Dela sidan på sociala medier

Avgifter för vård, omsorg och kost i Grästorps kommun 2022

Här finns en förteckning över avgifterna för vård, omsorg och kost i Grästorps kommun. Längst ner på sidan finns informationen som pdf.

Skriv tabellbeskrivning här

Insats

Kostnad per månad

Trygghetslarm

275 kr, extra larmknapp 100 kr/mån

GPS-larm

Enbart GPS-larm 275 kr. Som komplettering till trygghetslarm 100 kr

Hemtjänst 1-10 timmar/månad

868 kr, 40% av maxtaxan

Hemtjänst 11-30 timmar/månad

1519 kr, 70% av maxtaxan

Hemtjänst 31 < timmar/månad

2170 kr, 100% av maxtaxan


Dagens lunch, hemleverans

71 kr/portion

Dagverksamhet, lunch

71 kr/portion

Dagverksamhet resor

25 kr/enkelresa
(40 % av 63 kr/enkelresa enligt gällande färdtjänsttaxan 20220401)

Hälso- och sjukvårdsinsatser

500 kr

Influensavaccination

Avgiften följer belopp som fastställs av Västra Götalandsregionen för varje ny säsong

Palliativ vård i hemmet, hälso- och sjukvård

500 kr

Palliativ vård i hemmet, omvårdnad

72 kr/dygn (2170 kr/månad)

Korttid-/växelvård, palliativ vård på Passagen

hyra 130 kr/dygn

mat 133 kr/dygn

omvårdnad 72 kr/dygn (2170 kr/månad)

Trygghetsplats

hyra 130 kr/dygn
mat 133 kr/dygn

Växelvård, dagtid

hyra 80 kr/dag

mat 71 kr/dag

Särskilt boende,

hyra Åsevi


hyra Vistegården


två alternativ beroende på lägenhetens storlek (m2): 5842, 6214 kr/månad)

tre alternativ beroende på lägenhetens storlek (m2): 6344, 6842 och 7117 kr/månad

Särskilt boende,
övrigt

omvårdnad 2170 kr/månad

mat 3990 kr/månad

Särskilt boende, hyra Smultronvägen 20

5801 kr

Daglig verksamhet lunch

52 kr/portion

Hur avgifterna debiteras

Avgifter debiteras från och med den dag då insatsen är verkställd till och med sista dag för verkställighet.

Hyreskontrakt för särskilt boende upprättas från den dagen då lägenheten är tillgänglig för inflyttning. Hyra debiteras från inflyttningsdag till och med den dag då lägenheten är slutstädad.

Information angående förändring av maxtaxan

Avgiften för larm, hemtjänst, omvårdnad i ordinärt eller särskilt boende och kommunal hälso-och sjukvård, ingår i den så kallade maxtaxan. Regeringen har beslutat att prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr.

2022-01-01 –2022-12-31 får maxtaxan uppgå till högst en tolftedel av 0, 5392 procent av prisbasbeloppet. Det innebär att maxtaxan för 2022 får uppgå till högst 2170 kr/mån, vilket blir 72 kr/dygn.