Dela sidan på sociala medier

Modellkommun Digitalisering

Grästorp kommun är utsedd av Sveriges kommuner och Regioner (SKR) till modellkommun för äldreomsorgens digitalisering. Sammanlagt är 10 kommuner i Sverige modellkommuner och projektet pågår under 2020-2022. Modellkommunerna ska stötta andra kommuner och de regionala stödstrukturerna för digitalisering av olika tjänster.

Utöver det ska modellkommunerna genomgående implementera ytterligare digitala lösningar i den egna kommunen för att generera kunskap och erfarenhet som ska komma hela landet till del. De tio kommunerna får ett extra ekonomiskt stöd för att möjliggöra tid för kunskapsspridning.

Syfte

Syftet med satsningen är att ge kommuner och regioner bättre förutsättningar för verksamhetsutveckling med digitalisering inom äldreomsorgen. Projektet sträcker sig över tre år, och ger Grästorp 1,5 miljoner för att vidareutveckla digitaliseringen inom äldreomsorgen tillsammans med andra kommuner.

SKR har inrättat en stödfunktion/kompetenscenter som särskilt ska stödja de tio modellkommunerna och tillsammans med dessa möjliggöra för alla kommuner i arbetet med att implementera digital teknik i kommunalt finansierad äldreomsorg.

Både det ekonomiska stödet och kompetenscentret ska bidra till att ge kommunerna bättre förutsättning att utveckla och implementera nya arbetssätt med lämpliga digitala tjänster och tekniska verktyg. Detta för att snabbare möta utmaningarna med både den demografiska utvecklingen och kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.

Det kommer att krävas ett helt nya arbetssätt för att säkra välfärden i den lilla kommunen Grästorp som idag har 5700 invånare. Fram till 2030 kommer antalet medborgare över 80 år att öka med 50%.

De demografiska utmaningarna i Grästorp har lett fram ett helt nytt sätt att tänka och organisera sig. Kommunens ledning arbetade då fram konceptet Grästorp 5.0 där en av de fem principerna handlar om digitaliseringbehov.

Den digitalisering som genomförts de senaste åren i Grästorp har varit inriktade på kvalitetsförbättringar och ökat välbefinnande. För att kunna klara det ökande resursbehovet inom äldreomsorgen och samtidigt bibehålla både personalstyrka och kvalitet behöver fokus ligga på att spara tid och pengar. Det är då digital teknik kan bli en resurs.

Några viktiga lärdomar hittills

  • Engagera den yttersta ledningen, politiker och ledande tjänstepersoner, i digitaliseringsarbetet. Det är ett genomgripande förbättringsarbete som kostar både tid och pengar, i betydligt högre grad än man tror.
  • Samarbeta med andra kommuner för att dela på resurser inom exempelvis omvärldsbevakning och juridik. Underskatta inte vikten av att dela goda och dåliga erfarenheter med andra kommuner.
  • Samarbete mellan olika professioner. Tekniker måste förstå verksamhetens behov och tvärtom för att kunna tala samma språk.
  • Ha tålamod.

Lärande exempel

Kompetenscenter välfärdsteknik

Grästorps kommun är en av tio utvalda modellkommuner i Sverige där syftet är att inspirera och stödja andra kommuner inom området välfärdsteknik i äldreomsorgen. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bildar vi Kompetenscenter välfärdsteknik.

För mer information om Kompetenscenter välfärdsteknik, klicka här. Länk till annan webbplats.