Dela sidan på sociala medier

Anonyma narkomaner

Anonyma Narkomander (NA) är en ideell gemenskap eller förening för män och kvinnor för vilka droger blivit ett problem.

Vi är tillfrisknade beroende som möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli drogfria. Det är ett program med total avhållsamhet för droger.

Vem kan gå med i NA?

Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta använda droger. Det finns inga inträdes- eller medlemsavgifter och vi står inte under uppsikt av några myndigheter eller lagövervakande instanser. Vi föreslår att du ger dig en chans.

Vårt program är en uppsättning av principer skrivna så enkelt att vi kan följa dem i vårt dagliga liv. Det viktigaste med dem är att dom fungerar.

Du når NA på Helpline 0771-138000