Dela sidan på sociala medier

Trafiksäkerhet

För att minska bilarnas hastighet och därmed höja trafiksäkerheten i bostadsområden kan tillstånd lämnas för utplacering av blomlådor på vissa lokalgator.

För att få ställa ut blomlådor krävs ett tillstånd från kommunen. Ansök om tillstånd via blanketten nedan.

Detta gäller:

  • Ni som ansvarar för lådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut.
  • Lådorna får ställas ut efter samråd med oss. De får vara uppställda till och med den 19
    oktober på grund av snö.
  • Tillstånd för att ha blomlådor gäller för ett år i sänder och Grästorps kommun tar inget ansvar för blomlådor som inte kan användas om vi är tvingade att avbryta projektet.
  • Gatan där blomlådorna sätts ut måste vara en bostadsgata med utfarter från villor.
  • Det måste vara minst 50 meters fri sikt varje sida om blomlådan.
  • Blomlådorna får inte placeras närmare en gatukorsning än 10 meter
  • Det är viktigt att de villor som finns i anslutning till blomlådorna är positiva till placeringen. Genom att blomlådorna ska stå ganska tätt kan detta påverka infarten till någon villa.