Dela sidan på sociala medier

Kultur- och fritidsstöd

För att uppmuntra ett socialt ansvarstagande har Grästorps kommun infört ett stöd som föreningarna och musikskolan i Grästorp kan söka.

Stödet kan sökas för asylsökande ungdomar och barn och gäller för medlemsavgifter, musikskoleavgifter och enligt överenskommelse extra ersättning vid tävlingar och
cuper, dock max 5000 kronor per deltagande individ och år.

Ersättningen kan sökas allt eftersom kostnaderna uppstår, dels för att föreningarna och musikskolan ska slippa ligga ute med pengar och dels för att summan som kan eftersökas är begränsad.

Därför är det bra att i ett tidigt skede få veta när möjligheterna att söka är begränsade eller helt har upphört för aktuellt år.

Blanketten ska fyllas i och signeras av förening, deltagande individ och god man.

Blankett för ansökan om utökat kultur- och fritidsstöd för att Word, 80.4 kB.
uppmuntra ett socialt ansvarstagande Word, 80.4 kB.

Blanketten skickas till:
Kenneth Ödlund
Fritidssamordnare
467 80 Grästorp
0514-582 43
E-post: kenneth.odlund@grastorp.se