Dela sidan på sociala medier

Ordföranderåd

I Grästorps kommun hålls tre ordföranderåd per år där samtliga föreningar bjuds in. Då ger kommunen information och föreningarna samverkar och planerar kommande aktiviteter.

  • Motioner kan lämnas in senast en månad innan mötet och skickas ut med kallelsen.
  • Ordföranderåd separerar inte idrott och kultur, dock kan det vara en inledande gemensam del för att sedan dela upp och behandla specifika frågor.
  • Utöver det så träffas alla studieförbund och representanter från kommunen i ett folkbildningsråd 2 gånger per år för att diskutera samverkan och aktiviteter.