Dela sidan på sociala medier

BoSmart

I den mobila visningsytan BoSmart visas trygghetsskapande digital teknik upp i en hemmiljö, teknik som kan bidra till att fler äldre både vill och kan bo kvar längre i sina bostäder.

Se filmen om BoSmart

Öka tillgängligheten och intresset för teknik i hemmet

Redan idag finns det utställningsplatser där man kan klämma och känna för att avdramatisera känslan av en opersonlig teknik. Problemet är dock att dessa utställningar inte befinner sig på lättillgängliga platser och därmed inte erbjuder spontanbesök. Grästorp har utarbetat ett koncept som kommer öka tillgängligheten för utställning av teknik i hemmet genom en mobil visningsyta.

BoSmart

Den mobila visningsytan, BoSmart, transporteras till de platser som målgruppen befinner sig på. På insidan av BoSmart finns ett fullutrustat hem med teknisk utrustning som visar på möjligheten till ökad trygghet och självständighet i hemmet, vilket kan bidra till att fler äldre vill och kan bo kvar längre i sina bostäder.

Konceptbeskrivning

I BoSmart ingår en komplett beskrivning av nytta för kommuner, målgrupper, utformning, personalplan och ett förslag på ekonomiskt upplägg samt budget. Grästorp har tagit fram en 3D-modell av BoSmart för att beskriva och levandegöra möjligheterna där man kan gå runt i utställningslokalen för att konkret uppleva konceptets potential, men även eventuella begränsningar. Nästa steg i arbetet med att förverkliga BoSmart är att hitta finansiärer och det pågår nu för fullt.

Modellkommun för äldreomsorgens digitalisering

Under 2020-2022 blev Grästorp utsedd till en av tio modellkommuner av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i ett projekt om äldreomsorgens digitalisering. I uppdraget som modellkommun har Grästorp stöttat andra kommuner och de regionala stödstrukturerna för digitalisering av olika tjänster, implementerat ytterligare digitala lösningar i den egna kommunen för att generera kunskap och erfarenhet som ska komma alla Sveriges kommuner till del.

Vid intresse

För mer detaljer och en närmare presentation,
kontakta modellkommunsprojektledare Tobias Leverin

Mail: tobias.leverin@grastorp.se

Telefon: 0514-58129