Dela sidan på sociala medier

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Kommunen har ett ansvar att hålla sig informerad om hur ungdomar i kommunen är sysselsatta. Detta gäller ungdomar som har gått ut grundskolan, men som inte fyllt tjugo år och inte genomför eller fullföljer utbildning på gymnasieskola eller motsvarande.

I dessa fall har kommunen ett ansvar att erbjuda lämpliga individuella åtgärder, som i första hand ska syfta till att motivera till att påbörja eller återuppta en utbildning.

Om en elev inte fått slutbetyg från gymnasieskolan eller om ungdomen inte är inskriven på någon skola eller har någon annan sysselsättning så blir den kontaktad av aktivitetsansvarig. Aktivitetsansvaret i Grästorps kommun är organiserat under Arbetsmarknadsenheten (AME). Vi finns för ungdomar mellan 16-20 år som just nu inte går på gymnasiet eller avslutat gymnasiet utan slutbetyg.

Kommunen ska också föra ett register över de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret.

Läs lagtext om kommunens ansvar. Länk till annan webbplats.