Dela sidan på sociala medier

Referensperson i välfärdsteknik

Vill du bli vår referensperson i välfärdsteknik?

Grästorps kommun vill komma i kontakt med dig som vill bidra för att utprova teknik och arbetssätt som gör mest nytta för dem vi är till för, det vill säga kommuninvånare som behöver eller kommer att behöva omsorg i framtiden.

Att vara referensperson innebär att vi vill kunna ställa frågor där du svarar med dina personliga åsikter, samt vid vissa tillfällen praktiskt testar och utvärderar olika tekniska hjälpmedel.

Insatsen som referensperson ska inte vara betungande utan handlar om att:
- Svara på enkätfrågor
- Träffas i Kommunens hus för att praktiskt testa och utvärdera olika tekniska hjälpmedel

Det är svårt att ge ett exakt svar på hur många timmar det rör sig om eftersom vi inte haft referenspersoner tidigare, men en gissningsvis handlar det om maximalt 10 timmar på ett år.

Är du intresserad?
Kontakta vår projektledare för SKRs modellkommunsarbete på nedanstående uppgifter:

Tobias Leverin
E-post: tobias.leverin@grastorp.se
Telefon: 0514-581 29