Dela sidan på sociala medier

Fritidsanläggningar

I Grästorps tätort finns flera fina idrottsanläggningar som en ishall, badhall, bollhall, konstgräsplan, bollplaner, golfbana, bågskyttebana, ridhus och mycket annat!

I Grästorp finns Åse & Vistehallen som är en stor gymnastiksal/bollhall.

På Lunneviområdet finns Åse & Viste-Arena, hemmaishall för GIK, fotbollsplaner med både gräs och konstgräs samt Grästorps Camping och Lunnevibadet.

För bokning av gymnastiksal kontakta:
Monica Smedström Alenhag
Telefon: 0514-581 47
E-post: Monica Smedström Alenhag

Avgift
Äventyrshallen: 100 kr/timme

Lunnevihallen: 100 kr/timme

Kulturanläggningar

Grästorps bibliotek
Oskarsgatan 25, torget
Telefon: 0514-580 30
E-post: Biblioteket
Mer information om biblioteket

Grästorps Konserthus
Österlånggatan 11
Telefon: 0514-100 51
E-post: Konserthuset
Till Konserthusets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grästorps Kulturhus
Oskarsgatan 25, torget
Telefon: 0514-582 09
E-post: Kulturhuset
Mer information om Kulturhuset

Idrottsanläggningar

Grästorps camping och Lunnevibadet
Lunnevivägen 3
Telefon: 0514-580 23
E-post: camping.badet@grastorp.se
Mer information om Grästorps camping och Lunnevibadet

Åse & Viste Arena (Ishall)
Lunnevivägen
Telefon: 0514-510 72
E-post: kansli@grastorpsik.se

Bågskyttebana
Ligger mitt emot Ekarnas Golfmotell invid riksväg 47
Telefon: 0514-400 93
Mobil: 0730-71 73 39
E-post: Mikael Hillqvist
Bågskytteklubbens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jaktskyttebanor
Skytteanläggningen är belägen på Ulfstorps Säteri i Vara kommun, vid Rv 47, 11 km öster om Grästorp
Telefon: 0512-134 35
Mobil: 0703-70 61 63
E-post: helenegarentorp@hotmail.com

Åse & Vistehallen (stor bollhall)
E-post: ikgauthiod@telia.com

Lunneviskolans gymnastiksal
Lunneviskolan, Lunnevivägen
Telefon: 0514-581 47

Nya Centralskolans gymnastiksal
Vid bokning av "äventyrshallen" ingår inte redskap, om man ska låna
redskap så får man ta kontakt med skolan som får godkänna det.
Nya Centralskolan, Jon Jespersgatan 48
Telefon: 0514-581 47

Golfbana
Balders väg 12
Telefon: 0514-120 60
E-post: info@ekarnasgk.se

Bordtennishall
Belägen i Åse & Vistehallen
Telefon: 0709-72 80 40
E-post: grastorpsbtk@hotmail.com

Boulebana
Belägen mellan Tennishallen och Åse och Vistehallen, mitt emot Tengenevägen 28
Telefon: 0514-109 23
Mobil: 0705-44 58 52
E-post: alfjohanssongrastorp@telia.com

Grästorps pistolskytteklubb
E-post: info@gpsk.se
Hemsida: www.gpsk.se

Tennishall
Mitt emot Tengenevägen 28
Telefon: 0704-24 93 69
E-post: per.gotell@tele2.se

Lunnevi Idrottsplats
Fotbolls-och idrottsplaner
Vägbeskrivning: Kör på Väg 47/Södergatan. Tag av mot Nossebro. Efter 100m sväng in mot Ishallen. Parkera vid Ishallen eller sväng runt den och parkera på den stora parkeringen mitt emot Tengenevägen 32.
Telefon: 0514-511 20
E-post: ikgauthiod@telia.com

Ridhus
Lilla Västölet
Ridklubben i Grästorrps hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
E-post: ridigr@hotmail.com

Bygdegårdar

Bygdegårdsföreningen Skogshyddan
Telefon: 0514-303 03
Mobil: 072-310 30 30
E-post: Niclas Toll

Flo-Sal Bygdegårdsförening
Telefon: 0514-40079
E-post: Stefan Astrabeck
Flo-Sal Bygdegårdsföreningens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hyringa-Längnums Bygdegårdsförening
Telefon: 0514-290 77

Trökörna Bygdegårdsförening
Telefon: 0514-270 71
Mobil: 0705-12 14 85
E-post: Trökörna-Frambo Bygdegårdsförening
Trökörna Frambo bygdegårds hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Flakebergs Bygdegårdsförening
Telefon: 0514-310 82