Dela sidan på sociala medier

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet i Grästorp är ett samverkansorgan mellan hälso- och sjukvårdsnämnden i Östra Skaraborg och Grästorps kommun. Folkhälsorådet har sammanträde tre till fyra gånger per år.

Folkhälsorådet tar fram förslag på målområden som spänner över både kommunal och regional verksamhet. Utgångspunkten skall vara befolkningsinriktat och utifrån de behovs som finns.

Rådet ska utgöra ett stöd för de verksamheter som aktivt arbetar för att förbättra hälsoläget i Grästorps kommun.

Folkhälsorådet utgörs av:

Politiker

 • Två ledamöter från Hälso- och sjukvårdsnämnden i Östra Skaraborg
 • Ordförande (KSO), vice ordförande, samt två ledamöter från Kommunstyrelsen

Tjänstepersoner

 • Chef för Capio vårdcentral i Grästorp
 • Chef för Folktandvården i Grästorp
 • Kommundirektör
 • Chef för social verksamhet
 • Chef för samhällsbyggnadsverksamhet
 • Chef för bildningsverksamhet
 • Kvalitetschef/chef för allmän verksamhet
 • Folkhälsoplanerare (Västra Götalandsregionen)
 • Adjungerande verksamhetschef för Folkhälsoenheten Skaraborg