Dela sidan på sociala medier

Kvalitetsgarantier

Det sociala utskottet i Grästorps kommun har tagit fram kvalitetsgarantier som anger en lägsta nivå i servicen till kommunmedborgarna på några utvalda områden.

Kvalitetsgarantierna 2020 innebär att:

  • Vi garanterar att när du tackat ja till erbjudande om genomförandeplan görs denna tillsammans med dig inom 30 dagar. Planen följs upp inom tre månader och därefter minst en gång per år.
  • Vi garanterar att du vid kontakt med socialsekreterare erbjuds en besökstid inom tio arbetsdagar.
  • Vi garanterar att du får god vård och omsorg utformad i nära dialog med dig och dina närstående i syfte att ge dig bästa möjliga kvalitet vid livets slut.