Dela sidan på sociala medier

Föreningspoolen

Projektgruppen har tagit en paus i arbetet och återkommer så fort det finns ny information. Nedan finns en beskrivning av projektet.

Sex föreningar ingår i en projektgrupp tillsammans med Grästorps kommun för att undersöka behov och önskemål hos alla föreningar i Grästorp. Är flera i behov av samma sak kan vi samarbeta i en Föreningspool.

Föreningspoolen kan bli en utveckling av det föreningskansli vi har idag, med ett bredare utbud av service och tjänster och nya arbetstillfällen även för de som står vid sidan om arbetsmarknaden.

Vi tror det kan finnas efterfrågan på följande och är öppna för fler förslag:

Ekonomi/redovisning (ex kassör, revisor)
Vaktmästeri/lokalvård (ex gräsklippning)
PR och kommunikation (ex information om föreningar och utbud,
hemsidor, samt vad som är på gång i föreningarna).
Samverkan kring evenemang (ex funktionärer och möjligheter till
kringarrangemang)
Konkreta saker såsom lån av utrustning/instrument,
skridskoslipning mm.

Hur är det i din förening? Vad ser du för nytta med en Föreningspool i Grästorp?

För information, kontakta kommunens fritidssamordnare Kenneth Ödlund.

kenneth.odlund@grastorp.se eller telefon 0514-582 43

/Fotbollen, Hockeyn,
Innebandyn, Kampsporten, Konstföreningen, Ridsporten