Dela sidan på sociala medier

Hemtjänst

Om du är äldre och har svårt att klara av vardagen utan hjälp kan det vara aktuellt med hemtjänst.

Vad innebär hemtjänst?

Att du kan få stöd och hjälp med det du inte själv kan klara av i vardagen.

Vem kan få hemtjänst?

Den som har ett behov och har fått ett biståndsbeslut har rätt till hemtjänst.

Hur går det till?

Om du är i behov av hemtjänst kontaktar du socialsekreterare för att ansöka om stöd.

Vad kan du förvänta dig av hemtjänsten?

Trygghet – Du kan alltid få kontakt med hemtjänstens personal. Tillit – Vi ringer alltid om vi blir mer än 30 minuter försenade. Välbefinnande – Vi tar alltid hänsyn till hur du vill ha hjälpen utformad.

Valfrihet inom hemtjänst

Grästorps kommun tillämpar valfrihet inom hemtjänsten. Det innebär att du som har beviljats hemtjänst ska kunna välja om kommunen eller ett privat företag ska utföra de serviceinsatser som du beviljats. I dagsläget har ingen extern utförare ansökt och blivit godkänd som utförare av hemtjänst.

Varför finns lagen om valfrihet inom hemtjänst?

Lagen om valfrihetssystem är en frivillig lag som Grästorps kommun har valt att tillämpa för att konkurrensutsätta den egna verksamheten och få in fler utförare. Syftet är att öka valfriheten, delaktigheten och inflytandet för dig som beviljats hemtjänst.

Du väljer om du vill

Du som har beviljats hemtjänst och serviceinsatser väljer vem som ska utföra insatserna. Du kan ta hjälp av en anhörig eller någon annan om du har svårt att välja själv.

Din socialsekreterare/biståndshandläggare kan också stödja och vägleda i valsituationen, men får inte välja åt dig.

Ditt val av utförare behöver inte gälla alla insatser du har beviljats, du kan alltså välja olika utförare till olika insatser. Du behöver inte göra ett aktivt val av utförare.

Blankett för val av eller byte av utförare Pdf, 74.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du ångrar dig

Är du inte nöjd med din hemtjänst ska du inte tveka att framföra kritiken till din utförare. Bestämmer du dig för att byta utförare kontaktar du din socialsekreterare
/biståndshandläggare.

Omfattning

Du kan välja utförare för:

  • Serviceinsatser (till exempel städ, tvätt och inköp)
  • Enligt valfrihetssystemet ska serviceinsatser erbjudas mellan klockan 08.00 till 16.00.

Övriga hemtjänstinsatser som du beviljas kommer att utföras av hemtjänstpersonal anställd av Grästorps kommun.

Vem får erbjuda hemtjänst?

De företag och organisationer som utför hemtjänst är godkända av Grästorps kommun. För att bli godkänd måste utföraren uppfylla de villkor som kommunen fastställt. För mer information, vänd dig till din socialsekreterare/biståndshandläggare.

Blir det dyrare nu?

Nej. Din egenavgift för hemtjänsten påverkas inte av vilken utförare du väljer. Och räkningen för egenavgiften kommer alltid från kommunen, även om insatserna utförs av en privat aktör.

Övriga tjänster

Vissa privata utförare erbjuder tilläggstjänster utöver de insatser du kan få beslut av från biståndshandläggare. Det kan till exempel vara gräsklippning eller storstädning. Utföraren tar då ut en extra kostnad som du betalar direkt till utföraren.

För ytterligare information om tilläggstjänster kontaktar du den aktuella utföraren.

Vart vänder jag mig?

Under Kontakt hittar du telefonnummer och mejladresser.