Dela sidan på sociala medier

Bli kontaktperson/kontaktfamilj

Vill du hjälpa barn, ungdomar eller vuxna så att de får möjlighet att ta till vara på sina resurser på ett bättre sätt och bli mer delaktiga i samhället? Då kan du bli kontaktperson eller kontaktfamilj i Grästorp.

Att vara kontaktperson eller kontaktfamilj är ett arvoderat uppdrag inom kommunens socialtjänst. Det innebär att du får betalt för att stötta en medmänniska.

Vad gör jag som kontaktperson?

Det finns olika typer av uppdrag:

  • Du träffar ungdomar som av olika anledningar behöver stöd.
  • Viktiga uppgifter för dig som kontaktperson blir att skapa förtroende och visa på alternativa förhållningssätt och aktiviteter.
  • Omfattningen kan variera beroende på hur behovet ser ut, vanligtvis en kväll per vecka.

Du kan också träffa funktionshindrade ungdomar och vuxna som behöver bryta sin isolering och få en rikare fritid. Vad ni gör tillsammans beror på vad du gemensamt med personen som behöver ditt stöd kommer fram till, allt efter intressen och önskemål.

Det kan vara att fika, promenera, gå på bio, fotboll, dans eller liknande.

Omfattningen är oftast ett par träffar i månaden.

Vad gör vi som kontaktfamilj?

Din familj tar emot barn i ert hem en eller två helger per månaden. Barnen behöver av olika skäl komma till en annan familj.

Din familj kan också ta emot funktionshindrade barn och ungdomar vars föräldrar behöver avlastning. Omfattningen är då oftast en helg i månaden

Vad krävs för att bli kontaktperson eller kontaktfamilj?

  • Att du tycker om och har tid att vara tillsammans med andra människor
  • Att du är intresserad av hur andra har det
  • Att du i övrigt har en trygg och stabil livssituation

Det är socialtjänsten som tillsätter kontaktpersoner/kontaktfamiljer.

Uppdragen styrs av två olika lagar: Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ( LSS). Innan du får uppdraget görs en utredning. Socialtjänsten begär utdrag ur register hos Kronofogdemyndigheten, Rikspolisstyrelsen och socialnämnden.

Du får också träffa familjehemssekreterarenför en personlig intervju. Om du ska ta emot barn i ditt hem görs även hembesök.

Att arbeta tillsammans

När du blivit godkänd som uppdragstagare får du träffa den eller de som behöver ditt stöd och prova om kontakten känns bra. Om det inte är några problem skrivs ett avtal som bland annat innehåller uppdragets längd och hur mycket tid som du bör räkna med att lägga ner.

Du får också en beskrivning av innehållet i uppdraget. Avtalen kan förlängas eller på annat sätt förändras om någon av parterna vill det.

Ersättning

Att vara kontaktperson eller kontaktfamilj innebär inte att du blir anställd utan att du får ett uppdrag från socialtjänsten. För ditt uppdrag får du ersättning i form av en arvodesdel och en omkostnadsdel per månad.

Arvodet är beskattningsbart och baseras på den tid och den svårighetsgrad som uppdraget innebär. Omkostnaden är skattefri och ska täcka dina kostnader i samband med uppdraget.

Är du och din familj intresserad?

Eller vill du bara veta lite mer än vad du kunnat läsa här, är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

Broschyr kontaktperson Pdf, 37.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Broschyr kontaktfamilj Pdf, 25.1 kB.

E-tjänst för tidrapportering

Du som är kontaktperson kan med hjälp av denna tjänst tidsrapportera dina utförda uppdrag. För att kunna använda tjänsten krävs att du har en e-legitimation. Mer information finns i e-tjänsten Tidsrapportering - Kontaktperson Länk till annan webbplats..