Dela sidan på sociala medier

El och energi

Foto av gatlampa.

Tillgång till el och energi är viktigt för att samhället ska fungera. Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Det finns risk för att elen inte kommer att räcka under vissa timmar i vinter.

Grästorps kommun arbetar med el- och energiförsörjning på flera olika sätt. Här kan du läsa mer om vårt arbete, vad vi gör för att minska el- och energiförbrukningen men också tips på vad du kan göra för att påverka din el- och energiförbrukning.

Vad gör Grästorps kommun?

Grästorps kommun inventerar kommunala verksamheters elförbrukning och analyserar vilka ej samhällsviktiga verksamheter som eventuellt kan regleras eller stängas ner i syfte att minska elförbrukningen i kommunen.

Exempel på åtgärder som kommunen ser över:

  • Sänka innetemperaturen i kommunens fastigheter
  • Optimera tidsstyrningen av ventilationen i kommunens fastigheter
  • Se över tidsstyrningen för gatubelysningen
  • Byta fler gatuarmaturer till LED
  • Begränsa antalet timmar som bastun på Lunnevibadet är påslagen

Kartläggningen av elförbrukningen är också en del i ett större arbete kring att säkra reservkraft.

Hur förbereder sig Grästorps kommun för eventuell effektbrist?

Svenska kraftnät har meddelat Länk till annan webbplats. att risken för bortkoppling av el till följd av effektbrist i vinter har ökat. Därför arbetar Grästorps kommun med det som kallas Styrel. Styrel är Energimyndighetens planeringsprocess för att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare när användare måste kopplas bort på grund av eleffektbrist.

Inom Styrel finns in prioriteringsklassificering som Grästorps kommun följer. Elanvändare som prioriteras högst har betydelse för människors liv, hälsa och för att samhället ska fungera. Det kan till exempel vara sjukhus, äldreboenden, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning och telekommunikationer.

Du kan läsa mer om Styrel på Energimyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.

Du kan läsa frågor och svar om frånkoppling här.

Svenska kraftnät: såhär fungerar frånkoppling om elen inte räcker till Länk till annan webbplats.

Vad kan vi hjälpas åt med?

Mycket kunskap och tips om hur du kan spara el och energi i ditt hushåll finns på Energimyndighetens hemsida. Med anledning av den ansträngda energisituationen i Sverige och Europa har de också lanserat kampanjen ”Varje kWh räknas” Länk till annan webbplats. och nedanstående lista som innehåller många olika förslag på vad vi tillsammans kan göra för att minska energiförbrukningen.

Använd el vid rätt tid på dygnet
Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.

Sänk värmen inomhus – speciellt om du har elvärme
Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.

Använd mindre varmvatten
Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan du dessutom minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent

Stäng av apparater och släck lamporna
Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.

Täta ditt hus
Upp till en tredjedel av en villas värme läcker ut genom fönster och dörrar, som enkelt kan tätas till låg kostnad. Planerar du att renovera – passa på att exempelvis tilläggsisolera.

Optimera värmekurvan
Med ett vätskeburet system kan du optimera värmekurvan i reglercentralen eller direkt på värmepumpen. Sätt alla termostater på elementen på max. Sänk värmekurvan stegvis och när man har hittat sin måltemperatur i rummet kan man fortsatt ha samtliga radiatorer på max. I rum där man ej behöver ha lika varmt kan man sänka termostaten stegvis men stäng inte termostaten fullt ut.

Tänk efter vad du använder el till
Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

Opartisk energirådgivning

Grästorps kommun har tillsammans med Essunga, Grästorp, Vara, Götene, Skara och Lidköping en gemensam klimatrådgivning som erbjuder företag, organisationer och privatpersoner vägledning, stöd och råd för att minska energianvändningen och klimatpåverkan. Rådgivningen finansieras av Energimyndigheten. Energi- och klimatrådgivarna ger dig råd Länk till annan webbplats. och idéer om lämpliga åtgärder och genom sin kunskap inom energi- och klimatområdet. Beslut om val av energislag och åtgärd är alltid ditt eget.

Den kommunala energirådgivningen har till uppgift att ge opartisk och kostnadsfri rådgivning till privatpersoner, företag och organisationer. De kan ge dig råd om:

  • Energieffektivisering och förnybar energi i bostäder och lokaler
  • Solceller och energilagring
  • Elfordon och laddning
  • Klimatsmarta val i vardagen
  • Stöd och bidrag till energi- och klimatåtgärder

Just nu är det högt tryck på energi- och klimatrådgivningen. Därför kan svarstiderna vara lite längre än vanligt. Vi svarar i turordning på inkommande ärende.

Energi- och klimatrådgivningen
Telefon 0511-320 00
E-post: ekr@skara.se

Här kan du läsa mer om vår energirådgivning.

Vilket ansvar har Grästorps kommun för el- och energiförsörjning gentemot kommuninvånarna?

Krisinformations hemsida om Samhällets ansvar vid strömavbrott Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om vilket ansvar samhället har i samband med strömavbrott.

Kommunen har dock i varje läge, inte bara strömavbrott, ett yttersta ansvar för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver, om inte ansvaret ligger på någon annan. Det följer av 2 kap 1 § Socialtjänstlagen. Vid ett längre strömavbrott har vi som kommun skyldighet att hålla igång exempelvis äldreboenden och förskolor, se till att det går att hämta dricksvatten och se till att inte någon fryser ihjäl. Kommunen har däremot inte ansvar för att se till att elen kommer tillbaka i elnätet, eftersom det är elnätsföretagen som har ansvar för att elen kommer tillbaka.