Dela sidan på sociala medier

Bli familjehem

Här finns information om hur det fungerar att vara familjehem i Grästorps kommun, vad som krävs av din familj och hur ersättningen ser ut.

Ett familjehem är en helt vanlig familj. Om man är gift, sammanboende eller ensamstående är inte avgörande. Vad som däremot är viktigt är att familjen har en personlig trygghet och stabil situation.

Att familjen har tid och ork för ytterligare en familjemedlem och sist men inte minst förståelse för hur barn och unga kan ha det idag, är viktigt.

Erfarenhet

Du behöver inte vara någon slags expert, men det är bra om du har erfarenhet av barn och barns utveckling – av egna barn eller genom arbete med barn. Varje barn är unikt och har sina speciella behov och förutsättningar, liksom att varje familjehem är unikt.

Att förutse i detalj vad det skulle innebära för dig och din familj om ni tar emot ett barn är därför omöjligt.

Vad vi däremot vet är att ett familjehemsuppdrag i de flesta fall innebär en del slit och jobb men att du som familjehem också kan räkna med att få mycket tillbaka i form av kärlek, glädje, nya kunskaper och stimulans.

Samarbete

Som familjehemsföräldrar är du en del i ett team kring ett placerat barn och har i de flesta fall många samarbetspartners; barnens föräldrar och släktingar, handläggare på socialtjänsten och ibland på barnpsykiatrisk mottagning samt lärare och personal på skola och inom barnomsorgen.

En viktig uppgift för familjehemsföräldrarna är att stödja barnets relation till sin biologiska familj. För barnet är det oerhört viktigt att kontakten med ursprungsfamiljen kan upprätthållas och ibland kan denna kontakt vara avgörande för om en placering går bra.

Familjehemmen behöver för uppdraget handledning och stöd samt erbjuds utbildning såsom temadagar med föreläsningar.

Ersättning

Som familjehem får du ekonomisk ersättning. Den består av en omkostnadsdel som ersätter familjehemmets utgifter för barnen, som mat, bostad kläder, fickpengar, resor, och liknande, och en arvodesdel – vilket är den delen som utgör ersättning för uppdraget.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, lämnar rekommendationer för familjehemsersättningar som är uppdelad i olika ersättningsnivåer. Nivån på de olika delarna bestäms i det enskilda fallet utifrån barnets ålder och vårdbehov.

Var hittar jag mer information om att vara familjehem?

Socialstyrelsen har tagit fram bra information vad det innebära att göra en insats, se informationslänken nedan.

Är du och din familj intresserad av att bli familjehem?

Kontakta 1:e socialsekreterare på Myndighetsenheten för att få mer information eller att lämna en intresseanmälan, kontaktuppgifter finns under kontakt ovan.

När du anmält intresse av att bli familjehem påbörjas en familjehemsutredning. Den kan göras på lite olika sätt men omfattar flera hembesök, intervju och kontroll i offentliga register. Allt sammanfattas sedan i en skriftlig utredning som du får. Innan ett barn kan placeras hos dig och din familj måste socialnämnden fatta ett beslut. Som grund för beslutet läggs familjehemsutredningen, socialtjänstens utredning om barnets vårdbehov tillsammans med en bedömning om dig och din familjs möjligheter att tillgodose det aktuella barnets behov.