Dela sidan på sociala medier

eHälsa

Syftet med eHälsa är att skapa och förstärka samarbetet mellan kommunerna, och mellan kommunerna och landstingen, när det gäller IT-användning och utveckling i vård och omsorg.

Den kommunala eHälsan syftar till att uppnå:

  • ökad delaktighet och ökat medbestämmande
  • effektivisering av den administrativa processen (för invånare såväl som medarbetare)
  • minskad administration (ger mer tid till vårdarbetet)
  • bättre kvalitetsuppföljning
  • ökat erfarenhetsutbyte
  • ökad samverkan kring IT-stöd av gemensamt