Dela sidan på sociala medier

Avgifter inom funktionsnedsättning

Vissa insatser och tjänster inom området funktionsnedsättning är avgiftbelagda.

För boende i bostad med särskild service tas en hyra ut enligt hyresavtal. I övrigt betalas avgift för lunch på daglig verksamhet/sysselsättning samt en egenavgift för arbetsresor till och från daglig verksamhet.

Vid placering på HVB-hem tas en egenavgift ut för mat och hyra.