Dela sidan på sociala medier

Dödsboanmälan

När en person dör ska normalt bouppteckning göras inom tre månader från dödsfallet och sedan skickas till Skatteverket för registrering.

Det är inte bara en känslomässigt jobbig tid när någon avlider, det finns också en del praktiska saker som måste göras.

Till exempel måste man göra en bouppteckning.

Begravningsbyråer och de flesta banker kan hjälpa till med bouppteckningsärenden.

Om den döde saknar tillgångar eller om den dödes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan bouppteckningen ersättas av en så kallad dödsboanmälan. Dödsboanmälan är, till skillnad från bouppteckning, kostnadsfri.

Kontakta gärna Grästorps kommun om du har frågor kring detta.