adress för anmälan till socialtjänst borde finnas mer synligt skrivet på webbsidan, som det ser ut just nu är det svårt att se.

Hej och tack för din synpunkt! Vi ser över hur vi kan tydliggöra information om hur man skickar in en anmälan.
Med vänliga hälsningar
Marie Jarnelid Socialt ansvarig samordnare SAS / Utvecklingschef

20220123

Hej varför är det inte pålagt " brunt" grus på hela lunnevispåret????

Hej och tack för din synpunkt! Vi håller på med ett test av nytt grus och det är lagt över "stora" skubbet och den sidan av "Nossebrovägen". På andra sidan (Lilla Skubbet) så finns önskemål om att försöka behålla ett underlag av nuvarande lösning.
Hälsningar
Per-Anders Almén
driftschef

20220120

Jag tycker att mellanstadiet och högstadiet borde ha separata skolgårdar. Låt barnen vara barn så länge de kan. Många mellanstadieelever slutar leka på rasterna för att inte verka barnsliga inför de äldre eleverna. Samtidigt mår barnen bra av att röra på sig mellan lektionerna. För många elever blir det också en otrygghetskänsla. Det är stor skillnad mellan att vara 10 år och precis börjat mellanstadiet och en elev som är 16 och gör sista året i grundskolan. Ugglans gamla uteplats ligger idag orörd och ligger nära Nya central. Kan den inte bli en ny skolgård?

Hej och tack för din synpunkt. Grundskolan i Grästorp har två skolenheter, Lunneviskolan för förskoleklass - årskurs 3 och Nya Centralskolan för årkurs 4 - 9. Båda skolorna har tillgång till utemiljöer som är väl tilltagna när det gäller yta samt tillgång till varierade aktiviteter. På Nya Centralskolan, där årskurs 4-9 går, är utemiljöerna placerade på båda sidor om skolbyggnaden med tillgång till flertal aktiviteter för eleverna. Eleverna i samtliga årskurser har varit delaktiga i utformandet av utemiljöerna i syfte att möta behov av aktiviteter i alla åldrar. Bildningsverksamheten står för en hälsofrämjande skola där hälsa och lärande går hand i hand med såväl allsidiga aktiviteter och att främja leken för barns utveckling som att utveckla trygga lärmiljöer för alla elever. Ett sådant främjande arbete pågår varje dag i våra skolor. Om vi har elever som upplever otrygghet i någon del under skoldagen så hoppas vi att det framkommer till elevens lärare så att vi på så sätt kan inleda det förebyggande och åtgärdande arbete som krävs för att komma till rätta med detta. Vi kommer att ta med dina synpunkter i vårt fortsatta arbete med hälsofrämjande och trygga lärmiljöer för varje elev.
Hälsningar,
Eva Dahl
Skolchef

20220105

På Brännebackaområdet finns idag en ”papperskorg” vid lekplatsen. Olämpligt att slänga hundbajs där. Sätt i stället upp en ny hundlatrin på Brännebackasidan utmed gångvägen i närheten av brofästet. Alla hundägare passerar inte över bron. Då servar en ny latrin Brännebacka åt båda håll sett från brofästet.

Hej!
Tack för din synpunkt. Vi har tagit emot ditt förslag på en ny hundlatrin och kommer att se över möjligheten till detta.
Hälsningar
Per-Anders Almén
driftschef

20220120

Hej! Av infon på hemsidan framgår att det är öppet i badhuset för allmänheten kl 13-16 måndag- torsdag. Samtidigt framgår att det är öppet för motionssim 13- 19.30 måndag - torsdag.

Skillnad " allmänhet " / "motionssimmare"?

Hej och tack för din synpunkt!

Det är öppet bägge tiderna för motionssim, dvs motionsbanorna finns alltid tillgängliga, men under allmänhetens bad är det fler barnfamiljer som badar och då finns risk för mer stoj. Vill man endast simma när det är lugnt så kan man välja då det inte är för allmänheten.

Hälsningar

Mona Vesslén Almqvist

kultur- och fritidschef

20220117

En positiv synpunkt:

Såg ett nedfallet träd över gång och cykelbanan längs Nossan.

Ringde kommun-växeln och blev kopplad till Park, tror hon som svarade hette Jenny.

Förklarade läget och avslutade samtalet 1520. 1550 var trädet fixat. Bra jobbat!!

Hej

Tack för din synpunkt.

Jag ska framföra detta till våra medledare att du är nöjd med deras insats!

Hälsningar

Per-Anders Almén

driftschef

20220119

Hej !

Vi på inägan undrar när skogen på österbergskulle ska gallras, ni på kommunen har lovat att det ska göras i fem års tid, det är väl dags nu.

Hej

Tack för din synpunkt

Gallringen ligger på Sydved att utföra och vi stöter på om detta ett par ggr per år. Det är olika förklaringar till varför det ej görs och jag lovar att stöta på dem igen. Vi är också intresserade av att det som beställdes för flera år sedan blir utfört.

Jag svarade på en likadan synpunkt förra vintern och då var svaret att det skulle ske i maj 2021, men det var fortfarande påverkat av granbarkborrar.

Hälsningar

Per-Anders Almén,

driftschef

20220107

Det står på minst ett ställe att man kan få hjälp av kommunen om man har ett handikapp. Det borde väl ändå stå funktionsnedsättning?

Hej,

Jag har tagit emot din synpunkt gällande att det på kommunens hemsida används ordet handikapp. Vi tar gärna emot mer information från dig om ställen på hemsidan där du sett att det står handikapp.

Socialstyrelsen i Sverige rekommenderar att man inte längre använder ordet "handikapp". I stället ska vi i svenskan använda "funktionsnedsättning" då vi talar om nedsättningen i funktionsförmågan och "funktionshinder" då vi talar om hur det påverkar förhållandet till omgivningen

Jag har kollat på en sida där jag är redaktör https://www.grastorp.se/omsorg-och-stod/funktionsnedsattning.html Länk till annan webbplats. och där används termen funktionsnedsättning. Jag kommer att ta hjälp av våra kommunikatörer för att se om det finns en sökfunktion så vi lätt kan hitta alla ställen där det står handikapp och byta det till funktionsnedsättning.

Med vänliga hälsningar

Marie Jarnelid Socialt ansvarig samordnare SAS / Utvecklingschef

20220112

Förslag att grusa upp el göra något bättre runt Lunnevads skolan så barnen inte går i lera.

Hej!
Tack för din synpunkt och omtanken om våra elever och skolan. Lunneviskolans skolgård består till stora delar av vegetation, gräs, buskar och även rabatter. En skolgård som inger många olika möjligheter till lek av olika slag för våra elever och alla område på gården är tillåtna för lek. Vid vintrar som denna med milt väder så blir miljön lerig och smutsig på många sätt och slits hårt av lågstadiebarns fötter, men vi som arbetar på skolan vet att växtligheten återhämtar sig och vi får åter grönskan när våren kommer och ser i nuläget inget behov av någon förändring av markområdet.
Mvh,
Anette Nilsson
Rektor Lunneviskolan

20220111

Var anmäler man att glascontainerna vid Hyringa Längnums bygdegård är överfulla. Har så varit i flera månader. Finns inget telefonnummer angett på containrarna.

Hej!
Tack för din synpunkt. Jag har kontaktat AME, som har ett tillsynsansvar för Återvinningsstationerna i Grästorps Kommun, och dom säger att denna glasinsamling inte ligger med i vårt uppdrag som vi utför åt FTI. Men om du kontaktar FTI så är id:t på stationen 16873. Det finns även ett telefonnummer 0200-880311 att ringa och anmäla att det är fullt.
Hälsningar,
Per-Anders Almén
Driftchef

20220109

Hej bor på Ågatan. Gatubelysning utanför vårat och på flera till ställen är ej i funktion. Vad är det som är fel på gatubelysningen? Känns inte så bra att det är så mörk har varit det ganska länge nu. Hoppas ni löser det snart.

Hej!
Tack för din synpunkt. Vi håller på och felsöker. Troligtvis är felet utmed Tengenepromenaden och vi har kopplat bort den delen. Tyvärr medför ju detta att det är mörkt utmed å-kanten. På plussidan så innebär det att vi har belysning i bostadsområdena. Vi fortsätter att felsöka och hoppas laga felet så fort som möjligt.
Hälsningar,
Per-Anders Almén
Driftchef

20220109

Hej på er!

Jag har tänkt på en sak under lång tid.

Jag skulle önska att få en klocka på Kulturhusets kortsida, den som är emot järnvägen.

En stor klocka, ljus finns ju redan.

Hej!
Tack för din synpunkt gällande klocka på kulturhuset.

Vi kommer titta på ärendet under 2022 då vi har fått flera önskemål om detta och jag håller fullständigt med om att det hade varit fint.

Åter igen tackar jag för ditt önskemål och att du använder synpunktshanteraren.

Önskar dig en fin dag.
Hälsningar,
Bill Sjögren
Fastighetschef