Dela sidan på sociala medier

Ensamkommande flyktingbarn

Kommunen har det yttersta ansvaret för att vuxna, barn och ungdomar som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innefattar självklart också ensamkommande flyktingbarn, som ska kunna få del av de stödinsatser som socialtjänsten kan erbjuda samt samma möjlighet till skolgång som andra barn i Sverige.

Samma regler ska gälla för samtliga barn som vistas i Sverige.

Socialtjänstens ansvar

Socialtjänsten ska utreda de ensamkommande barnens behov av stöd, placeringsform och andra insatser. Ensamkommande barns behov ska utredas, och insatser ska följas upp, som för andra barn. Socialnämnden har möjlighet att få ersättning från Migrationsverket för insatser upp till 21 år.

  • Socialtjänsten har ansvar för att ansöka om särskilt förordnad vårdnadshavare när barnet fått uppehållstillstånd.
  • Socialtjänsten har ansvar för att se till att barnet får en skolgång. Alla barn i Sverige, även ensamkommande, har rätt att gå i skolan.

Det är socialsekreterare som sköter utredningar, etc.

Boenden i Grästorp

Grästorps kommun tar emot ensamkommande barn enligt ett avtal med Migrationsverket.

Sedan sommaren 2015 driver kommunen boenden i egen regi och barnen tas emot i Grästorp. Barn som hänvisades till Grästorp innan sommaren 2015 är placerade i olika boendeformer på andra orter i Sverige.

Från det att Migrationsverket meddelar att ett barn är på väg till kommunen har man två dygn på sig att ordna en boendeplats.