Dela sidan på sociala medier

Daglig sysselsättning Kompassen

De psykiskt funktionshindrade som inte har ett arbete skall erbjudas en meningsfull sysselsättning. Insatsen är ett individuellt behovsprövat bistånd.

Daglig sysselsättning handlar om aktiviteter med habiliterande och rehabiliterande inriktning och kan vara en träffpunkt för:

  • social samvaro
  • skapande verksamhet
  • produktion
  • fysisk träning
  • studier
  • arbetspraktik.

Den dagliga sysselsättningen ska stärka den enskilde i att få en struktur i vardagen. Med utgångspunkt från den enskildes förutsättningar och målsättningar är målet att personen ska kunna gå vidare ut i arbetslivet.

Daglig sysselsättning skall ses som ett första led i en arbetsplatsinriktad rehabilitering för den aktuella målgruppen. De personer som vill pröva mer arbetsliknande sysselsättning ska erbjudas detta som ett led i rehabiliteringen. Verksamheten samverkar med daglig verksamhet Paletten.

Verksamheten ska likna en "vanlig" arbetsplats där man har arbetstider, möten och liknande. Utöver detta ges möjlighet till social samvaro, friskvård, studieverksamhet och gemensamma aktiviteter.

Vart vänder jag mig?

Om du vill veta mer om insatsen daglig sysselsättning är du välkommen att ringa socialtjänsten i Grästorp för rådgivning eller boka en tid för samtal. Telefonnummer och mejladresser hittar du under Kontakt.